Nacionalizmus, nemzet, (nemzet) állam a Magreb térségben: Algéria  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46272
típus K
Vezető kutató J. Nagy László
magyar cím Nacionalizmus, nemzet, (nemzet) állam a Magreb térségben: Algéria
Angol cím Nationalism, nation, (nation) state in the Maghreb: Algeria
zsűri Történelem
Kutatóhely Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.350
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatások elmélyítették ismereteinket a nacionalizmusról (általában), konkrétan pedig az algériairól, a nemzetállam építés kulturális-civilizációs és történelmi feltételeiről, az európai (francia) hatásokról és a vele szemben megnyilvánult és megnyilvánuló ellenállásról. E történelmi konfrontációs folyamat kezdetén – az 1930-as és 1940-es években markánsan jelennek meg bizonyos „import” elemek (laicitás, egyéni szabadságeszme), amelyek később a nemzet építés során (a fegyveres harc majd a függetlenség után) háttérbe szorulnak és az endogén sajátosságok – amelyeket összefoglalóan és közismerten iszlám komponensnek nevezhetünk – válnak egyre inkább dominánssá. A nemzetállam építés még nem fejeződött be, erre utalnak az utóbbi két év konfliktusai. A kutatási eredményeket publikáltuk illetve hazai és nemzetközi konferenciákon adtuk elő, s ez hozzájárult a szakmai kapcsolatok bővítéséhez is.
kutatási eredmények (angolul)
The research projects have deepened our knowledge about nationalism in general, and about its Algerian characteristics in particular. We have found out a lot about the cultural-civilizational and historical conditions of nation state building, the European (French) impacts and the opposition that had and has manifested itself against it. At the beginning of this historical confrontation process – in the 1930s and 1940s - certain „import” factors appear markedly (laity, personal liberties), which later in the process of nation building (during the armed struggle and after independence) are thrust into the background and the endogenic characteristics - which can be summed up with the widely known term as the Islamic component – become more and more dominant. The process of nation building has not finished yet, this is what the conflicts of the past two years also indicate. The research results have been published and presented at conferences in Hungary and abroad, which contributed to the extension of our international relations, too.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1369/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
J.Nagy László: Magyarország és az arab térség, JATEPress,, 2006
J.Nagy László: Gli Ungheresi e il Mediterraneo, Periferia, Roma, 2005
J.Nagy László-Ferwagner Ákos: Az arab országok története, JATEPress Szeged, 2004
J.Nagy László: Algérie maghrébine, Algérie euroméditerranéenne, Algérie, Maghreb Le Pari méditerranéen (Dir. Abdi Nourredine) Paris Méditerranée – Institut du Monde Arabe Paris, 2005
J.Nagy László: La rivoluzione ungherese del 1956 e la coeva stampa araba. Budapest-Suez 1956, La rivoluzione ungherese del ’56, ovvero il trionfo di una sconfitta.(a cura di Gizella Németh e Adriano Papo) Edizione della Laguna, 2006
J.Nagy László: L’affaire de Hongrie et la question algérienne à l’ONU., In La crise des empires Suez – Budapest 1956. (Szerk.: J. Nagy László – Ferwagner Péter Ákos), 2007
J.Nagy László: A szocialista országok és a dekolonizációs folyamat Algériában 1954-1965., Múltunk, 2004
J. Nagy László: Le bloc des pays communistes et la récomposition géopolitique du Proche-Orient arabe dans les années 1950, d\'apres des archives officielles hongroises, CHRONOS. Revue d\'histoire de l\'Université de Balamnd, 2004
J.Nagy László: Le Manifeste du peuple algérien. Document fondamental du nationalisme algérien., Chronica,, 2004
J. Nagy László: L\'affaire de l\'émission en langue arabe de la Radio-Budapest., Revue d\'Histoire maghrébine, 2004
vissza »