Új, funkcionalizált peptidszármazékok előállítása és oldategyensúlyi vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46366
típus K
Vezető kutató Buglyó Péter
magyar cím Új, funkcionalizált peptidszármazékok előállítása és oldategyensúlyi vizsgálata
Angol cím Synthesis and solution equilibrium studies of new, functionalised derivatives of peptides
zsűri Kémia 1
Kutatóhely TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Bóka Beáta
Farkas Etelka
Nagy Eszter Márta
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.336
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat keretében 15 új peptidhidroxámsavat állítottunk elő és szisztematikusan megvizsgáltuk azt, hogy a ligandumok építőelemeinek (terminális aminocsoport jelenléte, a hidroxámsavcsoport nitrogénjének szubsztituense, a peptidlánc hossza, az oldalláncban jelenlevő erősen koordinálódni képes donorcsoport jelenléte) megváltoztatása hogyan befolyásolja fémionmegkötő képességüket. A ligandumok esszenciális (Fe3+, Cu2+, Ni2+, Zn2+, Mo(VI)) és toxikus (Al3+) fémionokkal való kölcsönhatásának tanulmányozására pH-potenciometriát, ESI-MS-t és spektrális módszereket (UV-VIS, NMR, CD, ESR) alkalmaztunk, meghatározva az oldatbeli részecskék összetételét, stabilitási szorzat értékeit és legvalószínűbb oldatszerkezetét.
kutatási eredmények (angolul)
Fifteen new peptide hydroxamic acids have been synthesized, characterized and a systematic study has been carried out to explore the effect of the change of the building blocks (presence of the terminal amino group, substituent at the nitrogen of the hydroxamic moiety, length of the peptide chain, presence of strongly coordinating donor in the side chain) of the ligands on their metal binding capability. The interaction of the peptide hydroxamic acids with essencial (Fe3+, Cu2+, Ni2+, Zn2+, Mo(VI)) and toxic (Al3+) metal ions has been studied using pH-potentiometry, ESI-MS and different spectroscopic (UV-VIS, NMR, CD, ESR) techniques.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1400/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Buglyó P., Nagy E. M., Seprényi Á., Farkas E., Sóvágó I., Sanna D.: Egyszerű dipeptidek hidroxámsav származékainak fémionmegkötő tulajdonságai, XL. Komplexkémiai Kollokvium, Dobogókő, 2005
P. Buglyó, E. Farkas, I. Nagy: Mo(VI) Binding Capabilities of Hydroxamic Acid Derivatives of Common Di- and Tripeptides, 9th FIGIPAS Meeting in Inorganic Chemistry, Vienna, Austria, 4-7. July 2007, Abstr. Book PO-90, 2007
Csapó E., Farkas E., Buglyó P., G. Pappalardo: Hisztidint tartalmazó peptidhidroxámsavak kölcsönhatása Cu(II)-, Ni(II)- és Zn(II)-ionokkal, XLII. Komplexkémiai Kollokvium, Mátraháza, Hungary, 2007, Abstr. Book p. 7., 2007
Buglyó P., Farkas E., Nagy I.: Egyszerű di- és tripeptidek hidroxámsav származékainak Mo(VI) megkötőképessége vizes oldatban, XLII. Komplexkémiai Kollokvium, Mátraháza, Hungary, 2007, Abstr. Book p. 6., 2007
E. M. Nagy, P. Buglyó, E. Farkas, I. Sóvágó, D. Sanna: Metal Ion Binding Strengths of Peptide Hydroxamic Acids, 29th International Conference on Solution Chemistry, Portoroz, Slovenia, 2005
E. M. Nagy, P. Buglyó, E. Farkas, I. Sóvágó, D. Sanna: Fe(III), Al(III), Ni(II), Cu(II), and Zn(II) Complexation byDipeptide Hydroxamic Acids, 10th International Symposium on Metals, Environment, Health, Szklarska Poreba, Poland, 2005
P. Buglyó, E. M. Nagy, E. Farkas, I. Sóvágó: Metal Ion Binding Capability of Peptide Hydroxamic Acids, 20th International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, Smolenice, Slovakia, 2005
P. Buglyó, N. Pótári: Study of the Interaction between Oxovanadium(IV) and Hydroxamic Acids, Polyhedron, 24, 837-845, 2005
Buglyó P., Nagy E. M., Seprényi Á., Farkas E. és D. Sanna: Primer és szekunder tripeptid-hidroxámsavak fémion megkötése vizes oldatban, XLI. Komplexkémiai Kollokvium, Mátraháza, Hungary, 2006
P. Buglyó, E. M. Nagy, E. Farkas, I. Sóvágó, D. Sanna and G. Micera: Peptide Hydroxamic Acids as Versatile and Selective Binders for Metal Ions of Biological Importance, 37th ICCC, Cape Town, South Africa, Abstr. Book p. 37., 2006
E. Csapó, E. Farkas, P. Buglyó, G. Pappalardo: Role of Imidazole in Metal Binding Ability of Histidine-containing Peptidehydroxamic Acids, 2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences, Abstr. book p. 95 Wroclaw, Poland, September 4-8., 2007
Etelka Farkas, Dávid Bátka, Edit Csapó, Péter Buglyó, Wolfgang Haase and Daniele Sanna: Synthesis and characterization of Cu2+, Ni2+ and Zn2+ binding capability of some amino- and imidazole hydroxamic acids: Effects of substitution of side chain amino-N..., Polyhedron, 2007, 26, 543-554, 2007
P. Buglyó, E. Farkas, I. Nagy: Interaction between Mo(VI) and Hydroxamic Acid Derivatives of Common Di- and Tripeptides, 2nd European Conference on Chemistry for Life Sciences, Abstr. book p. 139 Wroclaw, Poland, September 4-8., 2007
Péter Buglyó, Eszter Márta Nagy, Etelka Farkas, Imre Sóvágó, Daniele Sanna and Giovanni Micera: New Insights into the Metal Ion - Peptide Hydroxamate Interactions: Metal complexes of primary hydroxamic acid derivatives of common dipeptides in aqueous solution, Polyhedron, 2007, 26, 1625-1633, 2007
vissza »