Quality of life of young men - epidemiology and personality characteristics of muscle dysmorphia  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46383
Type K
Principal investigator Túry, Ferenc
Title in Hungarian Fiatal férfiak életminősége - az izomdiszmorfia epidemiológiája és személyiségjellemzői
Title in English Quality of life of young men - epidemiology and personality characteristics of muscle dysmorphia
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Dept. of Behavioral Sciences (Semmelweis University)
Participants Argalász, Attila
Lukács, Liza
Szumska, Irena
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 2.279
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az evés és a testkép zavarai a modern civilizációs betegségek prototípusainak számítanak. Közöttük több új kórformát írtak le az utóbbi két évtizedben. Vizsgálataink a legújabb testképzavarok egyikének, a férfiakra jellemző izomdiszmorfiának a hazai elterjedtségét és több pszichológiai jellemzőjét célozták. A kérdőíves felméréseket a testedzés követelményének kitett katonai egyetemista, kontrollcsoportként általános egyetemista férfiak között, valamint fitness-termeket látogató női amatőr testedzők között végeztük. Eredményeink szerint az izomdiszmorfia kockázata megjelenik a hazai testedző fiatalok, férfiak és nők között is. A katonai egyetemisták az evészavarokkal szemben bizonyos védettséggel rendelkeznek, ami a pályára kerülés szelekciójával függhet össze. A szűrővizsgálatoknak és a személyiségjellemzők vizsgálatának terápiás következményei is vannak. A személyiségre vonatkozóan a nemi szerepek változásainak fontos szerepük van.
Results in English
The disorders of eating and body image can be regarded the paradigmatic disorders of the modern civilisation. Several new subtypes were described in the last two decades. Our investigations aimed the Hungarian epidemiology and personality characteristics of one of these disorders, the muscle dysmorphia, which is mainly a male disorder. Questionnaire screenings were performed among military graduate students, in a general student sample, and in a group of female fitness fans. The results show that the risk of muscle dysmorphia appears in the Hungarian body builder populations, both in males and females. The military graduate students have some protective factors against eating disorders, which may be the consequence of the carreer selection. The questionnaire screening and the study of personality characteristics have therapeutical implications, as well. In relation to the personality traits the changes in gender roles seem to be essential.
Full text http://real.mtak.hu/1410/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Túry F., Szumska I.: Az evészavarok kognitív viselkedésterápiája., In: Mórotz K., Perczel-Forintos D. szerk.: Kognitív viselkedésterápia. Medicina, Budapest, 2005, 499-526. old., 2005
Túry F.: Anorexia, bulimia. Önsegítő és családsegítő kalauz., Print-X-Budavár, Budapest, 2005., 2005
Lukács L., Murányi I., Túry F.: Eating and body attitudes related to noncompetitive bodybuilding in a Hungarian military and a general college male population, Military Medicine (in press)., 2007
Lukács L., Murányi I., Túry F.: Body-building related to eating attitudes in men, Applied Psychology (in press), 2007
Lukács L., Túry F., Argalász A., Murányi I.: A testépítés gyakoriságának és az evészavarok egyes háttértényezőinek preventív vizsgálata fiatal férfiakon, Lege Artis Medicinae 16:242-247., 2006
Lukács L., Túry F.: Quality of life of young Eastern European men: noncompetitive bodybuilding related to gender role conflict and depression., Journal of Psychological Investigations 1:39-49., 2006
Lukács L., Túry F.: A procedurális emlékezet szerepe a testkép zavaraiban, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 5:69-77., 2004
Lukács L., Murányi I., Túry F.: A testi attitűdök, a testi elégedetlenség és a testépítés kapcsolatának vizsgálata fiatal férfiak között, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika (in press), 2007
Túry F., Lukács L.: Az evészavarok modern formái, Ideggyógy. Szemle 59:294-296., 2006
Túry F., Horváth K., Oláh Sz.: Eating disorders and body image disorders among Hungarian female fitness fans, World Psychiatric Association, Regional and Intersectional Congress. Psychiatriki 16(Suppl 1):49., 2005
Lukács L., Túry F.: Evészavarokról egészségpszichológiai megközelítésben: a kognitív információfeldolgozás patogenetikai modellje, Psychiatria Hungarica 20:340-347., 2005
Túry F., Lukács L., Szabó Sz.: Az evés és a testkép zavarai a sportban, In: Kurimay T., Kárpáti R., Lénárt Á. (szerk.): Szemelvények a sportlélektan és a sportpszichiátria területéről. Coincidencia, Budapest, (in press)., 2007
Túry F.: Egészségpszichológiai elvek pszichoszomatikus szakrendelésünk működésében, Alkalmazott Pszichológia 6:113-121., 2004
Szumska I., Túry F., Csoboth Cs., Réthelyi J., Purebl Gy., Hajnal Á.: The prevalence of eating disorders and weight-control methods among young women: a Hungarian representative study, European Eating Disorders Review 13:278-284., 2005
Mazzag J., Ress K., Túry F.: Hypnotic susceptibility and dissociative capacity in muscle dysmorphia – preliminary study, 9th General Meeting of the European Council on Eating Disorders. Innsbruck, 9.7-9. Abstracts, 67. old., 2005
Back »