An archontology of Hungary's public life during the soviet regime  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46299
Type K
Principal investigator Glatz, Ferenc
Title in Hungarian Magyarország közéleti archontológiája a szovjet rendszerben, 1945-1990-ig
Title in English An archontology of Hungary's public life during the soviet regime
Panel History
Department or equivalent Institute of History (Research Centre for the Humanities)
Participants Balogh, Margit
Bíró, László
Frisnyák, Zsuzsa
Pók, Attila
Pótó, János
Stark, Tamás
Szabó, Róbert
Szász, Zoltán
Vörös, Boldizsár
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 7.668
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat célja egy olyan adatbázis létrehozása volt, amely áttekintő képet ad a szovjet rendszerben a politikai és állami struktúráról, a magyarországi legfelső politikai elit átalakulásáról, az új elit eredetéről és összetételéről, mobilizációjáról, valamint a majd félévszázad (1945-1990) alatt bekövetkezett változásokról. Elérendő eredményként a pályázat a teljes évkörre vonatkozó archontológia vázának pontos rögzítését és a megjelölt körbe tartozó személyek alapadatainak, a teljes életrajz nyersanyagának adatbázisban történő elhelyezését jelölte meg. Ennek megfelelően a pályázati időszakban összeállításra és ellenőrzésre került az 1945-1990 közötti időszakból a pontos szervezettörténet, valamint a Magyar Kommunista Párt, a Magyar Dolgozók Pártja, a Magyar Szocialista Munkáspárt központi vezetősége/központi bizottsága, politikai bizottsága, titkársága tagjainak, a KV/KB apparátus osztály- és alosztályvezetőinek, megyei első titkárainak, a Dolgozó Ifjúsági Szövetség és a Kommunista Ifjúsági Szövetség, az Úttörőszövetség, a Hazafias Népfront, a Szakszervezetek Országos Tanácsa vezető (első titkárok, titkárok, elnökök) tisztségviselőinek, az Elnöki Tanács, az országgyűlés vezető tisztségviselőinek és tagjainak, a minisztériumok vezetőinek (miniszter, államtitkár, miniszterhelyettes) névsora, 3527 személy. Jelen pillanatban az archontológia alapnévsorában szereplő 3545 személyből 3352 főre találhatók eltérő mélységű adatok.
Results in English
The aim was to compile a database offering a view on political and state structure of the Soviet system, ongoing changes in political circles of Hungary, origins and compositions of the new elite and its mobility, as well as the changes of the years 1945-90. The preliminary aim was to establish an archontology framework for the years 1945-90, to gather basic personal data of people belonging to the above defined circle, to place the biographical data in a database. Consequently, the research period was used to compile and check the organisational history of the years 1945-90, name list of the Hungarian Communist Party; the Party of the Hungarian Workers; central leadership /central committee, political committee, members of the secretariat of the Hungarian Socialist Workers’ Party; heads and deputies of the departments and divisions, first secretaries on county-level of the Central Leadership/Central Committee; leading officials (first secretaries, secretaries, presidents) of the Alliance of Working Youth and the Alliance of Communist Youth, of the Pioneer Alliance, the Patriotic People’s Front, the Hungarian Trade Union Council; leading officials and members of the Presidential Council and the Parliament; leading officials of the ministries (ministers, state secretaries, deputy ministers), a total of 3527 persons. At the current stage among the 3545 persons included in the archontology there is a non-evenly distribution of information to be found on 3352 people.
Full text http://real.mtak.hu/1375/
Decision
Yes

 

Events of the project

 
2011-12-13 16:49:52
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
Back »