Tudományfilozófiai és történeti kutatások. A reprezentáció problémájának kora újkori és modern kérdései  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46354
típus F
Vezető kutató Zemplén Gábor
magyar cím Tudományfilozófiai és történeti kutatások. A reprezentáció problémájának kora újkori és modern kérdései
Angol cím Case studies in the history and philosophy of science - contemporary and early modern problems of representation
zsűri Kultúra
Kutatóhely Filozófia és Tudománytörténet Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Binzberger Viktor
Fazekas Péter
Fazekas Péter
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.273
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Első vizsgálati területünk a mentális reprezentációkat érintette. Egyrészt nem-algoritmikus feladatokban nyújtott emberi teljesítményeken keresztül vizsgáltuk a holisztikus mentális reprezentációk szerepét a kognitív folyamatokban. Másrészt a tapasztalat nem-reprezentációs elemeként jellemzett ún. fenomenális tulajdonságokat tanulmányoztuk, és arra a következtetésre jutottunk, hogy introspektív elérhetőségük összeegyeztethetetlen a funkcionális szerepek hiányával. Második kutatási irányként a tudományos viták megfelelő reprezentációjának kérdéseivel foglalkoztunk. A fő cél olyan módszerek megtalálása volt, amelyek egyaránt gyümölcsözővé teszik a tudományos viták elemzéseit a történész és filozófus számára. Munkánk egyrészt a szimmetria-tétel kapcsán kibontakozott vita kritikáján túl az emikus-etikus elkülönítés gyümölcsözősége mellett érvel, másrészt az ún. pragmadialektikai elemzés stratégiai manűverezéssel kibővített megközelítését vizsgálja. Harmadszor pedig a neurális modellezésben, a klasszikus kognitivista mesterséges intelligencia-kutatást övező vitákban, és a számítógép-programozás kortárs gyakorlatában megjelenő reprezentáció problémájával foglalkoztunk. Olyan eseteket rekonstruáltunk, ahol a reprezentációkról alkotott különböző fogalmak vagy elméletek ütköztek, és kimutattuk a hallgatólagos tudás, és a megtestesült tapasztalás jelentőségét, amelynek mindegyike kívül esik az elemzett szituációban használt reprezentációfogalom elméleti hatókörén.
kutatási eredmények (angolul)
First, our research focused on human performances in non-algorithmic tasks. By these experiments we studied human cognitive capacities based on holistic mental representations. On the other hand, our research focused on qualia, which is told to be a non-representational component of experience. We studied the nature of these phenomenal properties and concluded that they couldn’t be accessible for introspection and non-functional at the same time. The second focal point was on the analysis presentation, and evaluation of scientific arguments. First, we gave a general review of literature arguing against the significance attributed to „symmetrical” analyses, and for the reevaluation of models using the etic-emic dichotomies. Then we explored the actual potential of a pragma-dialectic model of representing changing views of actors based on a case study. Third, our research analyzed the problems of representation in neural modeling, in debates over classical cognitivist artificial intelligence, and in computer programming. We also investigated the possibilities in reviving and using a non-representational, phenomenological-hermeneutic theory of meaning to analyze situations where humans are working with symbolic representations. This approach proposes a way to combine the insights of classical hermeneutic philosophy with contemporary disciplines.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1391/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Fazekas Péter: Savant-szindróma: a tudás kiemelkedő szigetei, In Kubinyi, E., Miklósi, Á.. (szerk.): Megismerésünk korlátai, 2006
Binzberger Viktor: Charles C. Gross: Agy, látás, emlékezet (recenzió), Magyar Filozófiai Szemle (megjelenés alatt), 2005
Fazekas Péter: Redukció és Emergencia, Magyar Filozófiai Szemle, 2005
Fazekas Péter: Reconsidering Reduction, Erkenntnis (elbírálás alatt), 2006
Fazekas Péter: Cognition and Intuition, Philosophical Psychology (elbírálás alatt), 2006
Fazekas Péter: The Problem of the Different Points of View, Philosophical Writings (elbírálás alatt), 2006
Fazekas Péter: Cognition and Intuition, Philosophical Psychology (elbírálás alatt), 2006
Fazekas Péter: Redukció és Emergencia, Magyar Filozófiai Szemle, 2005
Fazekas Péter: Molyneux kérdései – a reprezentáció filozófiai problémájától az intermodális transzferig, Magyar Pszichológia Szemle, 2005
Fazekas Péter: A valódi dualizmus, BME Műhelytanulmányok, 2004
Kutrovátz, G. és Zemplén, G. Á.: A Bloor-Latour vita - Egy tudományos vita érveléselméleti vizsgálata, In Láthatatlan nyelv, szerk. Gervain, J. és Pléh, Cs. Gondolat, Budapest, 2006
Zemplén, G. Á.: A tudományos viták reprezentációja a tudományfilozófiában és tudománytörténetben, In Értelem és Történelem - a Filozófia és Tudománytörténet kapcsolata, szerk. Fehér, M., Zemplén, G. Á. és Binzberger, V. L'Harmattan, Budapest, 2005
Zemplén, G. Á.: Newton's colour circle and Palmer's "normal" colour space, BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES, 2004
Binzberger Viktor: A Nirenberg-Meister vita - függetlenül működnek-e egymástól a retinabeli ganglionsejtek?, In: Megismerésünk korlátai (szerk. Kubinyi E, Miklósi Á.), Gondolat, 2005
Binzberger Viktor: Mi teszi Heideggert relevánssá a Mesterséges Intelligencia filozófiai kritikái számára?, In: Binzberger Viktor, Fehér Márta, Zemplén Gábor. (szerk.) Értelem és történelem. Tudományfilozófiai és Tudománytörténeti Évkönyv. (megj. alatt), 2006
Binzberger Viktor: Pléh Csaba: Olvasmányok a kísérleti pszichológia történetéből, Pszichológiai Szemle (megjelenés alatt), 2006
Binzberger Viktor: A szoftverhiba jelensége hermeneutikai megközelítésből, Világosság (megjelenés alatt), 2006
vissza »