Occupation an creativity  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46268
Type K
Principal investigator Rimler, Judit
Title in Hungarian Foglalkozás és kreativitás
Title in English Occupation an creativity
Panel Economics
Department or equivalent Institute of Economics, (Centre for Economic and Regional Studies)
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 3.354
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kreativitás és a számítógép használat közötti összefüggéseket ebben a kutatásban a szociológiai módszerrel próbáljuk feltárni. Mélyinterjúkat készítettünk különböző foglalkozású alanyokkal arról, hogyan és miért használnak munkájukban számítógépet, hogyan tanulták meg a számítógép használatát, hogyan változtatta meg munkájukat ennek az új technikának az alkalmazása, illetve mi a véleményük a számítógépek térnyeréséről általában. Az interjúk elemzéséből az a következtetés adódik, hogy azok, akik kreatívabb munkát végeznek, az új technika adta lehetőségekkel is jobban élnek, de a számítógép használat módját nemcsak a munkában rejlő az alkotási lehetőségek, de magának a foglalkozásnak a jellege is befolyásolja. Példa erre a művészek és műszakiak közötti különbség. Az előbbiek lehetnek hagyományosan is a legkreatívabbak, a számítógépre, munkájuk jellege miatt, mégis kevésbé van szükségük, mint a nem annyira alkotásigényes műszakiaknak, akik számára létkérdés a legújabb technika alkalmazása. A kutatás során megkíséreltük megbecsülni az alul, illetve felülképzés szintjét foglalkozásonként Magyarországon. A 2001 évi Népszámlálás adatait felhasználva megbecsültük az átlagosan teljesített iskolaéveket 629 egyéni foglalkozásként. Ezután az iskolai végzettséget összehasonlítottuk a különböző munkák képzettségi igényével. A vizsgálatok azt mutatták, hogy összességében a foglalkoztatottak körülbelül 20 százaléka volt alulképzett, és 25 százaléka felülképzett 2001-ben.
Results in English
1. Computer use and creativity An attempt was made to explore the connections between creativity and computer use using in-depth interviews. A sample of people in various occupations were asked how and why they used the computer at work, how they had learnt to use it, how use of this new technology had changed their work, and what their general views were on the spread of computers. Analysis of the interviews led to the conclusion that the scope offered by the new technology is being exploited more fully by those in more creative jobs, but the method of computer use depends not only creative opportunities in the work but on the character of the occupation. There is an example of this in the difference between artists and technicians. The former may be more creative traditionally, but the character of their work means that they have less use for computers than the less artistic technicians, for whom using the latest technology is essential. 2. Occupation and education This research estimates the level of under(over)education by occupations in Hungary. Using the data of 2001 Census of Population calculates the average school-years completed by those of working in the different occupations. Then the average school-years were compared with the requirements od different jobs. On this bases it was found that approximately 20 per cent of employees was undereducated and 25 per cent overeducated in 2001.
Full text http://real.mtak.hu/1365/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Rimler J: Számítógép-használat és kreativitás, Közgazdasági Szemle, LII.évf.,2005. december (991-1009.o.), 2005

 

Events of the project

 
2011-12-21 09:18:08
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
Back »