Szöveg és kép album amicorumokban: médiumok korrespondenciája magyarországi germanicumokban a 17-18. században  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46331
típus K
Vezető kutató Lokös Péter
magyar cím Szöveg és kép album amicorumokban: médiumok korrespondenciája magyarországi germanicumokban a 17-18. században
Angol cím Text and Picture in the "Album Amicorum" : Corresponding Media in Hungarian 'Germanica' of the 17th and 18th Centuries
zsűri Irodalom
Kutatóhely Germanisztika tanszék (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
résztvevők Berzeviczy Klára
Jónácsik László
Vizkelety András
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.120
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt keretében az OSzK Kézirattárában őrzött 17–18. századi emlékkönyvek német vonatkozású bejegyzéseit vizsgáltuk. Összesen 55 kéziratot vontuk be a vizsgálatba. A bejegyzések közül azokat dolgoztuk fel, amelyek vagy egy híres német költő autográf bejegyzései (pl. Martin Opitz, Philipp von Zesen, August Buchner, Johann Martin Miller) vagy a bejegyzés szövege egy híres német költő művéből vett idézet. Ezen idézetek 95 százalékát sikerült azonosítani, ezek a szövegek mind ismert művekből származnak, nem találtunk tehát eddig ismeretlen verseket. Szám szerint a 18. századi bejegyzések vannak túlsúlyban (közel 60), az idézetek szerzői között a 18. századi német irodalom szinte minden fontos költőjét megtaláljuk (pl. Gottsched, Hagedorn, Gellert, Haller, Wieland), érdekes azonban, hogy Goethe-idézetet egyáltalán nem találtunk, Schiller-citátumot pedig csak egyet. Ami az idézetek műfaját illeti, a bejegyzők körében a legnépszerűbbek a versek, fabulák és verses elbeszélések voltak, hosszabb epikus művekből ritkábban idéztek. Néhány 18. századi emlékkönyvben találunk barokk költőktől (pl. Fleming, Opitz, Logau) vett idézeteket is, ez is azt bizonyítja, hogy a felvilágosodás korában nem a teljes barokk költészet talált elutasításra.
kutatási eredmények (angolul)
Within the framework of the project we are investigating the autograph notations of German relevance of 17th-18th -century albums amicorum in the holdings of the Manuscript Collection of National Széchényi Library. Altogether 55 manuscripts volumes were included in our researches. Of the notations we have dealt with the autographs of prominent German poets (e.g. Martin Opitz, Philipp von Zesen, August Buchner, Johann Martin Miller) and with citations taken from famous German poets. Of these citations we could identify 95 per cent, all these texts deriving from well-known works , i.e. so far we have not found unknown poems. As to the amount of records, their majority is from the 18th century (nearly 60), and almost all significant poets of contemporary German literature are represented among the authors cited (e.g. Gottsched, Hagedorn, Gellert, Haller, Wieland). It should be noted as remarkable, that so far no Goethe-citation was found by us, and Schiller was cited only in one case. As to the genre of the works cited, verses, fables and verse novels were the most popular among the authors of records , while citations from longer epic works occur seldom. In some of the 18th century albums amicorum we can find citations from Baroque poets (like Fleming, Opitz, Logau), proving that the age of enlightment did not mean the complete refusal of the whole Baroque literature.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1385/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Jónácsik László-Lőkös Péter: 'Ich bin kein Hofeman': Ein als Stammbuchepigramm verwendetes Opitz-Zitat im Stammbuch des Johannes Hoßmann (Ungarische Széchényi-Nationalbibliothek, Oct. Lat. 453), Simpliciana 26. évf. , 473-482., 2004
Jónácsik László-Lőkös Péter: Ein Martin Opitz zugeschriebenes Epigramm im Stammbuch des Johannes Hoßmann [Ungarische Széchényi-Nationalbibliothek, Oct. Lat. 453], 'das rechte Maß getroffen'. Festschrift für László Tarnói zum 70. Geburtstag, hg. von Ernő Kulcsár-Szabó, Karl Manherz und Magdolna Orosz, Berlin-Budapest, 18-25., 2004
Lőkös Péter: Martin Opitz (1597-1639). Nachahmungspoetik und Lebenswelt. Hgg. von Thomas Borgstedt und Walter Schmitz (recenzió), Helikon 50. évf., 628-630., 2004
Lőkös Péter: Werner Wilhelm Schnabel: Das Stammbuch. (recenzió), Helikon 51. évf. , 595-597., 2005
Jónácsik László-Lőkös Péter: Ein Streifzug durch die Stammbuchbestände der Ungarischen Széchényi-Nationalbibliothek, Junge Germanisten aus Ungarn stellen sich vor, hg. von Imre Szigeti, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 83-101., 2005
Lőkös Péter: Eine Fleming-Strophe in einem Stammbuch des 18. Jahrhunderts, Magyar Könyvszemle 122. évf., 259-265., 2006
Lőkös Péter: Ein autographer Stammbucheintrag von Johann Martin Miller aus 1772., Magyar Könyvszemle, 123. évf., 226–229., 2007
Berzeviczy Klára, Jónácsik László, Lőkös Péter, Vizkelety András: Írott barátságok, Élet és Tudomány, 63. évf., 3. szám., 76–78., 2008
vissza »