Tölgyfajok környezeti hatásokra adott válaszreakcióinak kémiai vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46408
típus K
Vezető kutató Németh Zsolt István
magyar cím Tölgyfajok környezeti hatásokra adott válaszreakcióinak kémiai vizsgálata
Angol cím Chemical analysis of the responses provided by oak species for enviromental effects
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Környezet- és Természetvédelmi Intézet (Soproni Egyetem)
résztvevők Albert Levente
Hofmann Tamás
Pozsgainé Harsányi Mónika
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.031
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A csírázó makk tömege és sűrűsége lineárisan korrelál egymással. A relatív tömeg és sűrűség korrelációját jellemző regressziós egyenesek meredeksége makkegyedektől független állandósága fajspecifikus tulajdonság. A csírázó makk relatív tömege és sűrűsége közötti korreláció tette lehetővé, hogy az egyedfejlődés kezdeti stádiumát az eddigi gyakorlattól eltérően finomabb felbontású állapotokra osszuk fel. Az azonos relatív tömegű és sűrűségű makk- egyedek azonos fejlődési állapotúaknak tekinthetők. A relatív tömeg és sűrűség értékeken alapuló egyedfejlődési állapotokba való besorolás - a csíranövények környezeti körülmény és stresszhatás vizsgálatainál - a mért biokémiai paraméterek szórását hagyományos besorolású kísérletekhez viszonyítva majdnem egy nagyságrenddel csökkentette. A vizsgálatokhoz választott biokémiai indikátorok egyesített halmazán egyedfejlődési és stresszhatás specifikus változások tapasztalhatók. A peroxidáz és polifenol-oxidáz aktivitások anyagcsere-szabályozásból fakadó lineáris korrelációjának, s paramétereinek (meredekség, határozottsági fok, érvényességi tartomány, tengelymetszet) időbeli megváltozása leképezi az egyedfejlődés és a stressz-indukálta fiziológiás állapotváltozásokat. Megállapítottuk a lineáris enzimkorreláció létezésének és érzékelésének szükséges feltételeit. Módszert dolgoztunk ki az egymáshoz viszonyítva arányosan szabályozott enzimaktivitások korrelációjának érzékelésére.
kutatási eredmények (angolul)
1. There is a linear correlation between the mass and the density of germinating acorn. The slope of linear regression which characterizes the correlation of relative mass and density is independent property of the acorn entity. This relationship has made the beginning stadium of the ontogenesis possible to be subdivided into smaller parts than it has been applied in the lots experimental protocols. The acorns with the same relative mass and density can be considered as the same developmental stage. At the investigations of environmental and stress effects, the grouping based on the values of relative mass and densitiy decreased the variances of measured biochemical parameters with almost one order of magnitude in relation to the classification of classical experiments. 2. In the united set of biocemical indicators chosen to our investigations significant differeces have been established which are specific to the ontogenesis and various stress effects. 3. Temporal alterations of the parameters of the linear correlation between polyphenol oxidase and peroxidase activities reflect the state of physiological alterations induced by ontogenesis or stress. The necessary conditions of the existance and the perceptibility of enzyme correlation have been established, too. A method recommended by us have been worked out for the measurement of the enzyme activities controled in proportional way to each other and for detection of their correlation.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1420/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Albert L., Németh Zs., Pozsgainé H. M., Szurok L., Csonkáné R. R., Majsa Z., Börcsök Z: A környezeti hatások növénykémiai alapú kimutatásának módszertani fejlesztése., In Polgár A. szerk.: Biomonitoring módszer alkalmazási lehetőségei az ionizáló sugárterhelés vizsgálatára. NYME-KKK-KHV, Sopron, 2006. november. pp.: 7-20., 2006
Zs. I. Németh, L. Albert, Sz. Varga: Characterization of germination with physical parameters: correlation of relative mass and density as an indicator function of the germination of European Turkey oak acorn, Journal of Theoretical Biology 231 : 167-174, 2004
Zs. I. Németh, L. Albert: Analogies between the responses induced by operating trouble of technological equipment and stress effect on plants, International Conference on Non- linear Processes in Life Sciences, Lublin, Poland, 22-23th September 2005, 2005
M. Pozsgai-Harsányi, Zs.I. Németh, B. Gálos, L. Albert, Sz. Varga: Comparation of the alarm phases induced by cold shock in case of germinating acorns of Quercus cerris L. and Quercus robur L, ., International Conference on Non-linear Processes in Life Sciences, Lublin, Poland, 22-23th September 2005., 2005
Németh Zs. I., Pozsgainé Harsányi M., Gálos B., Albert L.: Növényi enzimkorreláció stressz-érzékenysége, Erdészeti Tudományos Konferencia, Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron, 2007. december 11., 2007
Pozsgainé Harsányi M., Németh Zs. I.,Badáczy D., Horváth A.: Stressz-szindróma jellemzése enzimkorrelációval, Erdészeti Tudományos Konferencia, Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron, 2007. december 11., 2007
Németh Zs. I., Pozsgainé Harsányi M: Növényi enzimkorrelációk: a környezeti hatások indikátorai?, III. Regionális Tremészettudományi Konferencia, Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely, 2008. január 31., 2008
Badáczy Dorotta, Horváth Anikó (Témavezetők: Németh Zs. I., Pozsgainé Harsányi M.): Növény és környezeti hatás kapcsolat jellemzése enzimkorrelációval, TDK dolgozat, Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezettudományi TDK KonferenciaSopron, 2007. december 4., 2007
Pozsgainé Harsányi Mónika: Abiotikus hatások kémiai vizsgálata kocsányos tölgy (Quercus robur L.) tárolása és korai ontogenezise folyamán, Ph D dolgozat, Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Roth Gyula Erdészeti- és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskolája, Az erdőgazdálkodás biológiai alapjai (, 2008
Zs. I. Németh, M. Pozsgai-Harsányi, B. Gálos, L. Albert: Stress sensitivity of a plant enzyme correlation, Benyújtásra előkészítve, 2008
M. Pozsgai-Harsányi, Zs. I. Németh, D. Badáczy, A. Horváth: Characterization of plant stress syndrome with enzyme correlation, Benyújtásra előkészítve, 2008
Zs. I. Németh, M. Pozsgai-Harsányi: Characterization of the plant ontogenesis by enzyme correlation, Benyújtásra előkészítve, 2008
vissza »