Simulation model for the decision support of dairy cattle farms  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46322
Type K
Principal investigator Székely, Csaba
Title in Hungarian Szimulációs modell fejlesztése a tejelő szarvasmarha ágazat döntéseinek támogatására
Title in English Simulation model for the decision support of dairy cattle farms
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Üzemtani Tanszék (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences)
Participants Györök, Balázs
Kovács, Attila
Starting date 2004-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 4.988
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatási projekt olyan szimulációs modell kidolgozását tűzte ki célul, mely támogatja a Józsefmajori Kísérleti és Tangazdaság tejtermelő szarvasmarha ágazatának döntéseit, illetve lehetővé teszi a költséges üzemi kísérletek kiváltását korszerű informatikai módszerekkel. A fő célkitűzésen felül az a cél is megfogalmazódott, hogy a szimulációs modell alkalmazására a későbbiekben más gazdaságokban, a tejelő szarvasmarha ágazat döntéstámogatása területén is sor kerülhessen. Az elkészült számítógépes modell dinamikus, sztochasztikus, numerikus, és az egyes állategyedek szintjéről kiinduló szimulációs modell. A modell közvetlenül használható a Józsefmajori Kísérleti– és Tangazdaság állattenyésztési döntéseinek megalapozásában. Illeszkedik a kialakult tervezési rendszerhez, jól kiegészíti a folyamatos fejlesztés alatt álló OMIR Operatív Menedzsment Információs Rendszert, az adatok cseréje kölcsönös. A módszer nagyban leegyszerűsíti a tejhasznú szarvasmarha tartás éves tervezését, és lehetővé teszi, hogy a rövid távú döntések a hosszú távú stratégiának megfelelően kerüljenek meghozatalra. Az eredményeket már aktívan alkalmazzuk az oktatásban is. A módszer lehetővé teszi, hogy segítségével a hallgatók mélyebben megismerjék az állattenyésztési ágazatok törvényszerűségeit, e téren közvetlen gyakorlatot szerezzenek a nélkül, hogy esetleges rossz döntéseikkel közvetlen károkat okoznának.
Results in English
The goal of the research project was to develop a simulation model that is able to support the decision making process of the dairy enterprise of Józsefmajor Experimental Farm, and make it possible to substitute the expensive farm experiments with modern information technology. Beyond the basic goal, a further objective was to enable other farms to apply this method in the decision making of dairy cattle. The prepared model is dynamic, stochastic, numeric, and it starts from the level of the individual animals. The model can be directly applied in the decision making of Józsefmajor Experimental Farm. It well suits to the existing and continuously developed OMIR Operative Management Information System, the data are exchanged mutually. The method simplifies the annual planning process of dairy cattle, and makes it possible to make short-term decision in harmony with long-term strategy. The results can be applied in education. The students may get to know the laws of animal husbandry, they get experienced without making direct harm to farms.
Full text http://real.mtak.hu/1383/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Székely Cs., Györök B., Bálint K.: Mezőgazdasági vállalkozások integrált menedzsment rendszere, AVA 2 Konferencia, Debrecen, 2005
Székely Cs.: Gazdasági döntések, NYME Közgazdaságtudományi Kar, 2006
Györök Balázs: A gazdasági szimuláció alkalmazása az állattenyésztési ágazatok döntés-elökészítésében (disszertáció tervezet), SZIE Gödöllő, 2006
Székely Cs.: Az állattenyésztési ágazatok ökonómiája és szervezése, SZIE Gödöllő, 2006
Back »