Hatalmi egyensúly és nemzetközi nyilvánosság. Magyarországkép a 17. századi német pamfletekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46270
típus F
Vezető kutató Gózonné Etényi Nóra
magyar cím Hatalmi egyensúly és nemzetközi nyilvánosság. Magyarországkép a 17. századi német pamfletekben
Angol cím Balance of powers and the international publicity. Hungary in the German broasdsheet in the 17.th century
zsűri Történelem
Kutatóhely Koraújkori Magyar és Egyetemes Történeti Tanszék (Károli Gáspár Református Egyetem)
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.677
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási projektem legfontosabb eredményénak azt tartom, hogy sikerült kimutatni a magyar politika változó intenzitású jelenlétét a nemzetközi nyilvánosság előtt. Az aktuális információt közlő mechanizmusba bekapcsolódva a magyar főnemességnek sikerül gyorsan nagy távolságra saját szerepvállalását tükröző katonai és politikai híreket eljuttatni, mert a török háborban való katonai jelenlét mellett a politikai szerep is egyre fontosabb kérdéssé válik. A nemzetközi nyilvánosság előtt való jelenlét nemcsak egy fajta külkapcsolatot, hanem a politikai érdekek reprezentálását is jelenti. A kor ismert technikáit használva a külpolitikai jelentőség növelésének egyik hatékony eszköze az aktuális nyilvánosság előtti jelenlét. Az 1663-64-es török háború idején sikerült a nemzetközi nyilvánosság adta lehetőségeket felhasználva a Magyar Királyság politikai súlyát is reprezentálni. A visszafoglaló háború időszakában azonban már nem tudtak a katonai jelenlétből hosszútávú politikai tőkét kovácsolni. A török háború az európai hatalmi egyensúly egyik meghatározó kérdéseként jelent meg, de önálló magyar hadsereg és önálló magyar külpolitika nélkül a nemzetközi nyilvánosság nem elégséges a magyar politikai érdekek képviseletére. A török háborút övező nyilvánosság tudatos használata a magyar nemesi kultúrában jelentős szerepet játszott, még akkor is, ha a politikai elitnek egyszerre kellett látnia a nyilvánosság adta lehetőséget, de a korálatokat is, hiszen béketárgyalásoknál nem sikerült politikailag kamatoztatni a nyilvánosság súlyát.
kutatási eredmények (angolul)
The most important result of my research work was the fact that I managed to prove that correspondence of Hungarian aristocracy in contemporary political information-mechanism ment not only international contacts and connections but the representation of their political interests as well. A successful example for this was the Turkish war in 1663-1664. But in the period of the reconquest of Buda they were not yet able to benefit from their military participation. In this later period the anti-Ottoman war was an important element of the balance of power in Europe, but in the lack of Hungarian armed forces and independemt Hungarian foreign affairs the intarnational publicity was not sufficient enough for reperesentation of Hungarian interest. The use of international reputation played an important role in the culture of the Hungarian nobility – even if the elite had to realize not only the possibilities but the limits of the political prestige, as they were not able to benefit from it during the peace-treaty at the end of the Turkish wars.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1367/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
G. Etényi Nóra: A Bocskai szabadságharc az európai propagandában. Confessio. 2006. 3-4. szám 24-34., Budapest, 2006
G. Etényi Nóra: Ungarnberichte im Spiegel des Ungarischen Simplicissimus, Ungarnbild in der deutschen Literatur der frühen Neuzeit,Hrsg. Dieter Breuer udn Gábor Tüskés Peter Lang Verlag Bern, 2005
G. Etényi Nóra: Pamflet, program, politika. Hatalmi egyensúly kérdései a kora újkori propagandában., L'Harmattan, 2009
G. Etényi Nóra: "Döntéshozók színjátéka" Párbeszédes politikai pamflet Európáról 1688-ból., Külföldiek magyarságképe, magyarságkép alakítása külföldön. Szerk.: Újváry Gábor és Varga J. János, 2005
G. Etényi Nóra: Egy csata három nézőpontból, a szentgotthárdi csata a korabeli német sajtóban., Nemzetközi tudományos konferencia a szentgotthárdi csata 400. évfordulója alkalmából Szerk.: Tóth Ferenc, 2005
G. Etényi Nóra: Erőpróba harctereken és propagandában. Nyilvános krónikák európai eseményekről 1660-ból, Perjés Géza emlékkönyv Szerkeszti: Hausner Gábor, 2005
G. Etényi Nóra: "Umschichtung der Machtverhaeltnisse im Spiegel der zeitgenössischen Zeitungen und Pamhlete", Rákóczi-szabadságharc és kora nemzetközi tudományos konferencia Szerk.: Papp Sándor, 2005
G. Etényi Nóra: Magyar végvári katonák a tizenötéves háború német újsághíreiben, Magyarország védelme - Európa védelme Balassi Bálint és Bocskai István korában, 2005
G. Etényi Nóra: Relígió és rebellió. A Bocskai szabadságharc a korabeli publicisztikában, Tudományos konferencia a Bocskai szabadságharc kitörésének 400. évfordulójára Ráday Gyűjtemény Évkönyvében Szabó Péter szerk.e, 2005
G. Etényi Nóra: Buda különlegességei - TRaktátus a töröktől visszavívott városról., Szörényi László emlékkönyv. Szerk.: Jankovics József és Szabó G. Zoltán, 2005
G. Etényi Nóra: Hírnév és theatrum. Bevezető tanulmány., App. H. 959. "Criminal-Process 1671" Reprint kiadása, 2005
G. Etényi Nóra: Hadi és politikai hírek a Német-római Birodalom nyilvánossága előtt., Új Horizont XXXII. évf. 2004. 3., 2004
G. Etényi Nóra: Az első amerikai hetilap tudósításai a Rákóczi-szabadságharcról, Nemzet és emlékezet. II. Rákóczi Ferenc és kora Szerkesztette: R. Várkonyi Ágnes és Kis Domokos Dániel, 2004
G. Etényi Nóra: A Rákóczi-szabadságharc híre Európában., Kossuth Klubb honlapja, 2004
G. Etényi Nóra: Rákóczi Amerikában., Élet és Tudomány, 2004
G. Etényi Nóra: A magyar királyi udvar egy kortárs német hetilapban. Tudósítások az 1655-ös országgyűlésről, In: Idővel paloták... Magyar udvari kultúra a 16-17. században. szerk. G. Etényi Nóra - Horn Ildikó, 2005
G. Etényi Nóra: Rezeption und Vertrieb von ungarischen Zeitungsberichten in Nürnberg im 17. Jahrhundertl, ''Barock und Aufklaerung in Ungarn und Deutschland'' konferencia, 2005
G. Etényi Nóra: Rezeption und Vertrieb von ungarischen Zeitungsberichten in Nürnberg im 17. Jahrhundertl, ''Barock und Aufklaerung in Ungarn und Deutschland'' konferencia, 2005
G. Etényi Nóra: Thököly Imre nemzetközi híre, Credo, 2005
G. Etényi Nóra: Vallásszabadság és rendi politika 17. századi német újságokban.l, Jubileumi tudományos konferencia, 2005
G. Etényi Nóra: 300 éves a Mercurius Hungaricus, Élet és Tudomány, 2005
G. Etényi Nóra: A The Boston News letter hírei a szécséni országgyűlésről, Rákóczi állama, 2005
G. Etényi Nóra: A Bocskai-szabadságharc az európai propagandában, Konferencia Szerencsen, 2005
G. Etényi Nóra: A Rákóczi-szabdságharc a német sajtóban, A Rákóczi-szabadságharc újabb megközelítésben, 2005
G. Etényi Nóra: 300 éves a Mercurius Hungaricus, Élet és Tudomány, 2005
G. Etényi Nóra - Horn Ildikó szerk.: Idővel paloták -- Magyar udvari kultúra a 16-17. században, Budapest, 2005
G. Etényi Nóra: Magyar végvári katonák a tizenötéves háború nürnbergi újsághíreiben In Magyaro. védelme – Európa védelme Balassi Bálint és Bocskai István korában. Szerkesztette: P, Eger, 2006
G. Etényi Nóra: - Religió és rebellió. A Bocskai-szabadságharc a korabeli publicisztikában. In: Tudományos konferencia a Bocskai István által vezetett Habsburg-ellenes rendi felkelés kit, Budapest, 2006
G. Etényi Nóra: - A zsitvatoroki béke a korabeli propagandában In: „Frigy és békesség legyen A bécsi és a zsitvatoroki béke Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója VIII. kötet, Debrecen, 2006
G. Etényi Nóra: - I. Lipót császár változó arcai az alamach royalokon. Megjelenés alatt a Péter Katalin Emlékkönyvben Szerkeszti: Erdélyi Gabriella, Budapest, 2007
G. Etényi Nóra: - Röplapok a Rákóczi-szabadságharcról 1703-1705-ből. Megjelenés alatt a Sahin-Tóth Péter Emlékkönyvben Krász Lilla és Oborni Teréz szerkesztésében, Budapest, 2007
G. Etényi Nóra: - Toposz, szimbólum vagy realitás? Magyarország tájainak ábrázolása a kora újkorban. Élet és Tudomány, Budapest, 2006
G. Etényi Nóra: - Bocskai szabadságharca a korabeli európai publicisztikában Előadás a Magyar Tudományos Akadémia Bocskai-emlékülésén, Budapest, 2006
G. Etényi Nóra: - Kassa a nemzetközi sajtóban. Előadás Kassán II. Rákóczi Ferenc újratemetésének 100. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencián, Kassa, 2006
G. Etényi Nóra: - Fikció, életszerűség és valóság a magyar végvári életről a korabeli Türkenlied-ekben. Elhangzott a Végvár és kultúra a 16. században Tudomány és hagyományőrzés országos, Eger, 2006
G. Etényi Nóra: - A kert mint politikai szimbólum. Előadás a Lippay János és kora tudományos konferencián, Budapest, 2006
G. Etényi Nóra: Die beiden Zrínyi in der deutschsprachigen Flugschriftenliteratur der 16. und 17. Jh., Militia et litterae. Szerk.: Tüskés Gábor., 2007
G. Etényi Nóra: Az 1707-es év mérlege a korabeli propagandában, Ónodi országgyűlés 300. évfordulójára rendezett emlékülés, 2007
G. Etényi Nóra: Fordulópontok Thököly nemzetközi megítélésében, Thököly Imre konferencia, Eperjes, 2007
G. Etényi Nóra: Jocul de Carti si politica in epoca premoderna, In. Caiete de antropologie istorica, Cluj- Napoca, Anul VI, nr. 10-11, 31-42., 2007
G. Etényi Nóra: Rezeption und Vertrieb von ungarischen Zeitungsberichten in Nürnberg im 17. Jahrhundertl, ''Barock und Aufklaerung in Ungarn und Deutschland'' Ungarn-Jahrbuch Band 28, 2007
G. Etényi Nóra: Bécsi újsághírek a Rákóczi-szabadságharcról 1708-ban., II. Rákóczi Ferenc, az államférfi, 2008
G. Etényi Nóra:: Wolfgang Julius Hohenlohe Zrínyi-kultusza, Portré és imázs. Politikai propaganda és reperezentáció a kora újkorban.L'Harmattan Kiadó, 2008
G. Etényi Nóra:: A Türkenlied reneszánszai, Tudomány és hagyományőrzés. Szerk.: Petercsák Tivadar és Berecz Mátyás., 2008
G. Etényi Nóra:: Végvári karrierek nemzetközi híre, HAgyomány és megújulás. Szerk.: Petercsák Tivadar és Berecz Mátyás., 2008
G. Etényi Nóra:: A Rákóczi-szabadságharcra vonatkozó röplapok 1703-1705-ből., Redite ad cor. Szerkesztette: Oborni Teréz és Krász Lilla, 2008
G. Etényi Nóra:: Information, Tradition, Glorification., Türkenkrieg und Adelskultur., 2009
G. Etényi Nóra: Politika, színtér, szimbólum. A kompetens szemlélő a kora újkori közéleti diskurzusokban., Korunk, 2009
G. Etényi Nóra: Európai nyilvánosság és magyar politika. 17. század végi törekvések a magyar rendi politika megismertetésére, Hatalom és kultúra, 2004
vissza »