Különleges elválasztó műveletek, vegyipari rendszerek és folyamatok szintézise  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46282
típus F
Vezető kutató Lelkes Zoltán
magyar cím Különleges elválasztó műveletek, vegyipari rendszerek és folyamatok szintézise
Angol cím Synthesis of special separation methods, chemical networks and processes
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Farkas Tivadar
Frits Erika Rita
Horváth László
Stéger Csaba
Varga Viktória
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.942
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Igazoltuk, hogy azeotróp elegyek extraktív desztillációval történő szétválasztásának megvalósíthatósága intervallumaritmetikai számításokkal vizsgálható. Kidolgoztuk az ideális és binárisan minimális reprezentációk elméletét. Kidolgoztunk egy ideális és binárisan minimális MINLP reprezentációt rektifikáló kolonnák szintézisére, majd azt átdolgoztuk extraktív desztilláció modellezésére, végül a kapott modellt komplex desztillációs folyamatok gazdasági szempontból való vizsgálatára használtuk. Részletes módszertant fejlesztettünk ki extraktív és reaktív szakaszos desztillációs folyamatok megvalósíthatóságának vizsgálatára, és új konfigurációt dolgoztunk ki félfolyamatos extraktív desztilláció megvalósítására szakaszos rektifikálóban. A kapott eredményeket félüzemi laboratóriumi kísérletekkel validáltuk.
kutatási eredmények (angolul)
It has been pointed out that feasibility of separation of azeotropic mixtures by batch extractive distillation can be studied by reliable computations. The theorem of ideal and binarily minimal representations has been worked out. A new ideal and binarily minimal MINLP representation has been developed for synthesis of distillation columns which has been adapted to model extractive distillation processes, and the final model has been used for analyzing extractive distillation processes from economic point of view. A detailed methodology has been developed for studying the feasibility of extractive and reactive distillation and a new configuration has been worked out for executing semicontinuous extractive distillation in batch rectifier. The obtained results has been validated with laboratory experiments.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1371/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Varga V.: „Szakaszos heterogén extraktív desztilláció megvalósíthatósági vizsgálata”, Doktoráns Konferencia, Budapest, Magyarország, 2004. november 24., 2004
Z. Szitkai, T. Farkas, Z. Kravanja, Z. Lelkes, E. Rev and Z. Fonyo: A new MINLP model for mass exchange network synthesis, Műszaki Kémiai Napok ’04, ISBN 963 9495 37 9, 310-313, 2004
Steger, C. ; Lelkes, Z. ; Rev, E. ; Meyer, M. ; Fonyo, Z.: A new way of separating azeotropic mixtures in batch rectifier, Computer-Aided Process Engineering -14, p. 295-301, 2004
Frits, E.R.; Rév, E.; Lelkes, Z.; Markót, M.; Csendes, T.: \"Szakaszos extraktív desztilláció megvalósíthatósági vizsgálata intervallum-aritmetikai optimalizáló módszerrel\" (Feasibility study of batch extractive distillation with interval-arithmetics based optimizer), MKN’04 , ISBN 963 9495 37 9, p. 306-309, 2004
Csendes, T.; Frits, R. E.; Rév, E.; Lelkes, Z.; Markót, M.: \"Megbízható (intervallumos) módszerek kémiai folyamatok vizsgálatára\", KeMoMo III. ,2004 márc. 25-26, Szeged, 2004
Frits E; Rev, E.*; Lelkes, Z.; Markót M.; Csendes, T.: \"Application of an interval optimization method for studying feasibility of batch extractive distillation\", at ICAI-6 (6th International Conference on Applied Informatics), 2004. Eger, január 27-31, 2004
Frits Erika Rita, Rév Endre, Lelkes Zoltán, Markót Mihály és Csendes Tibor: „Intervallum-aritmetikai B&B optimalizáló eljárás alkalmazása szakaszos extraktív desztilláció megvalósíthatósági vizsgálatához”, OpKut 26 (XXVI. Operációkutatási Konferencia), Győr, 2004. május 26-28., 2004
Frits Erika Rita: „Determination of the limiting flows of batch extractive distillation using an interval arithmetic optimizer”, Doktoráns konferencia, 2004
Stéger, C., Varga, V., Horváth, L., Rév, E. Fonyó, Z. Meyer, M. Lelkes, Z: Feasibility of extractive distillation process variants in batch rectifier column, Chem. Eng. Proc., 2005, 1237-1256, 2005
Farkas, T., Rev, E.: Lelkes, Z.: Process flowsheet superstructures: Structural multiplicity and redundancy: Part II: Ideal and binarily minimal MINLP representations., Computers and Chemical Engineering. 2005, 29(10), 2198-2214., 2005
Stéger Csaba, Michel Meyer, Rév Endre, Fonyó Zsolt, Lelkes Zoltán: Feasibility of reactive distillation in batch middle vessel column, Műszaki Kémiai Napok ’05, Veszprém, 2005., 2005
Lelkes Zoltán, Rév Endre, Farkas Tivadar, Fonyó Zsolt, Kovács Tibor, Ian Jones: Többtermékes szállítási és elosztási probléma optimalizálása, Műszaki Kémiai Napok ’05, Veszprém, 2005. április 26-28., 2005
Frits E.R., Baharev A., Rév E., Lelkes Z., Markót M., Csendes T.: Intervallum-aritmetika alkalmazása vegyipari számítási feladatok megoldására, Műszaki kémiai napok ’05, Veszprém, 2005. április 26-28., 2005
A. Baharev, E. R. Frits, Cs. Stéger, Z. Lelkes, E. Rév: Application of interval arithmetics for exploring feasibilty region of extractive distillation, 10th International Workshop on Chemical Engineering Mathematics, Budapest, 2005. augusztus 18, 2005
E. R. Frits, M. Cs. Markót, T. Csendes, Z. Lelkes, Z. Fonyo and E. Rev: Use of Interval Optimization for finding Limiting Flows of Batch Extractive Distillation,, ESCAPE 2005, Barcelona, 2005. május 29. – június 1., 2005
E.R. Frits, A. Baharev, Z. Lelkes, M. Markót, Z. Fonyó, E. Rév and T. Csendes: Application of Interval Arithmetics for Exploring Feasibility of Extractive Distillation Variants, International Workshop on Global Optimization ’05, Almería (Spain), 2005. szeptember 18-22., 2005
Abdulfatah M Emhamed, Zoltan Lelkes, Endre Rev, Tivadar Farkas, Zsolt Fonyo and D.M. Fraser: New Hybrid Method for Mass Exchange Network Optimization, ESCAPE 2005, Barcelona, 2005. május 29. – június 1., 2005
Abdulfatah M Emhamed, Zoltan Lelkes, Endre Rev, Tivadar Farkas, Zsolt Fonyo and D.M. Fraser: New Hybrid Method for Mass Exchange Network Optimization, Műszaki kémiai napok ’05, Veszprém, 2005. április 26-28., 2005
Farkas Tivadar, Czuczai Barbara, Rév Endre, Lelkes Zoltán, Fonyó Zsolt: Desztilláló kolonna R-gráf alapú szuperstruktúrája és MINLP-modellje, Műszaki kémiai napok ’05, Veszprém, 2005. április 26-28., 2005
Farkas Tivadar, Czuczai Barbara, Rév Endre, Lelkes Zoltán, Fonyó Zsolt: Desztilláló kolonna R-gráf alapú szuperstruktúrája és MINLP-modellje, Alkalmazott Informatika Konferencia ’05, Kaposvár, 2005. május 27., 2005
T. Farkas, E. Rev, B. Czuczai, Z. Fonyo and Z. Lelkes: R-Graph-Based Distillation Column Superstructure and MINLP Model, European Symposium on Computer Aided Process Engineering-15. 20/A, ISBN: 0-444-51987-4, Barcelona, 2005. május 29. – június 1., 2005
Varga V., Rodriguez-Donis I., Gerbaud V., Lelkes Z., Rev E., Joulia X., Fonyo Z.: Feasibility study of batch heterogeneous extractive distillation, 7th World Congress of Chemical Engineering 2005, Glasgow, U.K., 2005
Rodriguez-Donis I., Varga V., Gerbaud V., Lelkes Z., Rev E., Joulia X., Fonyo Z.: Feasibility study of batch heterogeneous extractive distillation, ESCAPE-15 Conference, Barcelona, Spain, 2005
Rodriguez-Donis I., Varga V., Gerbaud V., Lelkes Z., Rev E., Joulia X., Fonyo Z.: Etude de faisabilité de la distillation extractive discontinue hétérogène, 10th SFGP Conference, Toulouse, Franciaország, 2005
Farkas, T., Rev, E.: Lelkes, Z.: Process flowsheet superstructures: Structural multiplicity and redundancy: Part I: Basic GDP and MINLP representations., Computers and Chemical Engineering. 2005, 29(10), 2180-2197., 2005
Emhamed, A. M.; Czuczai, B.; Horvath, L.; Rev, E.; Lelkes Z.: Desalination location model using mixed-integer linear programming, CHISA 2006, Prague, oral presentation, 2006
Emhamed, A. M.; Czuczai, B.; Horvath, L.; Rev, E.; Lelkes Z.: An Improved Desalination Location Model Using Mixed-Integer Linear Programming, The First International Conference on Recent Developments in Chemistry and their Applications, 14th - 16th November 2006 - Sebha - Libya, 2006
Frits, R. E.; Lelkes, Z.; Fonyó, Zs.; Rév, E.; Markót, M. Cs.; Csendes T.: Use of an interval global optimization tool for exploring feasibility of batch extractive distillation, Journal of Global Optimization, online elérhető, 2006
Stéger, C., Rév,E., Horvath, L., Fonyo, L., Meyer,M., Lelkes,Z.,: New extractive configuration separating azeotropic mixture in semi-batch way, Separation and Purification Technology 52 (2006) 343–356, 2006
Stéger,C., Rév, E., Fonyo,Z., Meyer,M., Z. Lelke,Z.: Feasibility study of batch reactive distillation in hybrid columns,, ESCAPE-16 & PSE 2006 Conference, Garmisch-Partenkirchen, Germany, poster presentation, 2006
Farkas, T., Rev, E.: Lelkes, Z.: Structural Multiplicity and Redundancy in Chemical Process Synthesis with MINLP, European Symposium on Computer-Aided Process Engineering – 14, 403-408. 2004, 2004
Varga V., Rev E., Gerbaud V., Lelkes Z., Fonyo Z., Joulia X.,: Batch Extractive Distillation with Light Entrainer, Chem. Biochem. Eng. Q., 20, 1, (2006) 1, 2006
Lukács,T., Stéger,C., Repke,J-U., Rév, E., Lelkes Z.: Design of batch reactive distillation with equilibrium limited consecutive reactions, CHISA 2006, Prague, oral presentation, 2006
Varga V., Rev E., Gerbaud V., Lelkes Z.: Etude de faisabilité de la séparation ethylenediamine – eau avec methanol dans un strippeur extractif batch, SIMO 2006 Conference, Toulouse, France, poster presentation, 2006
Varga V., Frits E.R., Gerbaud V., Fonyo Z., Joulia X., Lelkes Z., Rev E.: Separation of azeotropes in batch extractive stripper with intermediate entrainer, ESCAPE-16 & PSE 2006 Conference, Garmisch-Partenkirchen, Germany, oral presentation, 2006
Frits, R. E.; Lelkes, Z.; Fonyó, Zs.; Rév, E.; Markót, M. Cs.; Csendes T.: Finding limiting flows of batch extractive distillation with interval arithmetic, AIChE Journal, Volume 52, Issue 9, Date: September 2006, Pages: 3100-3108, 2006
Baharev, A.; Frits, E.; Lelkes, Z.; Rév, E.: Megbízható fázisegyensúlyi számítások, Műszaki Kémiai Napok'06, Veszprém, 2006
Emhamed, A. M.; Czuczai, B.; Horvath, L.; Rev, E.; Lelkes Z.: \''Optimization of Desalination Location Problem Using MILP\'', AICHEJ, 2007, Volume 53, Issue 9, p 2367-2383, 2007
Emhamed, A. M.; Lelkes, Z.; Rev, E.; Farkas, T.; Fonyo, Z.; Fraser, D. M.: \''New hybrid method for mass exchange network optimisation\'', Chemical Eng. Comm., Volume 194, Issue 12 December 2007 , p. 1688 - 1701, 2007
Baharev A; Rév E.:: \''Egyensúlyi egységek és kaszkádok számítása affin aritmetikával\'', Műszaki Kémiai Napok’07, Veszprém, 2007. április 25-27., 2007
Czuczai B.; Farkas T.; Rév E.; Lelkes Z.:: \''Speciális ütemezési feladatok osztályba sorolása és megoldása\'', Műszaki Kémiai Napok’07, Veszprém, 2007. április 25-27., 2007
Farkas, T.; Czuczai, B.; Rev, E.; Lelkes, Z.:: \''New MINLP model and modified Outer Approximation algorithm for distillation column synthesis\'', Industrial & Chemical Engineering Research, 2008
vissza »