Development of evolution system of building constructions from the point of view of building ecology and building biology, based on Hungarian production dates of building materials  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46265
Type F
Principal investigator Tiderenczl, Gábor
Title in Hungarian Épületszerkezetek építésökológiai és -biológiai értékelő rendszerének összeállítása az építési anyagok hazai gyártási/előállítási adatai alapján
Title in English Development of evolution system of building constructions from the point of view of building ecology and building biology, based on Hungarian production dates of building materials
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Független Ökológiai Központ Alapítvány
Participants Medgyasszay, Péter
Zorkóczy, Zoltán
Starting date 2004-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 3.872
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás teljesítette célkitűzéseinek nagy részét, és hazai gyakorlatban egyedülállóan nagyszámú környezeti indikátor szerint elemzett és értékelt épületszerkezeteket és építési rendszereket. A kutató-munka során a következő, önállóan is használható, de egymásra épülő kiadványok születtek: A) Nemzetközi és hazai építésökológiai és biológiai értékelő rendszerek leírása, összehasonlítása (8 értékelési módszer, 13 komplex értékelő rendszer és 23 jelentősebb szakirodalmi forrás alapján). B) Javasolt értékelő rendszer felállítása (az épületszerkezetek és az épület szintjén, összesen 8+3 indikátor alapján történő értékelést dolgoztunk ki). C) Építőanyagok és energiahordozók magyar adatbázisa (az ecoinvent svájci adatbázisból 112 termék-re, illetve eljárásra vonatkozóan adatok átdolgozása magyar energiafelhasználási szerkezet és építő-anyagok szállítási távolsága alapján). D) Épületszerkezeti modellek, épületszerkezetek elemzése - tömör szerkezetekre. E) Épületszerkezeti modellek, épületszerkezetek elemzése - ablakokra és árnyékolókra. F) Az épületszintű indikátorok, mintaház leírása. (Épülethatároló szerkezetek hőtároló tömegének hatásának felülvizsgálata dinamikus épületenergetikai szimulációval.)
Results in English
The research project has met most of its aims, it analysed and evaluated building structures and construction systems with a wide array of environmental indicators not used in Hungary before. We have written the following publications based on the research, all of which stand on their own but which also form a logical series: A) The description and comparison of national and international building ecological and biological evaluation systems (8 evaluation methods, 13 evaluation systems and 23 major sources in the literature) B) The development of a recommended evaluation system (on the building and building structure level we have come up with an evaluation method based on a total of 8+3+1 indicators) C) A Hungarian database of building materials and energy sources (transforming data from the Swiss database ecoinvent for 112 products and methods based on the structure of Hungarian energy use and the relevant transport distances of construction materials) D) Analysis of building elements and building element models - opaque constructions. E) Analysis of building elements and building element models - windows and shalters. F) Description of a model building and analysis on the building level. (The study of the thermal mass of building envelope elements using dynamic building energetic simulation.)
Full text http://real.mtak.hu/1364/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Zorkóczy Zoltán: Vázpeneles iskolák energia, Építész spektrum 2006 V. évfolyam 1. szám, 2006
Zorkóczy Zoltán: Ablakaink energiamérlege, Építész Spektrum III. év 4. szám, 2004
Zorkóczy Zoltán: Családi házak hőmérlege, Építész Spektrum III. év 6. szám, 2004
Szalay Zsuzsa: Amit (egy építésznek) a napelemről tudni érdemes, Építés Spektrum, 2005/3, pp. 38-42., 2005
Medgyasszay Péter: Környezetbarát építés, XX. Téglás Napok, 2005
Szalay Zsuzsa: Environmentally Compatible Wooden Structures, 5th International Seminar on Environmentally Compatible Structures and Structural Materials (ECS),, 2005
Szalay Zsuzsa: Épületek életciklus-elemzése., Magyar Épületgépészet, LIV. évfolyam, 2005/11, pp. 11-12., 2005
Zorkóczy Zoltán: Ablakaink energiamérlege-2, Építész Spektrum IV. év 1. szám, 2005
Zorkóczy Zoltán: Tetőterek energiamérlege, Építész Spektrum IV. év 2. szám, 2005
Szalay, Zs.: Épületfelújítás más szemszögből – teljes életciklusra vetített energiamérleg és környezetterhelés., Debrecen Előadás, XII. Épületgépészeti és Gépészeti Szakmai Napok, Debrecen, 2006. október 19-20., 2006
Zorkóczy Zoltán: Hőhidak a tetőtérben, Építész spektrum 2006 V. évfolyam 1. szám, 2006
Zöld, A.; Szalay, Zs: What is missing from the concept of the new European Building Directive?, Building and Environment, 42 (2007), pp. 1761-1769. www.sciencedirect.com, 2006
Szalay, Zs: Ecological building retrofit., CIB W70 Trondheim International Symposium, 2006 június 12-14, ISBN 82-7551-031-7, pp. 168-177, 2006
Szalay, Zs.; Nebel, B.: Life Cycle Assessment in Architectural Design., Proceedings, CD-ROM, XXXIV IAHS World Congress, Nápoly, 2006. szeptember 20-23, ISBN 88-6026-030-2, 2006
Back »