Inventory of microregions in Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46401
Type K
Principal investigator Dövényi, Zoltán
Title in Hungarian Magyarország kistájainak katasztere
Title in English Inventory of microregions in Hungary
Panel Natural Sciences Committee Chairs
Department or equivalent Geographical Research Institute
Participants Ambrózy, Pál
Juhász, Ágoston
Marosi, Sándor
Mezosi, Gábor
Michalkó, Gábor
Somogyi, Sándor
Szalai, Zoltán
Tiner, Tibor
Starting date 2004-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 7.696
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
„Magyarország kistájainak katasztere” 1990-es kiadásából néhány fejezet (domborzat, földtan, vízrajz) csak a szükséges aktualizáláson ment át, a mű meghatározó része azonban generális átdolgozásra került (területhasználat, éghajlat, talajtan, sajátos táji adottságok), s vannak teljesen új, az első kiadásban nem szereplő társadalomföldrajzi fejezetek (településhálózat, társadalomkép, közlekedés). Fontosabb eredmények: – A területhasznosítás felmérése a CORINE adatai alapján, ami a korábbi felvételezésnél nagyobb pontosságot tett lehetővé. – Az éghajlati jellemzők bemutatása a korábbinál újabb, főleg az 1960-1990 közötti mérési adatok alapján. – A kistájak földminőségi viszonyszámainak meghatározása a D-e-Meter rendszer alapján. – Intenzív terepmunkára alapozva bemutatásra kerülnek az egyes kistájak növényvilágát meghatározó tájléptékű tényezők, a növényzet jellemző típusai, állapota, dinamikája, a táj növényföldrajzi képe. – A sajátos táji adottságok részletes áttekintése, a kistájak természeti, történelmi, néprajzi vonzerői alapján. – A településhálózati sajátosságok és a társadalomkép fontosabb jellemzőinek bemutatása. – A kistájak közlekedési-forgalmi sajátosságainak feltárása, közlekedéshálózati tipizálása. – Valamennyi kistáj részletes, színes térképének elkészítése, ahol ábrázolásra kerültek a legfontosabb természeti és társadalmi-gazdasági jellemvonások.
Results in English
Although some of the chapters of “Inventory of natural microregions of Hungary” (topography, geology, hydrography) published in 1990 underwent only the most necessary updating, most of the monograph (land use, climate, soils, specific landscape features), was revised thoroughly and new chapters on human geography (settlement network, social conditions, transport) were added. The most important results are the followings: – A survey of land use pattern based on CORINE mapping, which allowed a more exact spatial representation. – An outline of climatic conditions based on a more recent data set (1960–1990) in general and (1951–2006) for the intensity of atmospheric precipitation, the latter because of its high relevance for global climate change. – Determination of land quality indices on the basis of the D-e-Meter system. – As a result of intense field work, the factors were shown those important in shaping flora of microregions. Characteristic types, states, dynamics of vegetation and geobotanical patterns were introduced. – A detailed overview of landscape endowments was given on the basis of natural, historical, ethnographic attractions. – Main features of settlement network and social structure were described. – Microregions were typified by their specific features of transport traffic and network. – Detailed multi-colour map of each microregion (230 as a total) were compiled with the most important physical and socio-economic characteristics.
Full text http://real.mtak.hu/1416/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Király Gergely et al.: Magyarország földrajzi kistájainak növényzete, MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet. 248 p., 2008
Dövényi Zoltán: Változás és megújulás: Magyarország kistájainak katasztere, A Kárpát-medence környezetgazdálkodása: az V. Tájföldrajzi Konferencia előadásai pp.87-91, 2009
Dövényi Zoltán et.al.: Magyarország kistájainak katasztere, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. 876 p., 2010
Back »