Politikai és gazdasági nyelvhasználat az Európai Unióban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46388
típus K
Vezető kutató Mihalovics Árpád
magyar cím Politikai és gazdasági nyelvhasználat az Európai Unióban
Angol cím Language of politics and economy in the EU
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely GFI Fordító- és Tolmácsképző Intézeti Tanszék (Pannon Egyetem)
résztvevők Ablonczyné dr. Mihályka Lívia
Cowderoy Andrew Blair
Cowderoy Natália
Laczik Mária
Ortutay Katalin
Révay Valéria
Szabolcsi Zsuzsanna Judit
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-06-30
aktuális összeg (MFt) 3.120
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 8 fős – 4 intézményből szerveződött – nemzetközi kutatócsoportunk az EU politikai és gazdasági nyelvhasználatának a vizsgálatát tűzte ki célul. E cél megvalósítását alapvetően két munka elkészítésében jelöltük ki, azaz terveink között szerepelt (1) egy ötnyelvű tematikus politikai szótár elkészítése és (2) legalább egy tanulmánykötet megjelentetése a politikai nyelvhasználat illetve a gazdasági szaknyelv sajátosságairól. A kutatócsoport tagjai 5 napos tanulmányúton vettek részt, amelynek keretében meglátogatták a brüsszeli ISTI intézményt és annak kiváló TERMISTI nevű terminológiai központját. Az intézetek vezetői és munkatársai bemutatták a terminológiai adatbázisok készítésének a folyamatát. Ugyanezen tanulmányút keretében a résztvevők ellátogattak az EU luxemburgi székhelyű fordító és terminológiai központjába. A kutatócsoport tagjai folyamatosan szerepeltek hazai és nemzetközi konferenciákon és kutatási témájukban tanulmányokat jelentettek meg. A politikai (jogi) és gazdasági nyelvhasználat témakörében megjelentettünk 3 monográfiát ill. disszertációt, 24 tanulmányt és 2 recenziót, továbbá 12 alkalommal tartottunk előadást nemzetközi és 15 alkalommal hazai konferencián. Két alkalommal szerveztünk Veszprémben francia, olasz és spanyol nyelvű nemzetközi szaknyelvi konferenciát, amelynek anyagát konferenciakötetben jelentetjük meg. Elkészült az ötnyelvű tematikus politikai szótár első (lektorálatlan!) változata. A 4 éves közös munka során egy kiváló kutatói team kovácsolódott össze, olyan szakemberek, akik ma már több területen (kutatás, oktatás, publikációk) is sikerrel dolgoznak együtt.
kutatási eredmények (angolul)
The international research team consisting of 8 researchers – representing 4 institutions – aimed to investigate the political and economical language usage within the EU. On the basis of this research the main aim of the team was (1) to compose a five-language thematical-terminological dictionary of political language (2) to fix the uncovered phenomena regarding both the political and economical language in a book containing a collection of articles. The members of the research team went on a 5-day-stydy trip to visit the ISTI in Brussels and its terminological centre, TERMISTI. The process of elaborating terminological database has been demonstrated by the colleagues of the above mentioned institutions. During this visit the team visited the Centre de traduction des organes de l’Union européennes situated in Lussembourg. The research team members participated at several conferences in Hungary and abroad and published some articles on their research topic. Regarding political and economical language have been published 3 monographs and dissertations respectively, 24 studies and 2 reviews, furthermore 12 lectures on international conferences organised abroad and 12 lectures on conferences organised in Hungary have been given. Two international conferences of French, Italian, Spanish languages for special purposes have been organised in Veszprém and the contributions have been published in conference proceedings. The five-language terminological dictionary of political language has been composed (first version, without proof-reading).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1412/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ablonczyné dr. Mihályka Lívia: Prestiti non adattati nel linguaggio economico, In Sciacovelli A. (a cura di) Per seguir virtuate e canoscenza. Miscellanea di studi per Lajos Antal. Savaria – Szombathely. 9 - 49., 2004
Ablonczyné dr. Mihályka Lívia: Lingua ed economia: quando la scienza diventa un affare, IAmbra, Anno IV, N. 4. Savaria –Szombathely. 6 - 17., 2004
Ablonczyné dr. Mihályka Lívia: Gazdaság és nyelv kapcsolata, avagy a gazdasági szaknyelvi kommunikáció jelene és jövője, In Solt K. et al. (szerk.) Ünnepi dolgozatok. Győr: Széchenyi István Egyetem. 61- 68, 2005
Ablonczyné dr. Mihályka Lívia: The Influence of English as a Global Language over the Vocabulary of Business Communication in Italian., In Ramallo, F. Lorenzo, A.M. and Rodriguez -Yanez X. P. (eds.) Discourse and Enterprise. Communication, Business, Management and other Professional Fields. LINCOM Studies, 2006
Ablonczyné dr. Mihályka Lívia: Political Communication in the Information Society., In Ablonczy-Mihályka, L.& Glaser, E. & Tompos, A. (eds.) (2007) Issues of Culture and Communication, Győr – Linz, 7-17., 2007
Ablonczyné Mihályka L. & Tompos A.: Gazdasági szaknyelvi kommunikációs modell., In Silye M. (szerk.) (2007) Porta Lingua 2007. Szaknyelvoktatásunk – határokon átívelő híd. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról és –kutatásról. Debrecen: Debr, 2007
Ablonczyné Mihályka L.: Workplace Discourse between People with Different Cultural Background., In Ablonczy-Mihályka, L.& Tompos, A. (eds) (2007) Regions and Identities. Conference Reader. Széchenyi István University. 21 -23., 2007
Cowderoy Natália: Dessinons ensemble l’Europe - A bővítéssel kapcsolatos európai uniós kifejezések tudományos és technikai vetülete a születő magyar terminológia tükrében, Fordítástudomány, 2007
Cowderoy Natália: Les architectes de la politique. Az építészeti alapszavak gyakori jelentése a francia politikai nyelvezetben., In: Ablonczyné, M.L. – Bakonyi, I. (szerk.) Győri Nyelvi Mozaik 2. Széchenyi István Egyetem, Győr. 40-55., 2004
Laczik Mária: Olasz jövevényszavak az orosz nyelvben, In: Galó Miklós – Vass Lajosné (szerk.) „Tudásalapú gazdaság és életminőség” MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Közalapítvány Füzetei, 21. Nyíregyháza, 55, 2005
Laczik Mária: Политические термины, употребляющиеся в Европейском Союзе., In.: Русская, украинская и русинская лексикография и лексикология. Сборник статей памяти профессора Иштвана Удвари. Отв. ред.Эржебет Ч. Nyíregyháza, Krúdy Könyvkiadó, 2006
Laczik Mária: Az egyházi rendek elnevezésének szemantikájához (olasz – magyar – orosz összevetés), In: In honorem Margócsy Klára. Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Irodalom Tanszéke, Nyíregyháza, 57-66, 2007
Mihalovics Árpád: A trianoni békeszerződés szövegének pragmatikai elemzése., Elhangzott az Országos Szaknyelvi Konferencián, Debrecenben 2005. november 23-án. In: Porta Lingua - 2006. Utak és perspektívák a hazai szaknyelvoktatásban és –kutatásba, 2006
Mihalovics Árpád: A francia a társadalmi érintkezés, a diplomácia és a nemzetközi kommunikáció nyelve., In: Élő Jászkunság 2004/1, 77-88., 2004
Ablonczyné dr. Mihályka Lívia: Contribution à l'analyse du langage politique., In: Örsi Tibor (szerk.), Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series, Tome XXX, Sectio Romanica, Eger, 159-67., 2004
Mihalovics Árpád: Quelques traits caractéristiques des documents diplomatiques., In: Revue d’Études Françaises 109-118., 2004
Mihalovics Árpád: Quelques traits caractéristiques des documents diplomatiques., In: Revue d’Études Françaises 109-118., 2004
Mihalovics Árpád: Le français, langue de la diplomatie et langage diplomatique., In: Synergies Pologne Tome II. Revue du GERFLINT. 86-99.pp., 2006
Mihalovics Árpád: Politesse et style diplomatique, In: Souvenirs, chances et perspectives. Krúdy Könyvkiadó és Nyomda, Nyíregyháza, 41-50. pp, 2006
Ortutay Katalin: A magyar jogi terminológia kialakulása, In: A világ nyelvei és a nyelvek világa, MANYE – Miskolci Egyetem, Pécs -Miskolc, p. 114-117., 2006
Ortutay Katalin: Ügyészek a parketten avagy a francia jogi terminológia néhány érdekessége, In : Porta Lingua – 2006, Debrecen, p. 129-132, 2006
Szabolcsi Zsuzsanna: A francia köznyelv és szaknyelv viszonya. François Mitterrand a Francia Köztársaság elnöke beszédeinek nyelvészeti szempontú elemzése, In: Cs. Jónás E. (szerk.) Diszciplínák találkozása, Nyíregyházi Főiskola Doktorandusz füzetek 3. Nyíregyháza: Bessenyei György Könyvkiadó. pp. 93-109., 2004
Szabolcsi Zsuzsanna: Csernusné Ortutay Katalin (2002) Langue et pouvoir en France, In: Cs. Jónás E. (szerk.) Diszciplínák találkozása, Nyíregyházi Főiskola Doktorandusz füzetek 3. Nyíregyháza: Bessenyei György Könyvkiadó. pp. 93-109., 2004
Szabolcsi Zsuzsanna: Élettrajzi és politikai adatok Mitterrand beszédei elemzéséhez. Háttértanulmány, In: Cs. Jónás E. (szerk.) Magyar tudományosság-Európai dimenziók. Nyíregyházi Főiskola Doktorandusz füzetek 4. Nyíregyháza: Bessenyei György Könyvkiadó. pp. 129-137., 2004
Szabolcsi Zsuzsanna: Főnévi igeneves szerkezetek Mitterrand beszédeiben, In: Klaudyk.- Dobos Cs. (szerk.) A világ nyelvei és a nyelvek világa - Soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban. A XV. Magyar Alkalma, 2006
Szabolcsi Zsuzsanna: Mitterrand beiktatási beszédeinek összehasonlító pragmatikai szempontú elemzése, In: Nagy P. (szerk.) A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Tudományos Testületének XIV. évi Közgyűléssel egybekötött tudományos ülésének előadásai. N, 2006
Ablonczyné dr. Mihályka Lívia: Gazdaság és nyelv, Pécs: Lexikográfia Kiadó., 2006
Ortutay Katalin: Quelques aspects de la traduction juridique, In: Synergies Pologne nº2, Krakkó, p. 161-165, 2006
Mihalovics Árpád: Politikai és diplomácia nyelvhasználat/Langage politique et diplomatique (Tanulmánygyűjtemény), Études Françaises 2. Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém., 2006
Mihalovics Árpád: A politikai kommunikáció pragmatikai vetületei., In: Navracsics Judit – Tóth Szergej (szerk.), Nyelvészet és interdiszciplinaritás. Köszöntőkönyv Lengyel Zsolt 60. születésnapjára. Szeged – Veszprém 2004, II/335-41., 2004
Mihalovics Árpád: Politikai diskurzusok direktív és komisszív beszédaktusai, In: Klaudy Kinga – Dobos Csilla (szerk), A világ nyelvei és a nyelvek világa. MANYE – Miskolci Egyetem, Pécs – Miskolc.Vol. 2./1.106-13., 2006
Mihalovics Árpád: Contribution à l'analyse du langage politique., In: Örsi Tibor (szerk.), Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series, Tome XXX, Sectio Romanica, Eger, 159-67., 2004
Mihalovics Árpád: Politikai és diplomácia nyelvhasználat/Langage politique et diplomatique (Tanulmánygyűjtemény)., Études Françaises 2. Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2006
Cowderoy Natália: A nyelvkérdés az Európai Unió intézményeiben, In: Európa és a nyelvek, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Budapest, 2004
vissza »