Növénytermesztési döntéstámogatás és kockázatelemzés módszertani fejlesztése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46397
típus K
Vezető kutató Ertsey Imre
magyar cím Növénytermesztési döntéstámogatás és kockázatelemzés módszertani fejlesztése
Angol cím Development of methodology of crop decision support and hazard analyis
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely GTK Alkalmazott Informatika és Logisztika Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Balogh Péter
Drimba Péter
Farkas István
Nagy Lajos
Papdi József Ákos
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.031
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során a pályázati célokat szem előtt tartva a növénytermesztési döntéstámogatás és kockázatelemzés módszertani fejlesztését végeztük el. A kutatás eredménye az alábbiakban összegezhető: • Áttekintettük a jelenleg alkalmazott döntéstámogatási rendszereket és kockázatelemzési módszereket, elemeztük termelési kockázatot európai és regionális szinten. • Kifejlesztettük az NTER elnevezésű MS Accesre és MS Excelre alapozott növénytermesztési tervező-elemző rendszert. Az adattörzsek kezelését, ágazati technológiák készítését, valamint az ágazati gazdasági értékeléseket MS Acces segítségével, míg a vetésszerkezeti és kockázati modellezést MS Excellel végezzük. • Ezt követően az NTER-re alapozva vetésszerkezeti variánsok összehasonlító elemzését végeztük el a Hajdúságban. • Debreceni nemesítésű és standard búzafajták termőképesség és termésbiztonság elemzését végeztük el különböző termőhelyi adottságok figyelembevételével. Az elemzést átlag-szórás kritériumok, illetve MOTAD modell felhasználásával végeztük.
kutatási eredmények (angolul)
In our research we have done the methodological development of decision support and risk analysis for crop enterprises having competition purposes in sight. The result of the research can be summarized as follows: • We looked over the currently applied systems and methods used for risk analysis. We analyzed production risk on European and regional levels. • We have developed a planning-analyzing system for crop enterprises called NTER, based on MS Acces and MS Excel. We did the management of data, creation of enterprise technologies, and economic analyzes of the enterprises by using MS Acces, while modeling crop structure and risk we did by MS Excel. • After this on the basis of the NTER we made the crop structure variants’ comparative analyses in the region of Hajdúság. • We did productivity and yield reliability analyses for standard and grafted in Debrecen wheat species taking into consideration the production site’s features. We did the analysis by applying average-variance criteria and MOTAD model.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1414/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dr. Ertsey Imre - Molnár Sándor - Nagy Lajos: Táblatörzskönyvek szerepe a növénytermesztés gazdasági elemzésében, A mezőgazdaság tőkeszükséglete és hatékonysága Debrecen, 2005
Papdi József Ákos: A kockázat mérésének módszerei a mezőgazdaságban, XI. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely (CD kiadvány), 2005
Pepó P.-Drimba P.-Kovácsné Oskolás H.-Erdei É.-Tóth Sz.: A termésbiztonság elemzése különböző őszibúza-genotípusok esetében., Növénytermelés, 2006. Tom. 55. No.3-4. P.153-162, 2006
Nagy Lajos: A növénytermesztés termelési kockázatának elemzése különböző termőhelyi adottságoknál az Észak – Alföldi régióban, Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika Nemzetközi Konferencia Cd melléklet; Debrecen 2007. március 20-21. ISBN: 978-963-87118-7-8, 2007
vissza »