Város és reprezentáció  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46430
típus F
Vezető kutató N. Kovács Tímea
magyar cím Város és reprezentáció
Angol cím City, urbanity and representation
zsűri Irodalom
Kutatóhely Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Balogh Sára
Balogh Sára
Böhm Gábor
K. Horváth Zsolt
Mester Tibor
Parrag Judit
Rosner Krisztina
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.944
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 2004-ben induló, több önálló projektet magában foglaló kutatás középpontjában annak vizsgálata állt, hogy miképpen fonódik egybe egy város fizikai valósága kulturális képekkel, képzetekkel, történetekkel és társadalmi imaginációkkal. Azt vizsgáltuk meg, hogyan jelennek meg a városi terek irodalmi szövegekben, élettörténetekben, emlékezési rítusokban, a térhasználatban, különböző performance-okban. Elemeztük a térhasználat, azaz a terek kulturális jelentéssel telítésének folyamatait. Vizsgáltuk, hogy milyen térhasználati módok léteznek, ezek milyen összefüggéseket mutatnak konkrét történeti, társadalmi időszakokkal, a kollektív, vagy a személyes emlékezet síkjaival, az egyéni, vagy a közösségi identitás gyakorlataival. Célkitűzésünk kettős volt. Egyrészt azoknak az általános szimbolikus mechanizmusoknak és reprezentációs stratégiáknak a megmutatására törekedtünk, amelyek révén egy adott földrajzi térből belakott, bejárt, használt, leírt, eljátszott, emlékezett, azaz kulturálisan létrehozott tér, város lesz. Másrészt azt térképeztük föl, hogy milyen az a konkrét kulturális kontextus, melyek azok a sajátos tartalmak, képek és mítoszok, társadalmi és szimbolikus gyakorlatok, amelyek a szimbolikus értelemben vett Pécset megalkotják. Ez a kettős perspektíva az egyes projekteken belül, de azok egymásraépülésén, a különböző témák, módszerek és nézőpontok között létrejövő „dialógusban” is érvényesült. A támogatott időszakban a kutatómunka eredményeit konferenciákon, tanulmányokban, tanulmánykötetekben, és kiállítások létrehozásával prezentáltuk.
kutatási eredmények (angolul)
This project has been started in 2004. The project has focused on the issue of relationship between physical reality of cities and its cultural images, imaginations, histories. We have investigated how urban spaces appear in literary texts, biographies, rites of memories and in different performances. We analysed different processes of use of urban space, and of its cultural meanings. We dissect the different forms of use of urban space, and its relationships to given historical and social periods, to different aspects of collective and personal memory, to practices of collective and individual identity. The project had a double aim. We were going to describe those symbolic mechanisms and strategies of representations which turned geographical space into lived, used, memorized cultural space, into a city. At the same time we analysed and described the cultural context of contents, images, and myths, which create symbolically the city of Pécs. This double perspective in each parts of the project, its interconnection, the relationship between different themes, methods, and approaches has been expressed in „dialogs” between the projects. During this time we presented the products of our research on conferences, in volumes, books, and exhibitions.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1426/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Rosner Krisztina: Tettye, természet, teatralitás: tettyei népünnepélyek a (múlt) századfordulón, : Terek és szövegek. Újabb perspektívák a városkutatásban. Budapest, Kijárat Kiadó,, 2005
Mester Tibor: Pécsi városlakók mentális térképei - egy kutatás tapasztalatai, Terek és szövegek. Újabb perspektívák a városkutatásban. Budapest, Kijárat Kiadó, 2005
N. Kovács Tímea: „Verbringen Sie die Nacht nicht schlafend!“ Urbane Räume und Licht-Bilder von Budapest im 20. Jahrhundert., Kliems, Bartetzky, Dmitrieva (szerk.): Imaginationen des Urbanen. Stadtkonzeptionen und ihre mediale Vermittlung in sozialistischen und postsozialistischen Systemen, 2008
Bálint Móni -Doboviczki Attila – Mester Tibor - Szabó Eszter Ágnes - Szijártó Zsolt - Szövényi Anikó - Zólyom Franciska: Háttértanulmány az Európa Kulturális Fővárosa 5. számú kulcsprojektjéhez „A városi közterek és parkok rehabilitációja. Keretek, koncepciók, lehetőségek”, kézirat, 2006
N. Kovács Tímea: Az éjszakai város, Jelenkor 2004 szeptember, 919-924, 2004
N. Kovács Tímea, Böhm Gábor, Mester Tibor (szerk.): Terek és szövegek. Újabb perspektívák a városkutatásban, Budapest, Kijarat Kiado, 2005
Mester Tibor: „Mentális térképezés”, Kovács Éva (szerk.) Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Budapest: Néprajzi Múzeum – PTE BTK Kommunikációs Tanszék 296-316, 2007
Böhm Gábor: „Az ember élete kiteljesedik”— Széljegyzetek Kassák Lajos Egy ember élete című életregényének értelmezéséhez az önéletírás-kutatás újabb eredményei tükrében., Jankovits László, et al.: Dobrij velikany: Tanulmányok Hetesi István tiszteletére. PTE, Pécs, 23-31, 2007
N. Kovács Tímea, Axel Halling, Lidia Tirri: A legmodernebb lakótelep. Éettörténetek a pécsi Uránvárosból, Budapest, Kijárat Kiadó, 2008
N. Kovács Tímea (szerk.): Lakótelepek- a modernitás laboratóriumai, Budapest, Kijárat Kiadó, 2008
N. Kovács Tímea: Lakótelepek- a modernitás laboratóriumai. Bevezetés, Budapest, Kijárat Kiadó, 2008
N. Kovács Tímea: „Új-Mecsekalján már fénycsöves világítás ragyog.” Modernitás-metaforák és urbánus életvilágok: Pécs-Uránváros In: Lakótelepek – a modernitás laboratóriumai, Budapest, Kijárat Kiadó, 2008
Böhm Gábor: Autobio(porno)gráfia. Gondolatkísérlet Kemenes Géfin László Fehérlófia nyolcasa (hardcore szerelem cirkusz) c. kötete kapcsán., Írott és olvasott identitás: önéletrajzi műfajok a magyar irodalomban.L’Harmattan, Budapest,, 2008
N. Kovács Tímea: Gagarin, a Mecsek-áruház és a 17 emeletes „zseb-felhőkarcoló”. (megjelenés alatt), Magyar Lettre Internationale, 2008
vissza »