Vörs-Máriaasszonysziget - an interdisciplinary study of the prehistoric site  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46297
Type K
Principal investigator T. Biró, Katalin
Title in Hungarian Vörs-Máriaasszonysziget őskori lelőhely interdiszciplináris feldolgozása
Title in English Vörs-Máriaasszonysziget - an interdisciplinary study of the prehistoric site
Panel Archeology
Department or equivalent Archaeology Department (Hungarian National Museum)
Participants Gherdán, Katalin
Kalicz, Nándor
Munkáné Virág, Zsuzsanna
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 3.495
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az OTKA T-046297 program a Vörs-Máriaasszonysziget, többperiódusú lelőhely őskori anyagának régészeti, térinformatikai és természettudományos feldolgozását végezte el. Kiemelkedő jelentőségű a koraneolitikus leletanyag (Starčevo kultúra). A területen további 7 régészeti korszak emlékanyaga is előkerült. Elkészült a lelőhely régészeti, környezetrégészeti és archeometriai feldolgozása. Az adatokat térinformatikai alapú rendszerbe rögzítettük. A kerámia leletekről rajzok és fotók készültek, összesen 230 db A3 fotomontázs táblán elhelyezve. Dokumentáltuk a készítéstechnikát, kísérletekkel alátámasztva. A kerámia anyagon részletes petroarcheológiai vizsgálatok készültek. További petroarcheológiai vizsgálatok készültek a paticsokon és a kőanyagon. Elkészült a lelőhely környezet-régészeti feldolgozása. A lelőhely objektumaiból 77 zsák mintát iszapoltunk le (1389 l). A lelőhelyen és környezetében talajtani/palinológiai sekély fúrásokat mélyítettünk (összesen 17 fúrás). A mintákon palinológiai, szedimentológiai, mikro- és makrobotanikai, malakológiai és archeozoológiai vizsgálatok készültek. A lelőhelyről két neolit korú temetkezés került elő, a csontvázakon antropológiai, DNA és C-14 vizsgálatok készültek. További, összesen 12 C-14 vizsgálat készült a lelőhely zárt objektumaiból származó állatcsont és faszén maradványokon. A beérkezett jelentéseket (összesen 15 jelentés) monografikus formában, angol nyelven, a dokumentációs anyagot DVD-n jelentetjük meg, várhatóan 2009-ben
Results in English
The OTKA T-046297 program has accomplished the archaeological and natural scientific elaboration of the prehistoric material from Vörs-Máriaasszonysziget multi-period site. Outstanding part of the material is the legacy of the Early Neolithic Starčevo culture. Apart from the Early Neolithic, remains of 7 archaeological cultures have been documented. Archaeological, environmental archaeological and archaeometrical investigation of the site was accomplished. Data were registered in a GIS system. The pottery was consered and presented on drawings and photos. Altogether 230 A3 size photo-montage plates were compiled. Production techniques were also investigated supported by experimental archaeology approach. Detailed petroarcheological research was performed on the pottery, daub and the lithic finds. Environmental archaeological study of the site was made on 77 sacks of silted soil samples (1389 l) and 17 shallow (hand) boreholes for sedimentological and palinological analysis. Palinological, sedimentological, micro- and macrobotanical, malacological and archaeozoological investigations were carried out. Two Neolithic burials were found on the site, the skeletons were submitted to anthropological, DNA and C-14 studies. Further 12 C-14 studies were made on bone and charcoal samples of the closed features. We are planning to publish results in English in monographic form with a DVD attached on the documentation and illustrations, probably in 2009.
Full text http://real.mtak.hu/1374/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Gherdán, K.--Biró, K.T.--Szakmány, Gy.--Tóth, M.: Technological investigation of early Neolithic pottery from Vörs, southwest Hungary., In: PRUDENCIO et al., eds. 2005 TrArq Trabalhos de Arqueologia Lisboa Instituto Portugues de Arqueologia 2005 42 111-120, 2005
Kovács Tímea: Újkőkori paticsok archeometriai vizsgálata két dunántúli lelőhelyen., Szakdolgozat, ELTE Kőzettani Tanszék Budapest, 2005
Gherdán, K.--Biró, K.T.--Szakmány, Gy.--Tóth, M.--Sólymos, K.: Analysis of incrusted pottery from Vörs, southwest Hungary.1, In: PRUDENCIO et al., eds. 2005 TrArq Trabalhos de Arqueologia Lisboa Instituto Portugues de Arqueologia 2005 42 103-110, 2005
Taubald, Heinrich --T. Biró, Katalin: Archaeometrical analysis of Neolithic pottery and comparison to potential sources of raw materials in the immediate environment of the settlements' - A first summary of the MÖB-DAAD exchange program, Archeometriai Műhely 2007/2 1-4 http://www.ace.hu/am/2007_2/AM-2007-2-HT.pdf, 2007
Szakmány György, Gherdán Katalin & Elisabetta Starnini: Kora neolitikus kerámia készítés Magyarországon: a Körös és a Starèevo kultúra kerámiáinak összehasonlító archeometriai vizsgálata, Archeometriai Műhely 2004/1, www.ace.hu/am p. 28-31, 2004
H. Taubald--Biró, K.--Kasztovszky, Zs.--Balla M.: Early Neolithic Pottery and its environment in Hungary, ISA Quebec konferenciakötetbe leadva, 2006
K.T. Biró--B. Holl: GIS application on a multi-period prehistoric site, Vörs-Máriaasszonysziget, SW Hungary, UISPP Liszabon konferenciakötetbe leadva, 2006
Medzihradszky, Zs.-Füköh, L.--Berzsényi, B.--Kovács, E.Zs.--Biró, K.: Environmental reconstruction of Vörs-Máriaasszonysziget, a multi-period archaeological site in SW Hungary, ISA Quebec konferenciakötetbe leadva, 2006
Kovács T.--Szakmány Gy.--Biró K.--Tóth M.: Lithological investigation of Neolithic daub fragment in Hungary, Archaeometry folyóiratba leadva, 2006
Gherdán, K.--Biró, K.--Szakmány, Gy.: Petrological studies on Early Neolithic Pottery from Vörs, SW Hungary, Acta Mineralogica-Petrographica 2004 p. 41-48, 2006
Zs. Medzihradszky, K.T. Bíró, M. Molnár, É. Svingor, L. Rinyu, I. Futó: Vörs-Máriaasszonysziget - an interdisciplinary study of the prehistoric site, ATOMKI Annual Report http://www.atomki.hu/ar2006/ 55, 2006
Dúzs Krisztina: Conservation and technology: observations on the Vörs-Máriaasszonysziget pottery assemblage., In: Biró et al. eds., Vessels inside and outside. EMAC'07 - 9th International Meeting on Ancient Ceramics. Program and Abstracts p. 129 http://www.ace.hu/emac07/, 2007
Gherdán, K.--Szakmány, Gy.--Tóth, M.--T. Biró, K.: Archaeometric studies on Early Bronze Age pottery from Vörs-Máriaasszony-sziget / Archeometriai vizsgálatok korabronzkori kerámián, Vörs-Máriaasszony-sziget (with Supplement)., Archeometriai Műhely 2007/2 21-32 http://www.ace.hu/am/2007_2/AM-2007-2-GHK.pdf, 2007
Kovács Tímea –Szakmány György –Biró Katalin T. –Tóth Mária: Daub: Between pottery and sediment, Between pottery and sediment. In: Biró et al. eds, Vessels inside and outside. EMAC'07 - 9th International Meeting on Ancient Ceramics. Program and Abstracts p. 132 http, 2006
Taubald, H.-- Biró, K. T.: “Archaeometrical analysis of Neolithic pottery and comparison to potential sources of raw materials in their immediate environment” - Application of new analytical, non-destructive X-ray techniques and Sr isotope measurements, Archeometriai Műhely 2005/2 1-4 http://www.ace.hu/am/2005_2/AM-2005-2-HT.pdf, 2005
Taubald, Heinrich: Archaeometrical analysis of Neolithic pottery and comparison to potential sources of raw materials in their immediate environment – an overview, In: Biró et al. eds., Vessels inside and outside. EMAC'07 - 9th International Meeting on Ancient Ceramics. Program and Abstracts p. 59 http://www.ace.hu/emac07/, 2007
Medzihradszky Zsófia, T. Biró Katalin: Balaton környéki erdők a holocénben. / Holocene forests in the Surroundings of Lake Balaton, In: GÖMÖRI ed., Az erdő és a fa régészete és néprajza MTA VEAB Soproni Tudós Társaság Sopron pp. 19-28, 2008
Biró, K.--Gherdán, K.--Szakmány, Gy.: Ceramic sequence of 7000 years: archaeometrical study of pottery finds from Vörs, Máriaasszonysziget (SW Hungary), In: Waksman, Y., Archaeometric and Archaeological Approaches to Ceramics. Papers presented at EMAC '05, 8th European Meeting on Ancient Ceramics, Lyon 2005. BAR, 2007
Bradák Balázs: Őskörnyezet rekonstrukció Vörs-Máriasszonysziget régészeti lelőhely környezetében – szedimentológiai és paleotalajtani közelítés / Palaeogeographical reconstruction of the archaeological site Vörs-Máriasszonysziget - a sedimentological and palaeo-pedological study, Archeometriai Műhely 2007/1 67-76 http://www.ace.hu/am/2007_1/AM-2007-01-BB.pdf, 2007
Guba Zsuzsanna--Pap Ildikó: Initial analysis of DNA from mumified and Neolithic human remains, Anthropológiai Közlemények Budapest 2007 48 153-160, 2007
Kovács Tímea: Paticsok - a kerámia és az üledék között / Daub between pottery and sediment., Archeometriai Műhely / Archaeometry Workshop (Budapest) Budapest Magyar Nemzeti Múzeum 2005 2/2 24-30, 2005
Zs. Medzihradszky, K.T. Bíró: Vörs-Máriaasszony-sziget. Település és környezete 8000 éven át., In: Füleky Gy. szerk., A táj változásai a Kárpát-Medencében. Tokaj 2006 június 28-30 konferencia kiadványa Gödöllõ 300-303, 2006
Back »