Investigations on structure-property relationships in modified carbon nanotube based nanosystems  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46361
Type F
Principal investigator Kukovecz, Ákos
Title in Hungarian Szerkezet-tulajdonság összefüggések vizsgálata módosított szén nanocső alapú nanorendszerekben
Title in English Investigations on structure-property relationships in modified carbon nanotube based nanosystems
Panel Chemistry 1
Department or equivalent Department of Applied and Environmental Chemistry (University of Szeged)
Starting date 2004-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 2.350
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Optimáltuk a szén nanocsövek CVD szintézisét, illetve a foglalkoztunk egyfalú és kétfalú szén nanocsövek Raman spektroszkópiás jellemzésével. Módszert dolgoztunk ki többfalú szén nanocső hálózatok reprodukálható előállítására. Sikeresen alkalmaztunk mesterséges ideghálózatokat az eredmények kvantitatív értékelésére. Jellemeztük a hálózatok szerkezetét, gázáteresztési és elektromos tulajdonságait. A hálózatokra alapozva összetettebb rendszereket építettünk fel, melyekben a nanocsöveket Teflon, ón-oxid és vanádium-oxid anyagokkal módosítottuk. A nanocső hálózatok optikai ill. fotokémiai tulajdonságainak javítására különösen alkalmasnak tűnnek az egydimenziós nanoméretű titán-oxid módosulatok. Sikerült új mechanizmust javasolnunk mind a titanát nanocsövek, mind a nanoszálak képződésének magyarázatára. Az eredmények továbbfejlesztése elsősorban a kompozit hálózatok szenzorikai alkalmazása irányában látszik lehetségesnek.
Results in English
We optimized the CVD synthesis of carbon nanotubes and used Raman spectroscopy for the characterization of single-wall and double-wall carbon nanotubes. We developed a method for the reproducible production of multi-wall carbon nanotube networks. Artificial neural networks were used for data analysis and model development. The morphology, gas permeability and electronic properties of the networks were characterized. Based on the carbon nanotube networks we developed more complex structures in which the nanotubes were modified with Teflon, tin-oxide and vanadium-oxide. One-dimensional titanium-oxide nanostructures appear to be particularly suitable for improving the optical and photochemical properties of carbon nanotube networks. We suggested novel formation mechanisms to explain the formation of titanate nanotubes and nanowires. Future exploitation of the results is anticipated in the field of composite network based sensor applications.
Full text http://real.mtak.hu/1398/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Endre Horváth, Á. Kukovecz, Zoltán Kónya, Imre Kiricsi: Hydrothermal conversion of self-assembled titanate nanotubes into nanowires in a revolving autoclave, Chemistry of Materials (2007) nyomdában, ASAP, 2007
R. Smajda, Á. Kukovecz, B. Hopp, M. Mohl, Z. Kónya, I. Kiricsi: Morphology and N2 permeability of multi-wall carbon nanotube– Teflon membranes, Journal of Nanoscience and Nanotechnology 7 (2007) 1604-1610, 2007
Kukovecz A; Smolik M; Bokova S; Kataura H; Achiba Y; Kuzmany H: Determination of the diameter of single wall carbon nanotubes from the Raman G-band using an artifical neural network, J. Nanosci. & Nanotech. 5:204-208, 2005
Hodos M; Horváth E; Haspel H; Kukovecz A; Kónya Z; Kiricsi I: Photosensitization of ion-exchangeable titanate nanotubes by CdS nanoparticles, Chem. Phys. Lett. 399:512-515, 2004
Kukovecz A; Kanyó T; Kónya Z; Kiricsi I: Long-time low-impact ball milling of multi-wall carbon nanotubes, Carbon 43 (2005) 994-1000, 2005
G. Kozma, Á. Kukovecz, Z. Kónya: Spectroscopic studies on the formation kinetics of SnO2 nanoparticles synthesized in a planetary ball mill, J. Mol. Struct. (2007) közlésre elfogadva, 2007
I. Kiricsi, Á. Fudala, D. Mehn, Á. Kukovecz, Z. Kónya, M. Hodos, E. Horváth, M. Urbán, T. Kanyó, É. Molnár, R. Smajda: Tubular inorganic nanostructures, Current Applied Physics 6 (2006) 212-215, 2006
F. Simon, Á. Kukovecz, C. Kramberger, R. Pfeiffer, F. Hasi, H. Kuzmany, H. Kataura: Diameter selective characterization of single-wall carbon nanotubes, Phys. Rev. B 71 (2005) 165439, 2005
Á. Kukovecz, D. Méhn, E. Nemes-Nagy, R. Szabó, I. Kiricsi: Optimization of CCVD synthesis conditions for single wall carbon nanotubes by statistical design of experiments (DoE), Carbon 43 (2005) 2842-2849., 2005
Á. Kukovecz, M. Hodos, Z. Kónya, I. Kiricsi: Complex-assisted one-step synthesis of ion-exchangeable titanate nanotubes decorated with CdS nanoparticles, Chemical Physics Letters 411 (2005) 445-449, 2005
Á. Kukovecz, T. Kanyó, Z. Kónya, I. Kiricsi: Morphological characterization of mesoporous carbon-silicate nanocomposites, Microporous and Mesoporous Materials, 80 (2005) 85-94, 2005
F. Simon, Á. Kukovecz, Z. Kónya, R. Pfeiffer, H. Kuzmany: Highly perfect inner tubes in CVD grown double-wall carbon nanotubes, Chemical Physics Letters 413 (2005) 506-511, 2005
Á. Kukovecz, M. Hodos, E. Horváth, Gy. Radnóczi, Z. Kónya, I. Kiricsi: Oriented crystal growth model explains the formation of titania nanotubes, J. Phys. Chem. B, 109 (2005) 17781-17783, 2005
E. Horváth, Á. Kukovecz, Z. Kónya, I. Kiricsi: On the formation of titanate nanowires, Proc. 6th Students Meeting – SM-2005, School of Ceramics, Faculty of Technology, University of Novi Sad, 2005, ISBN 86-80995-52-5, 56-57, 2005
R. Smajda, Á. Kukovecz, Z. Kónya: Contact sensor behavior of multiwall carbon nanotube films, Proc. 6th Students Meeting – SM-2005, School of Ceramics, Faculty of Technology, University of Novi Sad, 2005 , ISBN 86-80995-52-5, 97-98, 2005
M. Hodos, H. Haspel, E. Horváth, Á. Kukovecz, Z. Kónya, I. Kiricsi: Vibrational spectroscopic studies on the formation of ion-exchangeable titania, Proc. XIX. IWEPNM, Edited by H. Kuzmany, J. Fink, M. Mehring) AIP Conference Proceedings 786 (2005) 345-348., 2005
R. Smajda, Z. Győri, A. Sápi, M. Veres, A. Oszkó, J. Kis-Csitári, Á. Kukovecz, Z. Kónya, I. Kiricsi: Spectroscopic studies on self-supporting multi-wall carbon nanotube based composite films for sensor applications, Journal of Molecular Structure (2007) közlésre elfogadva, 2007
Back »