Szomatosztatin receptor, mint lehetséges differenciál diagnosztikai, prognosztikai és terápiás faktor a gyermekkori medulloblastomák esetében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46398
típus K
Vezető kutató Schuler Dezso
magyar cím Szomatosztatin receptor, mint lehetséges differenciál diagnosztikai, prognosztikai és terápiás faktor a gyermekkori medulloblastomák esetében
Angol cím Somatostatin receptor Acts as a Potential Differential Diagnostic, Prognostic and Therapeutic Factor in Patients Treated with Medulloblastoma
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Gyermekgyógyászati Klinika II. sz. (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Bognár László
Dabasi Gabriella
Garami Miklós
Hauser Péter
Hegedus Balázs
Jeney András
Kovalszky Ilona
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.050
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A gyermekkori agytumorok terápiás eredményei nem kielégítőek. Célunk a medulloblastoma sejtjein kimutatott somatostatin receptorok (SSTR2) expressiojának vizsgálata volt; diagnosztikai-, prognosztikai és terápiás alkalmazhatóságának tanulmányozása. Az általunk vizsgált 21 medulloblastomában a SSTR2 kimutatható volt és recidivában nem változott. Az SSTR2 receptort Octreoscan vizsgálattal mutattuk ki, mely medulloblastomán kívül más agytumoros betegek egy részében is pozitiv volt (56 vizsgálat), tehát nincs differenciáldiagnosztikai jelentősége. Az Octreoscan vizsgálat az MRI nagyobb felbontóképessége ellenére hasznosnak bizonyult a medulloblastoma recidivának korai diagnosztikájában, mivel néhány MRI-vel negatív esetben is mutatott ki tumorszövetet. Szövettenyészetben az octreotid antipoliferativ, mitózisgátló hatással bír 40 µm-nál nagyobb dózisban; apoptoticus hatása nincsen. Az octreotid vincristinnel, cisplatinnal és etoposiddal nem mutatott synergismust. Medulloblastoma xenograftban az octreotid magasabb dózisa gátolta a xenograft növekedését, de hatása a kezelés után egy héttel megszűnt. Mellékhatást nem észleltünk. Új terápiás eljárást dolgoztunk ki medulloblastomás betegek kezelésére, mellyel a 2 éves követési idő után (28 beteg) az eredmények, mind az előző, mind az átlagos nemzetközi eredményekhez képest jelentősen javultak (össztúlélés 82%); a jó prognozisú csoportban eddig egy betegnél észleltünk recidivát.
kutatási eredmények (angolul)
The present results of the therapy in paediatric brain tumors are unfavorable. Our aim was the study of the somatostatin receptors in medulloblastoma; the examination of its diagnostic-, prognostic- and antitumor effect. The somatostatin receptor (SSTR2) was shown by octreotid scintigraphy in 21 children with medulloblastoma, however, it was positive in some other brain tumors too. Hence it has no differencial diagnostic value. Instead of the greater sensitivity of MRI the application of Octreoscan my be useful in the early detection of a relapse in medulloblastoma, because in some MRI negativ cases it detected tumor tissue. The somatostatin in a higher dose, than 40 µg had antiproliferativ effect in tissue culture and showed no synergetic effect with vincristin, cisplatin and etoposid. In xenograft the higher dose of octreotid showed antitumor effect, which lasted one week long after the end of treatmen. No side effect was seen. We set up a new treatment protocol for the patients with medulloblastoma. After 2 years long follow up (28 patients) the results are significantly better (OS 82%), than our previous or the international data: only one patient relapsed in the group of low risk patients.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1415/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dabasi G, Hauser P, Kertész P. G, Balázs Gy, Karádi Z, Constantin T, Bognár L, Klekner Á, Schuler D, Garami M: Gyermekkori agytumorok vizsgálata szomtosztatin-analóg (111In-DTPA-D-Phel-actreotide) alkalmazásával, Magyar Onkológia 51(3): 229-34, 2007
Hauser P, Nagy K, Kriván G, Bognár L, Kordás M, Schuler D, Garami M: Rossz prognózisú gyermekkori agytumorok kezelése autológ őssejtátültetéssel., Magyar Gyermekneurológiai, Idegsebészeti, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Társaság XXXI. Kongresszusa, 2006
Pauer O, Jakab Zs, Márkus É, Schuler D, Bognár L, Garami M, Magyar Gyermekonkológiai Munkacsoport és Hauser P: Az ependymoma kezelésével elért hazai eredmények., Gyermekgyógyászat, 2006
Hauser P, Hanzély Z, Jakab Zs, Oláh L, Szabó E, Jeney A, Schuler D, Fekete G, Bognár L, Garami M: Expression and Prognostic Examination of Heat Shock Proteins (HSP27, HSP70 and HSP90) in Medulloblastoma, Journal of Pediatric Hematology-Oncology, 2006
Garami M, Dabasi G, Müller J, Bognár L, Schuler D, Hauser P: Preliminary Results of Diagnostic and Therapeutic Use of Somatostatin in Children with Brain Tumors., 7th Congress of The European Association of NeuroOncology (EANO), 2006
Dabasi G, Hauser P, Kertész P. G, Balázs Gy, Karádi Z, Constantin T, Bognár L, Klekner Á, Schuler D, Garami M: Gyermekkori agytumorok vizsgálata szomtosztatin-analóg (111In-DTPA-D-Phel-actreotide) alkalmazásával, Magyar Onkológia 51(3): 229-34, 2007
Hauser P, Jakab Zs, Borgulya G, Benyó G, Müller J, Rényi I, Schuler D, Garami M, Bognár L: Complex Management of Pediatric Medulloblastoma/PNET: Experiences at Semmelweis University, Oncohematologia Pediatrica 3-4: 145-53, 2004
Hauser P, Benyó G, Jakab Zs, Hanzély Z, Borguly G, Müller J, Kocsis B, Rényi I, Schuler D, Bognár L, Garami M: Gyermekkori Medulloblastoma/PNET kezelési eredményei a Semmelweis Egyetem Gyermekklinikáin, Gyermekgyógyászat 58(1): 19-25, 2007
Hauser P, Bognár L, Hanzély Z, Kocsis B, Vízkeleti J, Schuler D, Garami M és a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat Központjai: Gyermekkori medulloblastoma/PNET előzetes kezelési eredményei az MBL2004 protokollal, Magyar Onkológia 51(4):329, 2007
Hauser P, Csorba G, Tímár F, Hanzély Z, Máthé D, Szabó E, Jeney A, Schuler D, Garami M: Szomatosztatin analóg octreotide hatása medulloblastoma szövettenyészeten és xenografton, Magyar Onkológia 51(4):329, 2007
Hauser P, Tímár F, Hanzély Z, Máthé D, Szabó E, Jeney A, Schuler D, Garami M: Effect of somatostatin analogue octreotide to medulloblastoma in cell culture and xenograft, Pediatric Blood and Cancer 49(4): 451 (SIOP 2007. 1.díj), 2007
Dabasi G, Szilvási I, Hauser P, Garami M, Schuler D, Doros A, Járay J: Investigation of Pediatric Brain Tumours using Combined 111Indium-Octreotide /99m Technetium- DTPA brain Scintigraphy, Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine (EANAM ’07), 2007
Máthé D, Balogh L, Polyák A, Jánoki Gy, Hauser P, Schuler D, Garami M, Tímár F, Jeney A, Hanzély Z, Szabó E: Az octreotide hatásának vizsgálata sejt- és állatmodellen medulloblastomában, „Heves György” Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság (MONT) XV. kongreszusa, 2007
Dabasi G, Hauser P, Kertész P G, Balázs Gy, Karádi Z, Constantin T, Bognár L, Klekner Á, Virág J, Schuler D, Garami M: Examination of childhood brain tumours by somatostatin analogue (indium-111-DTPA-d-Phel-octreotide), European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (közlésre elküldve), 2008
Péter Hauser, Zoltán Hanzély, Domonkos Máthé, Erika Szabó, András Jeney, Dezső Schuler, György Fekete, Miklós Garami: Effect of Somatostatin Analogue Octreotide to Medulloblastoma in Cell Culture and Xenograft, European Journal of Cancer (közlésre elküldve), 2008
vissza »