Comparison of the agriculture in Humgary and in France multidimensional statistical methods  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46357
Type K
Principal investigator Drimba, Péter
Title in Hungarian A francia és a magyar mezőgazdaság összehasonlító elemzése többváltozós statisztikai módszerek segítségével
Title in English Comparison of the agriculture in Humgary and in France multidimensional statistical methods
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Institute of Applied Informatics and Logistics (University of Debrecen)
Participants Balogh, Péter
Ertsey, Imre
Farkas, István
Fenyves, Veronika
Kovács, Sándor
Supp, György
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 3.354
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A 22 francia és a 7 magyar közigazgatási régió mezőgazdaságának összehasonlítását végeztük a vetésterület, az állatállomány és a földhasználat alapján, többváltozós statisztikai módszerek alkalmazásával. A főkomponens analízis szerint a vetésterület 4, az állatállomány és a földhasználat 3-3 főkomponenssel jól jellemezhető. Meghatároztuk a régiók főkomponensek szerinti sorrendjeit. Klaszteranalízis segítségével a régiókat a vetésterületnél és az állatállománynál 7-7, a földhasználatnál 12 egymáshoz hasonló régiókat tartalmazó klaszterekbe soroltuk. A klaszterek főkompones értékei alapján összehasonlítottuk a klasztereket. Klaszteren belül a főkomponensek szerint végeztünk vizsgálatokat, a magyar régiókat is tartalmazó klasztereket részletesebben is elemeztük. A klaszterekbe sorolás megbízhatóságát diszkriminancia analízissel ellenőríztük. A dendogramok alapján a klaszterek egymáshoz való viszonyát, távolságát is jellemeztük a magyar régiókat is tartalmazó klaszterekre.
Results in English
The agriculture of 22 French and 7 Hungarian regions were compared on the ground of cropping structure, livestock and land use, by multivariate statistical methods. The principal component analysis revealed that the cropping structure may be characterized with 4, livestock and land use with 3-3 principal components. The order of regions was determined according to the principal components. The cluster analysis ordered the regions at the cropping structure and livestock into 7-7, at the land use into 12 clusters, containing similar regions. We compared the clusters on the ground of the principal components. Inside the clusters we carried out principal components investigation; the clusters, including Hungarian regions as well, were analysed more specifically. The correctness of the classifications of regions into the clusters was verified by discriminant analysis. We analysed the relations, the distance between the clusters containing Hungarian clusters as well by the dendograms.
Full text http://real.mtak.hu/1394/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Drimba P. - Ertsey I.- Kovács S.: Magyar és francia régiók vetésszerkezetének összehasonlító elemzése, Proceedings of the AVA3 International Conference on Agricultural Economics, Rural development and Informatics, 9 old. CD mellékleten, Debrecen, 2007
Drimba P. - Ertsey I.- Fenyves V.: Francia és magyar régiók állatállományainak összehasonlító elemzése, Erdei Ferenc konferencia, előadás, 5 old. Megjelenés alatt, Kecskemét, 2007
Drimba P - I. Ertsey - K. Barabas: Comparative Analysis on the Land use of Hungarian and French Regions, Proceedings of Agrarian Perspectives XVI International Conference. p.1079-1086,FEM CULS Prague, 2007
Drimba P. - Ertsey I.: Magyar és francia régiók mezőgazdaságának összehasonlítása többváltozós statisztikai módszerekkel, Agrártudományi Közlemények, Debrecen, közlésre elküldve, 2008
Back »