Unconventional Condensates in Solids  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46269
Type K
Principal investigator Virosztek, Attila
Title in Hungarian Nemkonvencionális kondenzátumok szilárdtestekben
Title in English Unconventional Condensates in Solids
Panel Physics
Department or equivalent Department of Physics (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Ványolos, András
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 5.195
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás során a kölcsönható elektronrendszerek nemkonvencionális kondenzátumokkal jellemezhető alacsony hőmérsékleti fázisait vizsgáltuk, különös tekintettel a szupravezető és sűrűséghullám állapotokra. Egy alkalmasan választott átlagtér elmélet segítségével meghatároztunk számos, kísérleti relevanciával bíró fizikai mennyiséget ezekben a rendszerekben. Számításokat végeztünk többek között a nemkonvencionális sűrűséghullámok mágneses térbeli transzport tulajdonságaira vonatkozóan, megvizsgáltuk a Raman szórás és az elektron-fonon csatolás jellegzetességeit, valamint tanulmányoztuk a kondenzátum és különféle szennyezők kölcsönhatását. Eredményeinket összevetettük több magashőmérsékletű szupravezetőn, szerves töltésátviteli són és nehézfermionos anyagon végzett mérésekkel, és a legtöbb esetben nem csak kvalitatív, hanem kvantitatív egyezést találtunk. Vizsgálataink tovább erősítették azt a feltételezést, hogy az említett anyagok fázisdiagrammjának egyes tartományaiban észlelt anomális viselkedés egy nemkonvencionális sűrűséghullám kondenzátum jelenlétének tulajdonítható.
Results in English
We have investigated the low temperature phases of the interacting electron systems characterized by unconventional condensates. We payed particular attention to superconductors and density waves. Using a suitable mean field theory we have determined a number of physical quantities of experimental interest in these systems. We have calculated among others the magnetotransport properties of unconventional density waves, investigated the peculiarities of Raman scattering and electron-phonon coupling, and studied the interaction of the condensate with various kinds of impurities. We have compared our results with measurements on several high temperature superconductors, organic charge transfer salts and heavy fermion materials, and in most cases we have found not only qualitative, but quantitative agreement. Our investigations have further strengthened the case, that the anomalous behavior in certain regions of the phase diagram of these materials is due to an unconventional density wave condensate.
Full text http://real.mtak.hu/1366/
Decision
Yes

 

List of publications

 
B. Dóra, K. Maki and A. Virosztek: Recent advances in unconventional density waves, Mod. Phys. Lett. B 18, 327-344, 2004
K. Maki, B. Dóra, A. Virosztek and A. Ványolos: Giant Nernst effect in the pseudogap phase of high superconductors, Current Applied Physics 4, 693-695, 2004
B. Dóra, K. Maki, A. Virosztek and A. Ványolos: Unconventional density wave as possible explanation of the Nernst signal in CeCoIn, physica status solidi (b) 242, 404-408, 2005
B. Dóra, K. Maki and A. Virosztek: Optical conductivity of nodal superconductors, Current Applied Physics 6, 903-908, 2006
B. Dóra, K. Maki and A. Virosztek: D-wave density waves in CeCoIn5 and high-Tc cuprates, J. Phys. IV 131, 319-322, 2005
A. Ványolos and A. Virosztek: Unconventional charge density wave in coupled electron-phonon system, J. Phys. IV 131, 347-348, 2005
K. Maki, B. Dóra, and A. Virosztek: Unconventional density waves in organic conductors and superconductors, cond-mat/0603806, elfogadva, 2008
B. Dóra, K. Maki, A. Virosztek and A. Ványolos: Effect of doping on the pseudogap enhancement due to magnetic impurities in d-density waves, physica status solidi (b) 244, 2338-2342, 2007
A. Ványolos, B. Dóra, and A. Virosztek: Unconventional charge density wave arising from electron-phonon interaction, J. Supercond. Nov. Magn. 20, 643-645, 2007
K. Maki, B. Dóra, A. Ványolos, and A. Virosztek: d-wave density waves in high Tc cuprates and CeCoIn5, Physica C 460, 226-229, 2007
A. Ványolos and A. Virosztek: Electronic Raman scattering in unconventional density waves, Phys. Rev. B 72, 115119-8, 2005
A. Ványolos, B. Dóra, and A. Virosztek: Unconventional charge density wave driven by electron-phonon coupling, Phys. Rev. B 73, 165127-10, 2006
B. Dóra, K. Maki, A. Virosztek and A. Ványolos: Pseudogap enhancement due to magnetic impurities in d-density waves, Phys. Rev. B 75, 132504-4, 2007
A. Ványolos, B. Dóra, and A. Virosztek: Local density of states and Friedel oscillations around a nonmagnetic impurity in unconventional density waves, Phys. Rev. B 75, 193101-4, 2007
B. Dóra, A. Ványolos and A. Virosztek: Pseudogap phase in (TaSe4)2I: Mean-field calculation, Phys. Rev. B 73, 125110-6, 2006
B. Dóra, K. Maki, A. Ványolos and A. Virosztek: Unconventional spin density wave in Bechgaard salt (TMTSF)PF, Europhys. Lett. 67, 1024-1030, 2004
B. Dóra, K. Maki, A. Virosztek and A. Ványolos: Unconventional density wave in CeCoIn?, Phys. Rev. B 71, 172502-4, 2005
B. Dóra, A. Ványolos, K. Maki and A. Virosztek: Gapped optical excitations from gapless phases: imperfect nesting in unconventional density waves, Phys. Rev. B 71, 245101-8, 2005
B. Dóra, K. Maki and A. Virosztek: Magnetotransport in d-wave density waves, Europhys. Lett. 72, 624-630, 2005
A. Ványolos, B. Dóra, K. Maki and A. Virosztek: Impurity scattering in unconventional density waves: non-crossing approximation for arbitrary scattering rate, New J. Phys. 9, 216-16, 2007
Back »