Physical mechanical and anatomical properties of improved black locust species  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46443
Type F
Principal investigator Németh, Róbert
Title in Hungarian Fokozott fahozamú nemesített akácfajták faanyaga fizikai, mechanikai és anatómiai jellemzőinek vizsgálata
Title in English Physical mechanical and anatomical properties of improved black locust species
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Institute of Wood Science (University of Sopron)
Participants Paukó, Andrea
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 2.348
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A faanyag iránti igény Európa-szerte folyamatosan nő. Ezen igény kielégítésére, és a természetes erdők fokozottabb védelme (kímélése) érdekében szükség van az új faültetvények létrehozására, melyeket gyorsan növő, jó minőségű faanyagot adó fajtákkal telepítünk be. Hazánkban számos ilyen nagy jelentőségű kutatómunka folyik jelenleg is (pl. ERTI). Kutatómunkánkban új fehérakác (Robinia pseudoacacia) fajtajelölteket vizsgáltunk meg. A vizsgált tulajdonságok: évgyűrűszélesség, rosthossz, sűrűség, zsugorodás-dagadás, Brinell-Mörath-féle keménység, nyomószilárdság, hajlítószilárdság, hajlító rugalmassági modulusz, egyensúlyi nedvességtartalom, valamint a mesterséges öregítésnek a legfontosabb tulajdonságokra gyakorolt hatása. A kutatásba bevont fajtajelölteket 6 kelet-magyarországi termőhelyről választottuk ki. Vizsgálatainkkal sikerült meghatározni a legoptimálisabb fajtajelölt-termőhely kombinációkat. A kontroll fajtákkal (Üllői, Nyírségi) összehasonlítva az új jelöltek nagyobb évi növedéket produkáltak. A fizikai és mechanikai jellemzőket tekintve az új jelöltek a kontrollokét elérő, sőt sok esetben azt meghaladó értékeket hoztak, ami kedvező ipari hasznosíthatóságot prognosztizál.
Results in English
The demand for wood is permanently increasing in Europe. To satisfy this demand the importance of new forest plantations is indisputable. For the profitable cultivation of new plantations new varieties are required. In Hungary, there are several ongoing research activities to enhance the quality of the wood material and to increase the dry matter production. In our research work several new robinia variety candidates were tested for growth rings, fibre length, density, shrinking-swelling, Brinell-Mörath hardness, compression strength, bending strength, modulus of elasticity, equilibrium moisture content, and effect of artificial weathering to the basic characteristics. The sample trees were selected from six different sites in Eastern-Hungary. The most promising candidate and site combinations were defined. Compared to the controls (Üllői, Nyírségi) the new candidates produced more timber volume referring to unite plantation area. Regarding the physical and mechanical properties the new candidates shown similar, or in many cases even higher values compared to the controls.
Full text http://real.mtak.hu/1431/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Németh, R., Molnár, S., Tolvaj, L.: Poplar (populus) and robinia (Robinia pseudoacacia L.) plantations in Hungary, Conference COST Action E44 Wood as a renewable resource 15-17 November 2004. at Växjo University www.cost-E44-be, 2004
Nemeth, R., Molnar, S., Abraham, J., Koman, Sz.: Wood anatomy and physical characteristics of several fast growing robinia variety candidates, COST Action E44 Conference, Broad Spectrum Utilization of Wood, Poster, Proceedings, June 14th-15th 2005 – Vienna, 2005
NEMETH, R., ABRAHAM, J., KOMAN, SZ., MOLNAR, S., TAKATS, P.: Wood anatomy and physical characteristics of several fast ... Part II, Hardwood Research and Utilisation in Europe - New Challenges, September 6, 2005, University of West Hungary, Sopron.http://hdwconf.fmk.nyme.hu/Abstract_NemethR.htm, 2005
NEMETH, R.: Utilisation of walnut, robinia and ash on the basis of Hungarian experiences., . COST E42 Growing Valuable Broadleaved Tree Species, Workshop on Wood quality, Proceedings,17–21 May 2005, Sunbeach Hotel, Agia Triada, Thessaloniki – Greece, 2005
Nemeth R., Molnar S., Abraham J., Koman Sz: Wood properties of fast growing Robinia (Robinia pseudoacacia L.) variety candidates grown on different Hungarian sites., Proceedings. The 56th Annual Meeting of the Japan Wood Research Society in Akita. Aug. 8th-10th 2006. Japan, Akita., 2006
Németh, R., Banadics, E.: Diffusion of water in wood in unsteady-state conditions, depending on anatomical directions, temperature and radial position, The beauty of Hardwood The 3rd Conference on Hardwood Research and Utilisation in Europe International Conference, September 3-4, 2007, University of West Hungary, Sopron, 2007
Back »