A neotektonika és a klímaváltozások szerepe a Körös medence késő-pleisztocén-holocén vízhálózatának fejlődésében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46307
típus K
Vezető kutató Nádor Annamária
magyar cím A neotektonika és a klímaváltozások szerepe a Körös medence késő-pleisztocén-holocén vízhálózatának fejlődésében
Angol cím Neotectonic and climate control on Late Pleistocene-Holocene drainage pattern development of the Körös basin
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Magyar Állami Földtani Intézet
résztvevők Dudko Antonina
Farkasné Bulla Judit
Juhász Imola Eszter
Kercsmár Zsolt
Magyari Árpád
Thamóné dr. Bozsó Edit
Tisza András
Unger Zoltán
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 11.004
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Körös-medence alluviális síkságának területén az egykori folyóhálózat nyomait rekonstruáltuk légifotó-elemzések, űrfelvételek, SRTM adatok és a folyószabályozás előtti természetes vízhálózatot mutató 18. századi topográfiai térképek alapján. Az elemzések azt mutatták, hogy a területen egy északkelet felől érkező nagy, meanderező folyó folyt, míg a déli részen egy fonatos folyó maradványai azonosíthatóak. A különböző mederrajzolatú zónákba 15 folyamatos magvételű sekélyfúrást mélyítettünk, illetve homok- és agyagfejtők szelvényeit is megvizsgáltuk. 32 homokminta optikai lumineszcens kormeghatározása (OSL), illetve 7 minta radiokarbon-vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a vizsgált folyóvízi üledékek a késő-pleniglaciális és a késő-glaciális során rakódtak le. A minták nehézásvány-vizsgálata alapján az egykori meanderező folyó az Ős-Tiszával azonosítható, amely az ÉK–DNy-i csapású Érmellék süllyedéke mentén folyt a késő-pleniglaciálisban. Az ős-Tisza érmelléki lefutását határon túli területek vizsgálata során 11 további OSL koradattal is alátámasztottuk. A fonatos folyó a Fekete- és Fehér-Körösök ősének tekinthető, amely csak a késő-glaciálisban jelent meg a területen. Szeizmikus szelvények újraértelmezése, neotektonikai terepi mérések, valamint a fúrásszelvényekben észlelhető eltérő vastagságviszonyok alapján az Érmellék vidéke 14-16 ezer évvel ezelőttig jelentős mértékben süllyedt, ami a folyófejlődés fő tektonikai meghatározója volt.
kutatási eredmények (angolul)
The palaeo-drainage network pattern of the Körös Basin was reconstructed on the basis of airborne photo interpretation, analysis of satellite images, SRTM dataset and historical topographic maps from the 18th century. The investigation showed that a large meandering river system was coming from the NE, and a braided river entered the alluvial plain from the SE. Different alluvial units were characterised by sedimentary logs of 15 continuous cored boreholes and several sand- and clay-pit sections. OSL dating of 32 quartz samples and 7 radocarbon datings showed that the sediments have Late Pleniglacial to Late Glacial ages. Transport directions inferred from heavy mineral analyses demonstrate that the large meandering river system can be identified with the palaeo-Tisza, flowing along the NE-SW striking Érmellék depression during the Late Pleniglacial. The former flow path of the palaeo-Tisza was supported by complementary field work performed in Romania, and another 11 OSL dates. The braided river can be regarded as a precursor to the Fekete- and Fehér-Körös rivers which entered the alluvial plain from the southeast during the Late Glacial. A combined interpretation of seismic profiles, neotectonic field measurements and variations in thickness of sediments along the studied profile revealed that there was a remarkable tectonic control on river development, driven by subsidence along the Érmellék depression until 14-16 ky and uplift of the SE-ern part of the catchment area.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=46307
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Nádor, A., Thamó-Bozsó, E., Magyari, Á., Babinszki, E.: Fluvial responses to tectonics and climate change during the Late Weichselian in the eastern part of the Pannonian Basin (Hungary)., Sedimentary Geology 202, 174-192, 2007
Magyari, Á., Nádor, A., Thamó-Bozsó, E., Kercsmár, Zs., Babinszki, E.: The role of the Érmellék-Berettyó-Körös depression in the river course development of the Great Hungarian Plain., Abstracts, IGCP 449 final plenary meeting, Malaga, Spain, 12-18 December, pp. 31-32., 2004
Nádor, A., Magyari, Á., Thamó-Bozsó, E., Babinszki, E., Kercsmár, Zs.: The role of the Érmellék-Berettyó-Körös depression in the river course development of the Great Hungarian Plain., Abstracts, EGU 2005, Vienna, CD, 2005
Thamó-Bozsó, E., Murray, A. S., Nádor, A., Magyari, Á.: Investigation of river network evolution using luminescence dating and heavy mineral analysis of Late-Quaternary fluvial sands from the Great Hungarian Plain., Abstracts, International Conference on Luminescence and Electron Spin Resonance Dating, 24-29 July, Cologne, Germany,, 2005
Nádor, A., Magyari, Á., Thamó-Bozsó, E., Babinszki, E., Kercsmár, Zs.: Fluvial responses to late-stage subsidence anomalies and MIS-2 climate changes: the Berettyó-Körös system, E-Hungary., Abstracts, ICFS 8th International Conference on Fluvial Sedimentology, Delft, August 7-12, pp. 215-216, 2005
Thamó-Bozsó, E., Nádor, A., Magyari, Á., Babinszki, E: Optically stimulated luminescence dating of quartz from Late-Quaternary sediments in Hungary., 3th Mineral Sciences in the Carpathians International Conference, March 9-10, Miskolc, Acta Mineralogica-Petrolographica Abstract Series 5, pp. 118., 2006
Thamóné Bozsó E., Nádor A., Magyari Á.,: A lumineszcens kormeghatározás alkalmazása a történelmi idők környezeti eseményeinek datálására., A Környezettörténet 2006 Konferencia előadásainak összefoglalói, Budapest, 2006. február 8-9. Az Általános Földtani Szemle Könyvtára 2, pp. 107-108., 2006
Nádor A., Magyari Á., Thamó-Bozsó, E., Babinszki, E.: Fluvial responses to vertical crustal movements and Late Weichselian climate changes: the Berettyó-Körös system, E-Hungary, INQUA XVII Abstract Book, 2007
Nádor, A. , Gábris, Gy.: Long-term fluvial archivesin Hungary: response of the Danube and Tisza Rivers to tectonic movements and climatic changes during the Quaternary: a review, FLAG Biennial Meeting, Budapest, Hungary, September 3-8, 2008. Abstrcat Book, p. 5, 2008
Magyari, Á., Kercsmár, Zs., Unger, Z., Thamó-Bozsó, E.: Neotectonic investigation of the Érmellék Region (NE Pannonian Basin, NW Transylvania), Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group, Zakopane, Poland, April 19-22, Geolines, 20, 87-88, 2006
Magyari Á., Magyari, Á., Kercsmár, Zs., Unger, Z., Thamóné Bozsó E.: Neotektonikai vizsgálatok Érmellék területén, IX. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Buziásfürdő, Románia, 2007 márc. 9 - ápr 1., Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Abstract Book, p. 225., 2007
Thamóné Bozsó E., Magyari, Á., Kercsmár, Zs., Unger, Z., Nagy, A.: OSL dating and heavy mineral analysis of the Late Quaternary sediments in the valleys of Ér-, and Berettyó rivers to study the effect of neotectonic movements to the river network of the Great Hungarian Plain, Methods of Absolute Chronology 9th International Conference, 25-27 april, 2007, Gliwice, Poland, Abstract Book p. 98, 2007
Jencsel H., Rigler B., Babinszki E.: Körös-medence negyedidőszaki üledékes kőzeteinek gammaspektrometriai vizsgálata, Ifjú Szakemberek Ankétja, Sarlóspuszta, 2005. április 1-2., Absztrakt kötet, p. 31-32., 2005
Nádor A., Thamóné Bozsó, E.; Magyari Á.; Babinszki E., Dudko A., Tóth Z: Neotektonika és klímaváltozás együttes hatása a Körös-medence késő-pleisztocén vízhálózat-fejlődésére, Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 2005-ről, pp. 131-148., 2007
Thamó-Bozsó, E., Murray, A.S., Nádor, A., Magyari, Á., Babinszki, E.: Investigation of river network evolution using luminescence dating and heavy mineral analysis of Late-Quaternary fluvial sands from the Great Hungarian Plain., Quaternary Geochronology 2, pp. 168-173., 2007
Thamóné Bozsó E., Magyari, Á., Nagy, A., Unger, Z., Kercsmár, Zs.: OSL dates and heavy mineral analysis of upper Quaternary sediments from the valleys of the Ér-, and Berettyó rivers., Geochronometria 28, 17-23., 2007
Gábris, Gy., Nádor, A.: Long-term fluvial archives in Hungary: response of the Danube and Tisza rivers to tectonic movements and climate changes during the Quaternary, Quaternary Science Reviews 26, 2758-2782, 2008
Nádor, A. (ed): Advances in river system and environmental change research at the crossroad of Western and Eastern Europe, FLAG Biennial Meeting, Budapest, Hungary, September 3-8, 2008. Excursion Guide, 59 p., 2008
Nádor, A., Sinha, R., Magyari,Á., Tandon,S.K., Medzihradszky,Zs., Babinszki,E., Thamó-Bozsó,E.,: Late Quaternary (Weichselian) alluvial stratigraphic development and regional-scale neotectonic history of the southern Körös plains, Hungary (submitted), Quaternary Science Reviews, 2009
vissza »