A befektetések nemzetközi kiszélesítésének hatása a közép- és kelet-európai régió gazdasági fejlődésére  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46371
típus K
Vezető kutató Bugár Gyöngyi
magyar cím A befektetések nemzetközi kiszélesítésének hatása a közép- és kelet-európai régió gazdasági fejlődésére
Angol cím The Effect of International Diversification of Investments on the Economic Development of the Eastern and Cental European Region
zsűri Gazdaság
Kutatóhely KVANTITATÍV MENEDZSMENT INTÉZET (Pécsi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.354
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás első szakaszában a tervezett empirikus kutatás megvalósításához széleskörű tőzsdei adatbázist állítottunk össze. Az elemzésbe bevont országok a KKE régió 8 új Európai Uniós tagállama, 8 fejlett tőkepiaccal rendelkező ország és Oroszország voltak. A mintában szereplő 17 ország mindegyikének nézőpontjából elvégeztük négy különböző portfólió kiválasztási stratégia kockázatára és teljesítményére vonatkozó számításokat, valamint a nemzetközi részvény-portfóliók létrehozásából származó előnyök és hátrányok értékelését. Az összes országra lefolytatott vizsgálat lehetővé tette a fejlett országok, valamint Közép- és Kelet-Európa fejlődő részvénypiacai jellemzőinek feltárását és összehasonlítását, továbbá a befektetések nemzetközi kiszélesítése hatásaiban a két ország-csoport között mutatkozó különbségek tanulmányozását. A kutatás második szakaszában sor került a kutatás első fázisában alkalmazott Markowitz-i modell módszertani felülvizsgálatára. A kockázat hagyományos mértékéül használt mérőszámot, a hozamok szórását a feltételes kockázatott értékkel (CVaR) helyettesítettük. Ehhez jó indokot szolgáltattak a KKE régió tőkepiacainak az első szakaszban bizonyított sajátosságai, a nagy volatilitás és a hozamok normálistól eltérő eloszlása. Megvizsgáltuk e mutató alkalmazásának hatását az optimális befektetés kombináció kialakítására, továbbá a CVaR használatán alapuló modellt összehasonlítottuk más portfólió optimalizálási eljárásokkal.
kutatási eredmények (angolul)
In the first phase of the research, a comprehensive stock exchange database including the historical time series of stock indices for all CEE members of the EU, eight developed countries and Russia has been collected. From the perspective of each of the 17 countries contained in the database the risk and the performance of four different portfolio diversification strategies were calculated, and the advantages and disadvantages stemming from international equity investments were evaluated. The application of all countries’ perspective made it possible to reveal and compare the characteristics of the developed stock markets to those of their emerging counterparts in the Central and Eastern European Region, and in addition, to study the differences between the two country groups in terms of the benefits realised from international diversification. In the second phase of the research, the formerly applied model was revised. The traditional measure of risk, the standard deviation of returns was substituted by Conditional Value at Risk (CVaR). The characteristics of the CEE capital markets, in particular the high volatility of returns and the non-normality of return distributions served as good reasons for this. The implications of applying this measure to portfolio optimisation were revealed, and the CVaR optimisation model was compared to other optimisation techniques.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1401/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bugár Gyöngyi, Raimond Maurer, Huy Thanh Vo: Gauging Risk with Higher Moments:Handrails in Measuring and Optimizing Conditional Value at Risk, Working Paper, PTE KTK, 2008
Bugár Gyöngyi: Nemzetközi pénzügyi menedzsment, Barakonyi Károly: Nemzetközi stratégiai menedzsment, Kézirat, PTE KTK, 2007
Bugár Gyöngyi: Pénzügyi kockázat és mérése - Mérhető vagy mérhetetlen?, Kézirat (szakkönyv előkészületben), PTE KTK, 2008
Bugár Gyöngyi: Disorder in the Risk Order: The Sensitivity of Global Portfolio Allocation to the Choice of Risk Measure, Journal of Transnational Management, Vol. 12 (2), 43-59., 2007
Bugár Gyöngyi, Uzsoki Máté: Nemzetközi részvény befektetési lehetőségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögéből, Közgazdasági Szemle, LII.évf., 2005. június, 576-598., 2005
Bugár Gyöngyi: A hozameloszlás momentumainak szerepe a befektetések kockázatának mérésében, Egy életpálya három dimenziója - Tanulmánykötet Pintér József emlékére (szerk. Rappai Gábor), PTE KTK, 270-279., 2007
Bugár Gyöngyi, Uzsoki Máté: Befektetések kockázatának mérése, Statisztikai Szemle, 84. évf. 9. szám, 876-898., 2006
Bugár Gyöngyi: Global Equity Allocation as a Means of Risk Reduction: A Lesson for Central and Eastern European Countries, Proceedings of the 14th International AFIR Colloquium, Boston MA, USA, 197-218., 2004
Bugár Gyöngyi: Disorder in the Risk Order: The Sensitivity of Global Portfolio Allocation to the Choice of Risk Measure, International Management Development Research Yearbook, Advances in Global Management Development, Vol. XV, 487-494., 2006
Bugár Gyöngyi: International Equity Investments from the Perspective of the New Central and Eastern European Members of the Enlarged EU, Proceedings (CD) of the Conference “New Europe 2020 – Visions and Strategies for Wider Europe” (Turku, Finland), 2004
vissza »