The population of Hungary at the end of 18th century. (The first census of Hungary - a critical edition.) Part 2. Transdanubia and the Great Hungarian Plain.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46348
Type K
Principal investigator Faragó, Tamás
Title in Hungarian Magyarország népessége a 18. század végén (Az első népszámlálás kritikai kiadása) II. Dunántúl és Alföld
Title in English The population of Hungary at the end of 18th century. (The first census of Hungary - a critical edition.) Part 2. Transdanubia and the Great Hungarian Plain.
Panel Society
Department or equivalent HCSO Demographic Research Institute
Participants Ori, Péter
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 2.730
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás célkitűzése az 1784 – 1787. évi népszámlálás településsoros forráskiadásának folytatása volt, most az Alföld és a Dunántúl 4615 településének adatát közöltük. A közlés során megtartottuk a rovatok és települések eredeti rendjét és kiegészítettük azokat néhány számított adattal. További célunk volt a forrás teljes körűségének és pontosságának ellenőrzése. Mindezt helységnévtárak és Lipszky repertóriumának segítségével végeztük: 4615 népszámlálási adatsorunkat 8000 egyéb gépbe táplált adattsorral vetettük össze. Az eredmény a forrás meglepő pontosságát bizonyítja a területi lefedettség tekintetében. Az adatok hitelességét három lépcsőben ellenőriztük. Először a makroadatokat vizsgáltuk meg, majd három régió mintegy 800 települését két időmetszetben (1785 és 1787) vetettük össze egymással. Ez a vizsgálat is viszonylag jó eredménnyel zárult. A harmadik megközelítés kontrollszámítások segítségével (abszolút számok és demográfiai mutatók) igyekezett kiszűrni azokat a településeket, ahol szembetűnő adathibák találhatóak. Ahol ilyenre leltünk ott mérlegelés alapján javítottunk. (Az eredeti értékeket a megjegyzés rovatba tettük át.) Amennyiben a hiba mértéke nem bizonyult eldönthetőnek, akkor csak az adattal szembeni kétségeinket jeleztük. Eredményeinket a felsorolt publikációkon túl számos hazai és külföldi előadásban ismertettük. A jelentéshez mellékelt kéziratot a települések 1913. évi hivatalos neveivel való azonosítás után CR ROM formában – mely az adatok letöltését és a közlés rendjének átalakítását is lehetővé teszi – kívánjuk szélesebb körben hasznosítani.
Results in English
The research is a source publication of the first census in 1784 – 1787 about the Great Plain and Transdanubia. We kept the original order of the settlements as well as the headings of the datasets, even expanded it with some calculated values. Our further aim was to control the completeness and the accuracy of the source. For this reason we have compared our 4615 dataset with 8000 others taking from different volumes of gazetteers referring to the late 18th century. The result of the control was proved the surprisingly good level of settlement coverage in the census. The accuracy of our datasets was controlled on three level. First we analyzed the macro level datasets, then we made a comparison between two datasets (taken from 1785 and 1787) of 800 settlements in three regions. This investigation proved to be successful too. Our third control work was to separate the settlements with improper data with the help of checking the absolute figures and the demographic indices. The wrong data was either rectified after consideration or giving a remark about the problematic value of the data. (Original figures or remarks were put into the observation column.) Our results were presented in publications and numerous lectures giving them in conferences and round tables in Hungary and abroad. The final version of the manuscript – supplemented with the official settlement names of the gazetteer in 1913 – is planned in CD ROM format. This form will give the possibility of download as well the change of the dataset order within the publication for the users.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=46348
Decision
Yes

 

List of publications

 
Őri Péter: Demographic Patterns and Transitions in 18-20th Century Hungary. County Pest-Pilis-Solt-Kiskun in the Late 18th and Early 20th Centuries, Budapest, KSH Népességtudományi Kutatóintézet (Working papers no.10), 2007
Őri Péter: Patterns of demographic behaviour in late 18-20th Century Hungary, Demográfia. English edition, 2005
Faragó Tamás: Felekezet és népességfejlődés az első világháború előtt: a Dunántúl példája, Parasztok és polgárok. Tanulmányok Tóth Zoltán 65. születésnapjára, 2008
Faragó Tamás: Az első népszámlálás fennmaradt forrásanyaga (Kézirat), Történeti demográfiai évkönyv 2009, 2009
Őri Péter: A háztartások struktúrája a 18. század végi Magyarországon, Történeti demográfiai évkönyv 2005-2008, 2009
Back »