Többrendszeres kompakt távvezetékek és tokozott kapcsolóberendezések megvalósítását és üzemeltetését támogató kutatás  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46355
típus K
Vezető kutató Bán Gábor
magyar cím Többrendszeres kompakt távvezetékek és tokozott kapcsolóberendezések megvalósítását és üzemeltetését támogató kutatás
Angol cím Research supporting the application and operation of multicircuit compact lines and gas insulated switchgear
zsűri Informatikai–Villamosmérnöki
Kutatóhely Villamos Energetika Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Bánfai György
Prikler László
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-06-30
aktuális összeg (MFt) 5.320
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Egy- és többrendszeres, kompakt távvezetékek szigetelési távolságai kisebbek, mint a konvenciális konstrukcióké, mégis biztosítani kell a távvezetékek biztonságos üzemelését. A projekt célja a kompaktizálásból eredő túligénybevételek felderítése, ezek megelőzésére, vagy redukálására alkalmas módszerek kidolgozása. Összehasonlítottuk a visszacsapás bekövetkezésének valószínűségét a magyar 400 kV-os vezetékek jelenlegi oszlopainál, illetve a lehetséges kompakt konstrukcióknál és megállapítottuk a konstrukció egyes paramétereinek hatását a villámbiztosságra. A számításban tekintetbe vettük a szigetelőket igénybe vevő nemszabványos és szabványos lökőhullámok roncsoló hatása közötti eltérést. Megvizsgáltuk az oszlopokra szerelt túlfeszültségkorlátozók pozitív hatását. Hálózati kisérletekre alapozott szimulációs számításokkal elemeztük a többrendszeres nagyfeszültségű távvezetékek rendszerein a tranziensek kölcsönhatását, elsősorban az önműködő visszakapcsolás hatásossága szempontjából. A vizsgálatok a szekunder ív folyamatos, intermittens szakaszára és a visszakapcsolási tranziensre terjedtek ki. Elemeztük az azonos oszlopokon haladó, különböző feszültségű rendszerek elektromágneses kölcsönhatását is, olyan távvezetékekre, amelyek nagyfeszültségű és középfeszültségű kompenzált rendszereket tartalmaznak. Megállapítottuk, hogy a kölcsönhatás nagy mértékben veszélyezteti a középfeszültségű vezeték visszakapcsolásának hatásosságát, és kidolgoztuk e veszély elhárításának módszerét.
kutatási eredmények (angolul)
Phase-to-phase and phase-to-ground distances in single and multi-circuit compact lines are shorter, than in conventional constructions. Nevertheless, one has to provide for a high reliability of transmission lines. The project aimed at finding the overstresses in compact lines due to electromagnetic coupling and the ways of theirs prevention or limitation. The probability of back-flashovers was compared for conventional and compact 400 kV towers and the dependences of this probability on the main parameters of the tower construction were analyzed. The difference between disruptive effects of standard and non-standard waves was taken into account in the simulation of back-flashover process. The positive effect of line arresters was also investigated. The electromagnetic interaction of the transients in individual circuits was studied for multi-circuit EHV lines, first of all from the viewpoint of the efficiency of automatic reclosing. The simulation of the elements has been verified by HV field tests. The investigation covered the intervals of continuous and intermittent arcing and the reclosing transient. The interaction of transients in multicircuit lines containing circuits of different nominal voltages was studied, mainly for towers, containing HV and resonance grounded MV circuits. Transient studies showed, that electromagnetic coupling of HV and MV circuits may make ineffective the reclosure of MV circuits. This danger can be prevented by transpositions in the HV circuit.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1392/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
[1] H.K. Hoidalen, L. Prikler: New Features in ATPDraw for Advanced Modeling of Lines/Cables and Transformers, International Workshop on ATP-EMTP, Seoul, Korea, 2004
L. Prikler: EMTP-ATP Models for Controlled Switching and Insulation Co-ordination Studies, International Workshop on ATP-EMTP, Seoul, Korea, 2004
Danyek M.: Szekunder ív többrendszerű vezetékeken 2., Elektrotechnika 2005. No.6 163-166, 2005
Handl P., Németh B.: Villámcsapások hatásai kompakt távvezetékre 2., Elektrotechnika 2005. No.9. 231-233, 2005
Danyek M.: Szekunder ív többrendszerű vezetékeken 1., Elektrotechnika 2004. No.12 356-358, 2005
Handl P., Németh B.: Villámcsapások hatásai kompakt távvezetékre 1., Elektrotechnika 2005. No.3 69-72, 2005
Bán G., Prikler L., Fogarasi I.. Hajós I.: Protection of MV covered conductor lines against overvoltages and fault arcs, IEEE PowerTech 2005 Conf. St.Petersburg, Russia, 2005
Danyek, M. (tudományos vezető:Dr. Bán Gábor): Különböző névleges feszültségű rendszerek elektromágneses kölcsönhatása többrendszerű távvezetékeken, BME Villamosmérnöki és Informatika kar, PhD disszertáció, 2006
A. Xémard, S. Sadovic, I. Uglesic, J.A. Martinez, L. Prikler:: Developments on the line surge arresters application guide, ” CIGRE Symposium “Transient Phenomena in Large Electric Power Systems”, April 18-21, 2007, Zagreb, Croatia, Paper no. 0104, ISBN:978-2-85873-022-3, 2007
G. Bán, L. Prikler, A. Tombor, G.Tari, J. Zerényi, M. Kizilcay: Influence of the secondary arc on the operation of single phase auto-reclosure of the 400 kV interconnection between Hungary and Croatia, ” CIGRE Symposium “Transient Phenomena in Large Electric Power Systems”, April 18-21, 2007, Zagreb, Croatia, Paper no. 0104, ISBN:978-2-85873-022-3, 2007
M. M. Osborne, A. Xemard, L. Prikler, J. A. Martinez: Points to Consider Regarding the Insulation Coordination of GIS Substations with Cable Connections to Overhead Lines, Proc. of the 7th International Conference on Power Systems Transients, Lyon,France, June 4-7, 2007, Paper no 113, 2007
vissza »