Társadalmi kontroll, kollektív cselekvés és a társadalmi hálózatok stabilitása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46381
típus K
Vezető kutató Szántó Zoltán Oszkár
magyar cím Társadalmi kontroll, kollektív cselekvés és a társadalmi hálózatok stabilitása
Angol cím Social Control, Collective Action and Stability of Social Networks
zsűri Társadalom
Kutatóhely CORVINUS INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Janky Béla
Kovács Benedek
Takács Károly
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.868
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja annak vizsgálata volt, hogy miképpen alakítják át a kollektív cselekvési helyzetek a csoportok informális kapcsolatainak a szerkezetét. Szándékunk volt, hogy megvizsgáljuk a kidolgozott modellek empirikus érvényességét. Laboratóriumi kísérleteket és kvalitatív esettanulmányokat végeztünk. A kutatás egyik fő gondolati magját az a játékelméleti modell jelentette, amely egyesíti az n-szereplős kollektív cselekvési dilemma és a lokális interakciós játékok logikáját. A kutatás során több új modell kidolgozására került sor. A kutatásvezető a kollektív cselekvéshez kötődő hálózati dinamika elemzésében alkalmazható újszerű modell alapjait dolgozta ki, amely a strukturális egyensúly elméletén nyugvó mechanizmusra épít. A kutatás két résztvevője ágens alapú szimulációs modellt fejlesztett az együttműködést megalapozó altruista motivációk létezésének társas kapcsolatok szerepének bevonásával történő („térbeli közelség alapú altruizmus”) evolúciós magyarázatára. Ezeken túlmenően is történtek elméleti elemzések az altruizmus, a méltányossági normák és a társadalmi tőke témaköreiben. A játékelméleti modellt sikeresen teszteltük laboratóriumi kísérletekben. A strukturális egyensúly elméletén nyugvó modell illusztrálására Bosznia-Hercegovinában folyt kvalitatív vizsgálat.
kutatási eredmények (angolul)
The research program aimed at investigating the impact of collective action on networks of social ties. We developed theoretical models, some of which were tested in laboratory experiments or investigated in case studies. The kernel of the research program is a game-theoretic model which incorporates a network of local interaction games into an n-person collective action dilemma. Other models were also developed in the project. The principal investigator analysed network dynamics in an innovative model based on structural balance theory. Moreover, two participants developed an agent based simulation model for the analysis of the roles of social ties in the evolution of altruist preferences. Further analyses addressed issues related to altruism, fairness norms and social capital. The game-theoretic model was tested in laboratory experiments. Some implications of the model based on structural balance theory was illustrated by results of qualitative research in Bosnia-Hercegovina.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1408/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Horváth Mária Hedvig: Altruisták, egoisták, szerelmesek, Bp. Corvinus Egyetem TDK dolgozat, 2004
Takács Károly, Janky Béla: Collective Action and Network Stability, Program and Abstracts: XXIV International Sunbelt Social Network Conference, Portorož (Slovenia), May 12-16, 2004., 2004
Szántó Zoltán: Mechanizmusok a társadalomtudományokban, 20 éves BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék - Konferenciakötet, 2005
Janky Béla, Takács Károly: Social Control, Participation in collective Action and Network Stability, Bodó et al: Társadalmi térben. BME Bp, pp. 157-188., 2005
Németh András - Takács Károly: Proximity Based Altruism, " Paper presented at the XXXVII IIS World Conference, Stockholm (Sweden), 2005
Szántó Zoltán: Strukturális kiegyensúlyozottság és bizalom koevolúciója ismétlődő kooperációs helyzetekben, Magyar Sunbelt Konferencián elhangzott előadás, Budapest, 2005
Takács Károly - Janky Béla: Collective Action and Network Dynamics, Paper presented at the XXXVII IIS World Conference, Stockholm (Sweden), 2005
Orbán Annamária –Szántó Zoltán: Társadalmi tőke, Erdélyi Társadalom, 2005
Gulyás Attila, Takács Károly: Stability of Social Networks in Collective Action: An Experimental Study, SMABS konferencia 2006 Budapest, 2006
Orbán Annamária: Social capital, civil society, community development, ISIG Summer University Papers, Gorizia, Italy, 2006
Takács Károly: Stability of Social Networks in a Public Goods Game: An Experimental Study, Social Networks and Complexity: An International Conference, Collegium Budapest, 2006
Takács Károly: Kollektív cselekvés és a kapcsolatok stabilitása: Laboratóriumi kísérletek hálózatokkal, III. Hungarian Sunbelt Conference, Budapest, 2006
Németh András, Takács Károly: The Evolution of Proximity Based Altruism, Utrecht University, Cooperative Relations Seminar, 2006
Tóth István János, Szántó Zoltán: Magyar közgazdaszok szerzőtársi kapcsolathálói és tudományos teljesítménye, Magyar Tudomány 2006/11. 1332-1338., 2006
Szántó Zoltán: Trust and Cooperation, Paper presented at "Institutions, Knowledge-Spillovers and Regional Development" workshop, Regensburg, 22 September 2007, 2007
Szántó Zoltán: Az ellenségem ellensége az ellenségem. Jugoszlávia felbomlásának strukturális elemzése, Kézirat, BCE, Budapest, 2008
Orbán Annamária: Social capital, democracy, civil society, „International social capital and networks of trust” congress, Jyväskylä, Finland, 2007, 2007
Horváth Hedvig, Molnár Tímea Laura: Ki kinek ad és mennyit? Egy magyarországi kérdőíves „diktátorjáték” tanulságai, Kézirat, BCE, Budapest, 2007
Takács Károly, Janky Béla, Flache Andreas: Collective Action and Network Change, Social Networks, forthcoming, 2008
Takács Károly, Janky Béla: Smiling Contributions: Social Control in a Public Goods Game with Network Decline., Physica A, 378 (1): 76-82., 2007
Németh András, Takács Károly: The Evolution of Altruism in Spatially Structured Populations., Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 10(3): 4., 2007
Szántó Zoltán: Egy kettős évforduló kapcsán: A strukturális kiegyensúlyozottság elméletének újrafelfedezése., Szociológiai Szemle 2006/3. 126-135., 2006
Gulyás Attila: A méltányosságelmélet alapjai - modellek és nézőpontok, Közgazdasági Szemle, 2007 február, 2007
Janky Béla, Takács Károly: Social Control, Social Networks and Public Good Provision., In: Koczinszky, Gy. (ed.).: Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar - VI. Nemzetközi Konferencia. vol. 1: 139-148., 2007
Takács Károly: "Smiles as Effective Tools of Social Control in Dynamics of Networks and Cooperation.", Paper presented at the 6th Workshop on Networks in Economics and Sociology: Dynamic Networks. Utrecht, The Netherlands, June 21, 2007., 2007
Janky Béla: Méltányosság, egyenlőtlenségek és bizalom, In. S. Nagy K. - Orbán A. (szerk.): Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben” Konferencia, BME, Budapest, pp. 304-316.., 2008
Orbán Annamária: Társadalmi tőke és közösségi fejlesztés., In. S. Nagy K. - Orbán A. (szerk.): Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben” Konferencia, BME, Budapest, pp. 341-353., 2008
Szántó Zoltán: Bizalom és együttműködés, In. S. Nagy K. - Orbán A. (szerk.): Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben” Konferencia, BME, Budapest, pp. 317-330., 2008

 

Projekt eseményei

 
2022-12-07 13:57:53
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: *Kommunikáció és Szociológia Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: CORVINUS INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES (Budapesti Corvinus Egyetem).
2020-02-13 12:53:26
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _TTK / Szociológia és Társadalompolitika Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Kommunikáció és Szociológia Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
vissza »