A 4M modell továbbfejlesztése különös tekintettel nedvességforgalmi moduljára  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46465
típus F
Vezető kutató Fodor Nándor
magyar cím A 4M modell továbbfejlesztése különös tekintettel nedvességforgalmi moduljára
Angol cím Further development of the 4M model focusing on its water balance module
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.296
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat ideje alatt a 4M modellen olyan fejlesztéseket hajtottam végre, amelyek által a szoftver biztonságosabban, szélesebb körben és könnyebben használható lett. Az új fejlesztéseket teszteltem és az eredményeket hazai és nemzetközi fórumokon publikáltam. A modell nedvességforgalmi modulját több helyről származó adatokon teszteltem. A teszteléshez újfejlesztésű mérőeszközöket kutattam fel és szereztem be. Ezek egyikét sikeresen meghonosítottam. Az eredmények oktatásban, kutatásban illetve gyakorlatban történő hasznosítására megtettem az első lépéseket. A pályázat támogatásával megjelent publikációk száma 14.
kutatási eredmények (angolul)
The 4M model has been made much more safe and easy to use and is used more extensively thanks to the developments that were made on the software during the 3 years of the grant. The new modules were put to the test and the results were published on national and international forums. The water balance module of the model was tested on several data coming from different locations of the country. I have found and purchased newly developed measuring devices for the tests one of which have become used in scientific circles in Hungary. First steps toward utilizing the results in education, research and practice have also been taken. 14 publications have been published owing to the support of the grant.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1439/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Fodor Nándor és Rajkai Kálmán: Talajfizikai tulajdonságok becslése és modellezésben való alkalmazásuk., Agrokémia és Talajtan 53: 225-238, 2004
Farkas Csilla: A művelés és a talajállapot hatása a talaj nedvességforgalmára., Talajhasználat - Műveléshatás - Talajnedvesség (szerk.: Birkás Márta – Gyuricza Csaba) ISBN 963 217 523 9, 2004
Farkas Cs. and Fodor N.: Determination of soil hydraulic functions from multistep outflow experiments, Proceedings of the Fifth International Conference on Influence of Anthropogenic Activities on water regime of lowland territory. Zemplinska Sirava, Michalovce, Slovak Rep, 2004
Farkas Cs., Fodor N. and Tóth E.: Comparing conventional and inverse methods for determining soil hydraulic properties, Proceedings of the EUROSOIL Conference, Sept. 04-12, Freiburg, Germany, 2004
N. Fodor, D. Sulyok, J. Nagy, G. Kovács: Economic modelling based on 4M, Book of Proceedings. VIII ESA Congress: European Agriculture in a Global Context. KVL, Copenhagen, Denmark, 2004
Fodor N.: 4M – rendszermodellezési programcsomag, Informatikai a felsőoktatásban 2005 Konferencia, Debreceni Egyetem Informatikai Kar, Debrecen, 2005. augusztus 24-26. ISBN 963 472 909 6, 2005
Gabriella Mathe-Gaspar, Nandor Fodor, and Geza J. Kovacs: Estimation of Expectable Plant Density for Crop Modeling, Proceedings of the International Annual Meetings of ASA CSSA SSSA November 12-16 Indianapolis, IN, USA, 2006
Fodor Nándor, Máthéné Gáspár Gabriella, Pokovai Klára, Kovács Géza és Németh Tamás: Nitrátérzékeny területek hígtrágyázásának szimulációs vizsgálata, Környezetvédelmi Konferencia. Balatonfüred, 2006
Fodor N., Rajkai K.: Számítógépes program a talajok fizikai és vízgazdálkodási jellemzőinek egyéb talajjellemzőkből történő számítására (TALAJTANonc 1.0), Agrokémia és Talajtan 54.25-40, 2005
Nándor Fodor: Estimating global radiation using the meteorological input data of crop models, Időjárás 110:175-182, 2006
Nandor Fodor: 4M –Software for modelling and analysing Cropping System, Journal of Universal Computer Science 12 (9):1196-1207, 2006
Kovács, G.J., Fodor, N.: Szimulációs eljárások alkalmazása a tápanyaggazdálkodásban, In: Kovács Géza J. és Csathó Péter (Szerk.): A magyar mezőgazdaság elemforgalma 1901 és 2003 között. ISBN 963 219 372 5, 2005
Kovács, G.J., Fodor, N.: A klímaváltozás tápanyagforgalomra gyakorolt hatásának becslése., In: Kovács Géza J. és Csathó Péter (Szerk.): A magyar mezőgazdaság elemforgalma 1901 és 2003 között. ISBN 963 219 372 5, 2005
vissza »