Felületi nanoszerkezeteken adszorbeált formák IR, elektron-, foton- és ion spektroszkópiai vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46351
típus K
Vezető kutató Kiss János
magyar cím Felületi nanoszerkezeteken adszorbeált formák IR, elektron-, foton- és ion spektroszkópiai vizsgálata
Angol cím IR, elektron, photon and ion spectroscopic investigations of species adsorbed on nanostructured surfaces
zsűri Kémia 1
Kutatóhely Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Berkó András
Jaksáné Dr. Kecskés Tamara
Németh Róbert
Németh Róbert
Óvári László
Raskó János
Szabó Gabriella
Szökő János
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.694
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A munkatervnek megfelelően az eddig használt komplex felületvizsgáló berendezést (XPS, AES, TDS) kiegészítettük ionszórásos spektroszkópia (LEIS) lehetőséggel. A tervnek megfelelően a berendezést egy speciális manipulátor beszerzésével szögfüggő spektroszkópiai mérések elvégzésére tettük alkalmassá. Ezen technikai megoldásokon túlmenően vizsgáltuk a molibdén-karbid kialakulását, felületi szerkezetét és reakcióját oxigénnel. Kísérleteket végeztünk és végzünk az ultravékony Mo réteggel borított TiO2 egykristály felületen AES és STM segítségével. Jelentős eredményeket bnértünk el a formiát csoportok, valamint az aldehidek átalakításának mechanizmusának felderítésében. Munkáinkból 22 nemzetközi folyóíratban számoltunk be
kutatási eredmények (angolul)
According to the research plan, the available complex surface analytical apparatus (XPS. AES, TDS) was complemented by Low Energy Ion Scattering (LEIS) facility. The purchase and installation of a special manipulator allows carrying out angle-dependent ion-scattering measurements. Besides performing technical developments, we investigated the formation and the surface structure of molybdenum carbide and its reactivity towards oxygen. We have been applied AES and STM techniques to characterize single crystalline titania surfaces covered by ultrathin molybdenum layers. We obtained important results regarding the enhanced stability and dispersity of gold nanoparticles through the co-deposition of Rh and Mo nanoparticles of controlled size. We clarified the reaction mechanism of the transformation of aldehydes on mono- and bimetallic catalysts supported on metal oxide semiconductor. We established the stability of NCO species formed on Pd single crystal surface under UHV conditions by means of TPD and RAIRS techniques.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1390/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Raskó J; Kecskés T; Kiss J: Adsorption and reaction of formaldehyde on TiO2-supported Rh catalysts studied by FTIR and mass spectrometry, J of Catalysis 226: 183-191, 2004
Kecskés T; Raskó; Kiss J: FTIR and mass spectrometric studies on theb interaction of formaldehyde with TiO2 supported Pt and Au catalysts, Applied Catalysis A: General 273: 55-62, 2004
Óvári L; Kiss J; Farkas A.P; Solymosi F: Surface and subsurface oxidation of Mo2C/Mo(100): Low-energy ion-scattering, auger electron, angle-resolved X-ray photoelectron, and mass spectroscopy studies, Journal of Physical Chemistry B 109: 4638-4645, 2005
Kecskés T; Nemeth R; Raskó J; Kiss J: New reaction route of HCOOH catalytic decomposition, Vacuum 80: 64-68, 2005
Berkó A; Kiss A.M; Szökő J: Formation of vacancy islands tailored by Pt nanocrystallites and Ar+ sputtering on TiO2 (110) surface, Applied Surface Science 246: 174-182, 2005
Berkó A; Magony A; Szökő J: Characterization of Mo deposited on a TiO2(110) surface by scanning tunneling microscopy and Auger electron spectroscopy, Langmuir 21: 4562-4570, 2005
Óvári L; Kiss J: Angle-resolved XPS investigations of the interaction between O-2 and MO2C/Mo(100), Vacuum 80: 204-207, 2005
Raskó J; Kiss J: Adsorption and surface reactions of acetaldehyde on TiO2, CeO2 and Al2O3, Applied Catalysis A: General 287: 252-260, 2005
Raskó J; Kiss J: Adsorption and surface reactions of acetaldehyde on alumina-supported noble metal catalysts, Catalysis Letters 101: 71-77, 2005
Raskó J; Kecskés T; Kiss J: FT-IR and mass spectrometric studies on the interaction of acetaldehyde with TiO2-supported noble metal catalysts, Applied Catalysis A-General 287: 244-251, 2005
Óvári L; Kiss J: Growth of Rh nanoclusters on TiO2(110): XPS and LEIS studies, Applied Surface Science 252: 8624-8629, 2006
Kecskés T; Raskó J; Kiss J: FTIR and mass spectrometric study of HCOOH interaction with TiO2 supported Rh and Au, Applied Catalysis A: General 268: 9-16, 2004
Raskó J; Kiss J: Adsorption and surface reaction of acetonitrile on Al2O3-supported nobel metal catalysts, Applied Catalysis 298: 115-126, 2006
Raskó J; Kiss J: Adsorption and catalytic reactions of acetonirile and acetonitrile-oxygen mixture on TiO2 supported rhodium catalysts, Applied Catalysis 303: 56-61, 2006
Raskó J; Kiss J: Interaction of acetonitrile with oxygen on TiO2-supported Au catalysts: FTIR-MS study, Catalysis Letters 109: 71-76, 2006
Raskó J; Kiss J: CO oxidation in the presence of hydrogen on Au/TiO2 catalyst; an FTIR-MS study, Catalysis Letters 111: 87-95, 2006
A.M. Kiss; M. ©vec; A. Berkó: The effect of preadsorbed K on the size distribution of Au nanoparticles on TiO2(110) surface, Surface Sciences 600: 3352-3360, 2006
Raskó J; Koós Á; Baán K; Kiss J: Characterization of Au-Rh/TiO2 catalysts by CO adsorption; XPS, FTIR and TPD experiments, React. Kinet. Catal. Letter 90: 187-195, 2007
Raskó J; Kiss J: Surface species and gas phase products in the preferential oxidation of CO on TiO2-supported Au-Rh bimetallic catalysts, React. Kinet. Catal. Letter 90: 389-399, 2007
Németh R; Kiss J; Solymosi F: Surface chemistry of HNCO and NCO on Pd(100), J. Phys. Chem. C 111: 1424-1427, 2007
Raskó J; Kiss J: Adsorption of acetonitrile and its reaction with oxygen on TiO2-supported Au-Rh bimetallic catalysts, React. Kinet. Catal. Letter 91: 149-160, 2007
Kovács I; Kiss J; Solymosi F: The adsorption properties of PdZnx alloy on Pd(100): preparation and characterization, Vacuum 82: 182-185, 2007

 

Projekt eseményei

 
2023-08-09 12:28:15
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Alkalmazott KKT (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem).
2023-07-18 15:27:37
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem).
2012-01-20 14:12:33
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék (Szegedi Tudományegyetem).
vissza »