Monumenta Monodica Medii Aevi - The Responsory  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46343
Type K
Principal investigator Szendrei, Janka
Title in Hungarian Monumenta Monodica Medii Aevi - Responsorien
Title in English Monumenta Monodica Medii Aevi - The Responsory
Panel Culture
Department or equivalent Institute for Musicology of the HAS
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-06-30
Funding (in million HUF) 8.190
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A munkafolyamat tárgya: a responzórium-műfaj összkiadásának elkészítése. A responzórium a gregorián repertoár egyik legartisztikusabb műfaja, antik gyökerekre megy vissza, a középkorban helyi változatokban élt és 1500-ig gyarapodott, egyebek mellett helyi (ez esetben: magyar) kompozíciókkal Anyaga: két reprezentatív magyar forráscsoport: 1) a fővonalat képviselő esztergomi hagyomány, és 2) az itáliai stílust képviselő magyar ferences hagyomány responzórium-anyaga Koncepció: 1) egy nemzetközi viszonylatban is kiadatlan, ezer éven át fejlődött magas értékű műzenei repertoár közzététele; 2) tipológiai és stiláris osztályozás révén zenei sajátságuk feltárása; 3) a középkori magyar kultúrának és megoszlásának bemutatása egy műfajon keresztül Elvégzett munka: Több, mint 1000 tétel átírása egyenként 4-6 kódexből; ezek elemzése és osztályozása; a kéziratok szövegi és dallami változatainak feldolgozása kritikai jegyzetekben; terjedelmes bevezető, kommentár és indexek elkészítése; az egész anyag grafikázása és korrektúrája, a szövegek angolra fordítása A munka terjedelme és jövője: A teljes kézirat mintegy 1500 oldal terjedelmű, 3 kötetre oszlik, és a Bärenreiter kiadó (Basel, Kassel, etc.) tekintélyes Monumenta Monodica Medii Aevi c. sorozatában jelenik meg, előre láthatóan 2009-ben
Results in English
The object of the working procedure: a complete edition of the Responsories. The responsory is one of the most elaborated genres of the chant repertory; its origins go back to the Christian antiquity, lived in local variants during the Middle Ages, and many local (in this case: Hungarian) compositions were added to it. The material: two representative group of Hungarian music manuscripts 1) the mainstream Esztergom tradition 2) the Italy-based tradition of the Hungarian Franciscans. The concept: 1) To make accessible a high-quality art music repertory, developed over thousand years, that has been published neither on international environment; 2) to demonstrate through typological-stylistic classification its music qualities; 3) to present a remarkable product of the medieval culture of Hungary in its differentiation in time and space. The work done: Transcription of more than thousand samples, each from 4-6 manuscripts; analysis and classification; registration of all textual and melodic variants summed in the critical notes; introduction and commentary to melodies and sources; indexing all pieces; graphical realization, its correction; English translation of the full text. Size and destination: The full manuscripts is 1500 pages in 3 volumes ; it is to be published by the Bärenreiter editor in series Monumenta Monodica Medii Aevi, presumably in 2009.
Full text http://real.mtak.hu/1388/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Dobszay László: A crudelitastól a credulitasig. Szent István király verses zsolozsmájáról, Praeconia 1, Budapest, 65-73., 2006
Dobszay László, Szendrei Janka: Polyphonic Vespers for St. Michael's and St. Martin's Days (hanglemez-publikáció), BMC, 2008
Dobszay László: Aquileia between Central Europe and Italy. The Officia Divina, Musica e Storia XI/3: 4,1-426., 2006
Földváry Miklós István: Karácsony napjának zsolozsmája az esztergomi rítus szerint, MTA-TKI, Budapest, 156 oldal, 2006
Gilányi Gabriella: Lamentabatur Jacob, Occurrerunt Maria et Martha. Unique Responsories in the Lenten office of Medieval Aquileia, Cantus Planus Lillafüred/Hungary, 2004. Aug. 23-28. MTA-ZTI, Budapest, 583-593, 2006
Szendrei Janka: A Szent István zsolozsma legrégibb énekei, Memoriae Tradere. Mikes Kiadó, Budapest, 559-565, 2006
Szendrei Janka: Polyphonic Vespers for St. Michael's and St. Martin's Days (hanglemez-publikáció), BMC, 2008
Szendrei Janka: Überlegungen zur Tradition und Melodiegestalt des Responsoriums Verbum caro factum est., CANTUS PLANUS, Niederaltaich, 2008
Dobszay László: The Dichotomy between Defining a Rite and Analysing an Antiphonale, Antipohonaria Workshop, Rgensburg, 2007
Dobszay László: Tres vidit et unum adoravit, Studies in Medieval Chant and Liturgy in Honour of David Hiley. Ottawa., 2007
Dobszay László: A pálos zsolozsma múltja és jövője, Magyar Egyházzene IV: 17-40., 2005
Szendrei, Janka: Il canto gregoriano tra Italia e Ungheria: un primo sondaggio, Antiqua habita consuetudine, Trieste, 2004
Kovács Andrea: Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Euoropae VIA. Kalocsa-Zagreb Temporale, Zenetudományi Intézet, Budapest, 2005
Szendrei Janka: A Mos Patriae kialakulása 1341 előtti hangjegyes forrásaink tükrében, Balassi Kiadó, 2005
Dobszay László: Aesthetics of the Variants, Musica e Storia XIV/1: 183-195, 2006
Dobszay László: Historia de Noe, Sine Musica nulla Disciplina... Studi in Onore di Giulio Cattin, Il Poligrafo, Venezia, 137-162, 2006
Dobszay László: The Histories of the Pre-Lenten Period, Cantus Planus, Lillafüred/Hungary, 2004. Aug. 23-28. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 565-581., 2006
Kovács Andrea: Corpus Antiphonarium Officii Ecclesiarum Centralis Europase V/B Esztergom/Strigonium (Sanctorale), MTA-ZTI, Budapest, 479 oldal, 2006
Szendrei Janka: Egy responzórium hagyományának elágazásai, Magyar Egyházzene XIV/3: 243-257., 2007
Szendrei Janka: Commune pro missionariis? Die älteste Offiziumsgesänge für den Heiligen König Stephan., Political Plainchant. Hrsg. Roman Hankeln. Trondheim University, 2008
Szendrei Janka, Dobszay László, Meszéna Beáta: Responsorien I-III., Monumenta Monodica Medii Aevi. Bärenreiter, 2009
Back »