Az energia-megtakarítás egységes energetikai és környezetvédelmi értékelési metodikájának, a támogatás indokolt mértékének és módszereinek kidolgozása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46339
típus K
Vezető kutató Gács Iván
magyar cím Az energia-megtakarítás egységes energetikai és környezetvédelmi értékelési metodikájának, a támogatás indokolt mértékének és módszereinek kidolgozása
Angol cím Development of consistent energetical and environment evaluation methods of the energy conservation and determination of the reasonable extent and procedure of subsidies
zsűri Gépész-, Építő-, Építész- és Közlekedésmérnöki
Kutatóhely Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Bihari Péter
Büki Gergely
Hegedus Miklós
Molnár László
Stróbl Alajos
Zsebik Albin
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 11.372
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az energiamegtakarítás támogatandó céljai közül kiemelkedő fontosságú a környezetterhelés csökkentése, ezen belül is első helyen az üvegházgázok kibocsátásának csökkentése. Másodsorban említhető az ellátásbiztonság növelése az importfüggőség csökkentése révén és támogatást érdemel még a munkaigényes ellátási megoldásoknál a munkahelymegtartó vagy teremtő képesség. Ez utóbbi azonban nem tekinthető energetikai támogatásnak. Kényszerként jelentkezik a kibocsátásokra vonatkozó nemzetközi kötelezettségek betartása. Jól értékelhető az üvegházgázok kibocsátásának csökkentése, ez a kibocsátás-csökkentéssel arányos mértékű támogatást érdemel. Az arányossági tényező meghatározásánál a piaci viszonyokat és a kötelezettségeket kell figyelembe venni. További légszennyezőanyagok kibocsátás-csökkenése emisszió- vagy immissziócsökkenés alapján értékelhető, de elképzelhető egy vegyes rendszer is. Az importfüggőség csökkentésének értéke a nagy léptékű triviális megoldások gazdasági többletterhei és kockázatcsökkentő hatásuk összevetésével határozható meg. Ilyenek pl. a hazai lignitforrások fokozottabb kihasználása, atomerőmű építés és az import kockázatokat nagymértékben csökkentő újabb betáplálások (pl. Nabucco gázvezeték) és a gáztárolók létesítése. Ez lehet más megoldások esetén is az értékelés alapja. A munkahelymegtartó vagy munkahely teremtő képesség támogatására jól kialakult normák vannak, azokat lehet alapul venni energetikai beruházások esetén is.
kutatási eredmények (angolul)
The reduction of the environmental damages is the most important among the goals of energy saving subsidy, and the greenhouse gas emission reduction takes the first place. The increase of the supply safety may be taken to the second place due to the reduction of the import dependence. The ability of creating and saving the workplaces deserves to be subsidized, but it do not mean energy subsidy. Complying with the international agreements on emission reduction is obligatory. The well measurable reduction of the greenhouse gas emission deserves to be subsidized by proportional to the emission decrease. In the determination of the specific value of subsidy the market circumstances and constrains have to be taken into account. Decreasing of other air pollutants can be evaluated in the base of emission or immission reduction or in a mixed system too. The value of the import dependence reduction can be determined on the base of the cost excess and the improve of supply safety in case of the large scale investments e.g. nuclear power plant installation, an increased domestic lignite utilisation or installation, new gas pipelines (for example Nabucco) or gas storage facilities. The smaller cases can be evaluating with the specific cost of these. The subsidy of the ability of creating and saving the workplaces has a well defined value in the other fields of industry; these values can be applied in the energy industry too.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1387/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Groniewsky A. – Gács I.: Integration of renewable sources of energy into the existing electricity, Gépészet 2006 konferencia, CD azonosítási száma ISBN 963 593 465 3, 2006
Bihari, P. – Gács, I.: Monetary valuating environmental impacts of power plants, microCAD konferencia Proceedings of Section B: Energy Management and Environment p.7-10., 2005
Büki, G.: Energy saving – is a business or should it be supported?, Proceedings of the 7th International Conference on the Heat Engines and Environmental Protection (BME, Balatonfüred, 2005. május 23-25.) p.13-18., 2005
Zsebik, A: Legislative motivation for implementation of CHP, 1st European Conference on Energy Management. 23 - 24 November 2005. Milan, Italy, 2005
Gács, I.: A széndioxid elkerülés stratégiái., Előadás a MET közgyűlésen. 2006. június 2, 2006
Gács, I.: Az energiamegtakarítás lehetőségei és támogatása, Előadás a „Fosszilis energiák jelen- és jövőképe. Tendenciák és feladatok” c. előadói napon. MTA Energetikai Bizottság, 2006. november 17, 2006
Stróbl A.: A kapcsoltak és a megújulók összehasonlítása hazai feltételek mellett, Magyar Energetika XIV. (2006) 3. sz., 2006
Zsebik A.: A kapcsolt energiatermelés megvalósításának ösztönzése, Energiagazdálkodás 2007/2 , ISSN 0021-0757, 2007
Lezsovits, F. – Gróf Gy.: Subventioned Distributed CHP generation in Hungary, 4th European Congress of Economics and Management of Energy in Industry Portugália, Porto 2007. 11. 27.-30 CD-ROM Proceedings, 2007
Gács I.: A széndioxid kibocsátás mérséklésének költségei, Előadás az Energia Fórum 2007 konferencián. MET, Eger, 2007. október 11-12., 2007
Bihari P.: Energetikai eredetű levegőkörnyezet-terhelés értékelése és tervezése, Doktori (PhD) értekezés. BME, 2007., 2007
Büki, G.: Energiamegtakarítás – az energiahatékonyság eszköze, ENELKO 2005. Nemzetközi Energetika Elektrotechnika Konferencia kiadványa p.13-19. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Kolozsvár, 2005
Büki, G. - Gács, I.: Evaluation of Energy Saving Possibilities in the Energy Supply System., MicroCAD 2005. International Scientific Conference, Miskolc, 10-11. March 2005. Proceedings of Section B: Energy Management and Environment p.19-24., 2005
Gács, I.: Energy supply – a key to the sustainable development, Proceedings of the 7th International Conference on the Heat Engines and Environmental Protection (BME, Balatonfüred, 2005. május 23-25.) p.19-24., 2005
Gács, I.: Gondolatok az energiamegtakarítás állami támogatásáról, Magyar Energetika XIII. (2005) 6. sz., 2005
Gács, I.: Energiamegtakarítás – környezetvédelem és támogatás, ENELKO 2005. Nemzetközi Energetika Elektrotechnika Konferencia kiadványa p.38-43. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Kolozsvár, 2005
Gács, I. – Büki, G.: Air pollution decrease through energy conservation, microCAD konferencia Proceedings of Section B: Energy Management and Environment p.31-36., 2005
Groniewsky A. – Gács I: Megújuló energiaforrások támogatása, ENELKO 2006. Nemzetközi Energetika – Elektrotechnika Konferencia kiadványa p. 35-40. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Kolozsvár, 2006., 2006
Groniewsky A. – Gács I: A hazai megújuló energiaforrások várható helyzete 2010-re, Magyar Épületgépészet, LV. évf. (2006) 4.sz., 2006
Groniewsky A. – Gács I.:: Megújuló energiaforrásból termelt villamosenergia támogatása, Magyar Energetika XIV. (2006) 6. sz. p.16-19., 2006
Groniewsky A. – Gács I.:: Evaluation of biogas factories on the basis of their reliability, Proceedings of 8th International Conference on the Heat Engines and Environmental Protection (BME, Balatonfüred, 2007. május 28-30.) p.119-124., 2007
vissza »