Tájesztétikai vizsgálatok a Medves-térség területén  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46373
típus K
Vezető kutató Karancsi Zoltán
magyar cím Tájesztétikai vizsgálatok a Medves-térség területén
Angol cím Investigation of landscape aesthetisc on the Medves region
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Földrajzi és Földtudomány Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Horváth Gergely
Kiss Andrea
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.226
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A témában munkatársaimmal végzett eddigi kutatásaink során a tájesztétika elméleti és gyakorlati kérdéseit vizsgáltuk. Medves-térségi kutatási területünkön tájesztétikai vizsgálatokra alkalmas dokumentumokat (képeslapok, fotók, grafikák és festmények) rendszereztünk, majd kérdőívek segítségével adatokat gyűjtöttünk a területen élők és a turisták képeslapküldő szokásairól, elemeztük a megjelent képeslapok – a turizmusmarketing fontos eszközeinek – motívumrendszerét. A turisztikai szempontból rendkívül attraktív tájon ún. „festői utat” terveztünk, a terület két vára között beláthatósági térképet szerkesztettünk. Összegeztük a tájesztétika elméleti alapjait, kiemelve a tájkép, mint művészeti alkotás jelentőségét az évezredek során, illetve az embernek a folyton változó tájhoz fűződő kapcsolatát. Vizsgáltuk hogy jellegzetes tájképek milyen hatást gyakorolnak különböző korú (általános iskolai alsó- és felsőtagozatos, középiskolás, egyetemista) tanulókra és hallgatókra. Összegeztük a Medves-vidék idegenforgalmi szempontból jelentős, illetve a későbbiekben azzá tehető tájképi értékeket (vö. http://geography.hu/karancsi – Kutatások/Tájesztétika/Publikációk)
kutatási eredmények (angolul)
In this topic, together with my colleagues, we have mainly investigated theoretical and practical questions of landscape aesthetics. In our selected research area, the Medves-area we have built up an increased database (postcards, photos, paintigs and drawings) of documents applicable in landscape aesthetic research. Afterwards, using questionaires, we have collected information on the postcard-sending practice of tourists and locals, and analysed – applying the tools of tourism marketing – the motive-system of published postcards. We have produced a so-called „painter’s route” over the especially attractive landscapes of two castles in the research area. We have concluded and provided a theoretical basis to our research, emphasizing the importance of the landscape as an object of art in connection with the relation of humans to the ever-changing landscape. Moreover, we analysed the impact of landscape on students of different age (elementary and primary school, secondary school and university levels). A consecutive summary of landscape values with real or probable touristic importance has also been carried out (see http://geography.hu/karancsi – Kutatások/Tájesztétika/Publikációk).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1403/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kiss A. - Sümeghy Z. - Czinege A.– Karancsi Z.: Wine and land Use in Nagymaros, Northern Hungary: a Case Study from the Danube Bend, Acta Climatologica Et Chrologica, Universitatis Szegediensis, Tom. 38-39, 2005, pp. 97-109., 2005
Angyal Zs.-Karancsi Z.-Horváth G.: Antropogén eredetű felszínformák, mint lehetséges turisztikai célpontok (desztinációk) a Medves-vidéken, Turizmus Konferencia Kiadványába (Pécs, 2006. 10. 12.) – közlésre elfogadva, 2007
Karancsi Z: A tájesztétika jelentősége, Tájökológiai Lapok. 2 (2): pp. 187-194., 2004
Horváth G.-Karancsi Z: The geoheritage of the Medves Area (North Hungary), its role in the nature conservancy and its connection with the ecotourism, IV International Symposium ProGEO on the Conservation of the Geological Heritage, University of Minho, Braga, Portugal, – In Press, 2005
Karancsi Z.-Horváth G.: Landscape forming caused by anthropogenic effects on the Medves Area, North Hungary, IAG Regional Conference – National University of Singapore, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia – In Press, 2007
Karancsi Z.-Hann F.: Tájkép a művészetben, művészet a tájban, Táj, környezet és társadalom. Ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona Professzor asszony tiszteletére. SZTE TTK Szeged, pp. 335-344., 2006
Karancsi Z.: A tájesztétika filozófiája az objektivista és a szubjektivista megközelítések szemszögéből, A határok kutatója. Tanulmánykötet Pál Ágnes tiszteletére (Szerk.: Szónokyné A. G.-Pál V.- Karancsi Z.) Magyarságkutató Tudományos társulat, Szabadka, pp. 122-130., 2007
Karancsi Z.: Gondolatok a tájesztétikáról, Tudományos felolvasóülés Közleményei, SZTE JGYPK, Szeged – közlésre elfogadva, 2007
Karancsi Z.-Horváth G.-Oláh F.: Tájesztétikai vizsgálatok egy határ menti védett területen, . Határok és Eurorégiók Nemzetközi Konferencia Kiadványa. SZTE TTK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged, pp. 459-465., 2005
Karancsi Z.: A tájképek szerepe a tájesztétikai kutatásokban, Település a tájban. VI. Tájtörténeti tudományos Konferencia (Tokaj, 2006. 06. 28–30.) kiadványa, Gödöllő, pp. 113-118., 2006
Karancsi Z.-Horváth G.-Kiss A.: Tájesztétikai vizsgálatok a Medves-térség területén: Egy klasszikus képeslap motívum megjelenítése, A III. Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei, Budapest, ISBN 9639545120, 2006
Karancsi Z.: Természet és látvány. A tájkép értékelése a Medves-vidéken., Falu Város Régió 3. pp 63-67., 2006
Karancsi Z.: A tájképek szerepe a tájesztétikai kutatásokban, Település a tájban. VI. Tájtörténeti tudományos Konferencia (Tokaj, 2006. 06. 28–30.) Kiadványába – közlésre elfogadva, 2007
Karancsi Z.-Horváth G.-Kiss A.: A képeslap, mint a turizmusmarketing fontos eszköze; tájesztétikai vizsgálatok a Medves-térség területén, I. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpózium kiadványa – megjelenés alatt, 2007
Karancsi Z.-Katona Z.: Látványtérképezés a Medves-térségben, Települési környezet konferencia (Debrecen, 2007. november 8-10.) kiadványa – megjelenés alatt, 2007
vissza »