Magyarország kistájainak katasztere  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46401
típus K
Vezető kutató Dövényi Zoltán
magyar cím Magyarország kistájainak katasztere
Angol cím Inventory of microregions in Hungary
zsűri Műszaki és Természettudományi zsűrielnökök
Kutatóhely MTA Földrajztudományi Kutatóintézet
résztvevők Ambrózy Pál
Juhász Ágoston
Marosi Sándor
Mezosi Gábor
Michalkó Gábor
Somogyi Sándor
Szalai Zoltán
Tiner Tibor
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.696
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
„Magyarország kistájainak katasztere” 1990-es kiadásából néhány fejezet (domborzat, földtan, vízrajz) csak a szükséges aktualizáláson ment át, a mű meghatározó része azonban generális átdolgozásra került (területhasználat, éghajlat, talajtan, sajátos táji adottságok), s vannak teljesen új, az első kiadásban nem szereplő társadalomföldrajzi fejezetek (településhálózat, társadalomkép, közlekedés). Fontosabb eredmények: – A területhasznosítás felmérése a CORINE adatai alapján, ami a korábbi felvételezésnél nagyobb pontosságot tett lehetővé. – Az éghajlati jellemzők bemutatása a korábbinál újabb, főleg az 1960-1990 közötti mérési adatok alapján. – A kistájak földminőségi viszonyszámainak meghatározása a D-e-Meter rendszer alapján. – Intenzív terepmunkára alapozva bemutatásra kerülnek az egyes kistájak növényvilágát meghatározó tájléptékű tényezők, a növényzet jellemző típusai, állapota, dinamikája, a táj növényföldrajzi képe. – A sajátos táji adottságok részletes áttekintése, a kistájak természeti, történelmi, néprajzi vonzerői alapján. – A településhálózati sajátosságok és a társadalomkép fontosabb jellemzőinek bemutatása. – A kistájak közlekedési-forgalmi sajátosságainak feltárása, közlekedéshálózati tipizálása. – Valamennyi kistáj részletes, színes térképének elkészítése, ahol ábrázolásra kerültek a legfontosabb természeti és társadalmi-gazdasági jellemvonások.
kutatási eredmények (angolul)
Although some of the chapters of “Inventory of natural microregions of Hungary” (topography, geology, hydrography) published in 1990 underwent only the most necessary updating, most of the monograph (land use, climate, soils, specific landscape features), was revised thoroughly and new chapters on human geography (settlement network, social conditions, transport) were added. The most important results are the followings: – A survey of land use pattern based on CORINE mapping, which allowed a more exact spatial representation. – An outline of climatic conditions based on a more recent data set (1960–1990) in general and (1951–2006) for the intensity of atmospheric precipitation, the latter because of its high relevance for global climate change. – Determination of land quality indices on the basis of the D-e-Meter system. – As a result of intense field work, the factors were shown those important in shaping flora of microregions. Characteristic types, states, dynamics of vegetation and geobotanical patterns were introduced. – A detailed overview of landscape endowments was given on the basis of natural, historical, ethnographic attractions. – Main features of settlement network and social structure were described. – Microregions were typified by their specific features of transport traffic and network. – Detailed multi-colour map of each microregion (230 as a total) were compiled with the most important physical and socio-economic characteristics.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1416/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Király Gergely et al.: Magyarország földrajzi kistájainak növényzete, MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet. 248 p., 2008
Dövényi Zoltán: Változás és megújulás: Magyarország kistájainak katasztere, A Kárpát-medence környezetgazdálkodása: az V. Tájföldrajzi Konferencia előadásai pp.87-91, 2009
Dövényi Zoltán et.al.: Magyarország kistájainak katasztere, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. 876 p., 2010
vissza »