Az emberi kapcsolatok hatása a szubjektív életminőségre  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46301
típus K
Vezető kutató Utasi Ágnes
magyar cím Az emberi kapcsolatok hatása a szubjektív életminőségre
Angol cím Subjective Quality of Life and the Effect of Social Network
zsűri Társadalom
Kutatóhely Politikatudományi Intézet (HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont)
résztvevők Fekete Judit
Juhász Erika
Nagy Ildikó
Szőgyi Lenke
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.667
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az emberi kapcsolatok fokozzák vagy csökkentik a szubjektív életminőséget, az elégedettséget és boldogságot. Az emberek létfeltétele differenciált, ám az objektív feltételek különbözősége ellenére mindenki elégedetten és boldogan akar élni. Az individuális adaptációt azonban nehezítik a makro-társadalmi korlátok, kihívások. A közösségi kapcsolat általános szükséglet, ám a közéletiség igénye csak a minta ötödénél található. Emocionális erőforrásokat, de bánatot is az emberek döntően közvetlen kapcsolataiktól kapnak. Az együtt töltött idő fokozza a szubjektív életminőséget, különösen a magántársaság, de örömforrások a virtuális kötelékek is. A kapcsolatok kompenzációs és adaptációs hatásával alakuló szubjektív életminőségi csoportok szerint a társadalom háromnegyede eddigi életével relatíve elégedett, fele jelenleg relatíve boldog, ötöde nem elégedett és nem is boldog. A kapcsolatok szubjektív életminőségre gyakorolt hatásának 24 európai országot összehasonlító nemzetközi vizsgálata azt jelzi, hogy a társadalom többségének szubjektív életminősége a legkedvezőbb az északi országokban, ahol nincs szélsőséges egyenlőtlenség, erős a bizalom, s integrált a társadalom. A legkedvezőtlenebbnek a poszt-szocialista országok és a relatíve szegény déli országok válaszadói érzik életminőségüket.
kutatási eredmények (angolul)
The life conditions of people are differentiated, however, all of us want to lead a satisfied and happy life, despite the diversity of objective circumstances. Community relations are generally desired, but only the fifth of the sample is characterised by the need of public life. People primarily receive both emotional resources and sorrow from their direct relations. Time spent together, especially private company, raises subjective well-being; however, virtual relations are also sources of happiness. According to the subjective quality of life groups, created by the compensation and adaptation effects of relationships, three quarters of the society are relatively satisfied with their lives, half of them are relatively happy at present, and one fifth is neither satisfied nor happy. An international comparative survey of twenty-four European countries, that investigated the effect of relationships on subjective quality of life, indicates that the subjective well-being of the majority of society is the most favourable in the Northern countries, where no extreme inequalities exist, trust is strong and society is integrated. Respondents of the post-communist and the relatively poor Southern European countries experience their quality of life to be the most dissatisfactory.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1376/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Utasi Ágnes: Az emberi kapcsolatok hatása a szubjektív életminőségre, Európa tanulmányok 8., 2004
Utasi Ágnes: A minőségi élet feltételei és forrásai. In: Utasi Á.(szerk.): A szubjektív élemtinőség forrásai. Biztonság és kapcsolatok, MTA Politikai Tudományok Intézete, 2006
Fekete Zsuzsa: A pénz nem boldogít? Az anyagi jólét és a szubjektív életminőség összefüggései. In: Utasi Á. (szerk.)A szubjektív életminőség forrásai . Biztonság és kapcsolatok, MTA Politikai Tudományok Intézete, 2006
Varga Attila: A diplomások munkával való elégedettsgéének néhány kérdéséről In: Utasi Á.(szerk.): A szubjektív életminőség forrásai. Biztonság és kapcsolatok (75-96.p.), MTa Politikai Tudományok Intézete, 2006
Murinkó Lívia: A minőségi élet forrásai eltérő életszakaszokban In: Utasi Á.(szerk.): A szubjektív életminőség forrásai. Biztonság és kapcsolatok (97-123.p.), MTa Politikai Tudományok Intézete, 2006
Lengyel Linda: A gyermekkor és a szubjektív életminőség In: Utasi Á.(szerk.): A szubjektív életminőség forrásai. Biztonság és kapcsolatok (125-143.p.), MTa Politikai Tudományok Intézete, 2006
Földvári Ágnes: A partnerkapcsolatok hatása a szubjektív életmnőségre In: Utasi Á.(szerk.): A szubjektív életminőség forrásai. Biztonság és kapcsolatok (143-156.p.), MTa Politikai Tudományok Intézete, 2006
Kovács Anna: A családi kapcsolatok hatása a szubjektív életminőségre In: Utasi Á.(szerk.): A szubjektív életminőség forrásai. Biztonság és kapcsolatok (157-168.p.), MTa Politikai Tudományok Intézete, 2006
Simonka Lívia: Barátok és baráti társasági-ellenségek, haragosok. In: Utasi Á.(szerk.): A szubjektív életminőség forrásai. Biztonság és kapcsolatok (171-188.p.), MTa Politikai Tudományok Intézete, 2006
Székely Anna: Megszakadt kapcsolatok In: Utasi Á.(szerk.): A szubjektív életminőség forrásai. Biztonság és kapcsolatok (189-200.p.), MTa Politikai Tudományok Intézete, 2006
Sánta Sebő: Közélet és életminőség In: Utasi Á.(szerk.): A szubjektív életminőség forrásai. Biztonság és kapcsolatok (203-217.p.), MTa Politikai Tudományok Intézete, 2006
Danka Balázs: A hobbi, a művészet, az alkotás hatása az életminőségre In: Utasi Á.(szerk.): A szubjektív életminőség forrásai. Biztonság és kapcsolatok (219-229.p.), MTa Politikai Tudományok Intézete, 2006
Kékesi Márk Zoltán: A vallás és életminőség néhány összefüggéséről In: Utasi Á.(szerk.): A szubjektív életminőség forrásai. Biztonság és kapcsolatok (231-248.p.), MTa Politikai Tudományok Intézete, 2006
Murinkó Lívia: A szubjektív életminőség mértéke és társadalmi meghatározottsága hat európai országban In: Utasi Á.(szerk.): A szubjektív életminőség forrásai. Biztonság és kapcsolatok (249-275.p.), MTa Politikai Tudományok Intézete, 2006
Fekete Zsuzsa: Életminőség. Koncepciók, definíciók, kutatási irányok. Szakirodalmi áttekintés In: Utasi Á.(szerk.): A szubjektív életminőség forrásai. Biztonság és kapcsolatok (277-309.p.), MTa Politikai Tudományok Intézete, 2006
Márfi András: A szubjektív életkörülmények társadalmi-gazdasági összefüggései. In: Utasi Á.(szerk.):Az életminőség feltételei. (6-23.p.), MTA Politikai Tudományok Intézete, 2007
Fekete Zsuzsa: Szubjektív biztonsághiány és elégedettség In: Utasi Á.(szerk.):Az életminőség feltételei. (24-38.p.), MTa Politikai Tudományok Intézete, 2007
Hári Péter: Környezet és életminőség In: Utasi Á.(szerk.):Az életminőség feltételei. (38-46.p.), MTA Politikai Tudományok Intézete, 2007
Murinkó Lívia: Életkor és szubjektív életminőség In: Utasi Á.(szerk.):Az életminőség feltételei. (47-71.p.), MTa Politikai Tudományok Intézete, 2007
Kékesi Márk Zoltán: A szubjektív életminőség térbeli vonatkozásai In: Utasi Á.(szerk.):Az életminőség feltételei. (72-83.p.), MTa Politikai Tudományok Intézete, 2007
Varga Attila: Munkaközpontúság és a társas kapcsolatok eltérő szerveződése In: Utasi Á.(szerk.):Az életminőség feltételei. (84-93.p.), MTA Politikai Tudományok Intézete, 2007
Széll Krisztián: A családban megjelenő alkohollak kapcsolatos problémák hatása a szubjektív életminőségre. In: Utasi Á.(szerk.):Az életminőség feltételei. (94-115.p.), MTA Politikai Tudományok Intézete, 2007
Barna Zsófia: A vallásosság és a szubjektív életminőség In: Utasi Á.(szerk.):Az életminőség feltételei. (94-115.p.), MTA Politikai Tudományok Intézete, 2007
Agnes Utasi: Collective attitudes and solidarity with focus on Hungary: value preferences of management students in Cyorus, the UK, Israel, Turkey and Hungary. In: Mustafa F.Özbilgin and Ayala Malach-Pines (eds.): Career Choice in Management and Entrepreneurship (75-100p.), Edward Elgar, Cheltenham,UK, Northampton, USA, 2007
Murinkó Lívia: Értékek és boldogság-a számok tükrében. Találjuk ki közép-Európát?, ki.hu/index.php/article/articleview/930/1/6, 2007
Utasi Ágnes(szerk.): A szubjektív életminőség forrásai. Biztonság és kapcsolatok, MTA Politikai Tudományok Intézete, 2006
Utasi Ágnes (szerk.): Az életminőség feltételei, MTA Politikai Tudományok Intézete, 2007
Utasi Ágnes: Éltető kapcsolatok --Az emberi kapcsolatok hatása a szubjektív életminőségre, Új Mandátum közlésre elfogadva, megjelenés alatt, 2008

 

Projekt eseményei

 
2011-12-19 11:17:21
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Politikatudományi Intézet), Új kutatóhely: Politikatudományi Intézet (MTA Politikatudományi Intézet).
vissza »