Research of Combustion Process of Biogas - Natural Gas Fuel Mixture with Special Regard to Air Polluting Gases  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46471
Type K
Principal investigator Woperáné dr. Serédi, Ágnes
Title in Hungarian Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra
Title in English Research of Combustion Process of Biogas - Natural Gas Fuel Mixture with Special Regard to Air Polluting Gases
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Energia-, Kerámia- és Polimertechnológiai Intézet (University of Miskolc)
Participants Bokányi, Ljudmilla
Mikó, József
Szemmelveisz, Tamásné
Szucs, István
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-06-30
Funding (in million HUF) 4.328
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Vizsgált biogázok: depónia gáz (depogáz) és három különböző szintézis gáz (szingáz). Biomasszák elgázosítása és pirolízise során jó minőségű kiváló égési és emissziós tulajdonságokkal rendelkező szingáz keletkezik. A szingázok, depogázok és a földgáz kombinált hasznosítása reális lehetőség a már létező fosszilis tüzelési rendszereknél. A földgázhoz kevert szingáz vagy depogáz befolyásolja az elméleti égési hőmérsékletet és a különböző tüzelési paramétereket is. Jelentős különbség adódik a Wobbe számnál. Emiatt előnyösebb a biogázokat külön fúvókán, szekunder gázként vezetni az elégető berendezésbe. Így lehetőséget biztosítunk a NOx képződés csökkenésére is. Fokozatos tüzelési kísérleteink alapján megállapítható, hogy a szingázok és a depogáz (összefoglalóan: biogáz) energetikai célú felhasználásakor 40-60% biogáz tartalmú biogáz-földgáz keverék ajánlható a keverék kémiai hőjének hasznosítására. A biogázarány a vizsgált gázok fűtőértékétől függ. A NOx csökkenés mértéke, a földgáztüzeléshez viszonyítva kb. 40%-os, ebben a szekunder gázarány tartományban. Hátrányként említhető meg a biogázok nagy CO2 tartalma miatt, a keverékek elégetése során keletkező füstgáz nagyobb CO2 tartalma. Megállapíthatjuk, hogy ugyanazon szekunder hőármmal, közel azonos mértékű NOx csökkenés tapasztalható bármelyik kísérleti gáz és földgáz elégetésekor. A kísérletek alapján az is megállapítható, hogy a NOx csökkenése szempontjából meghatározó szerepe van a primer égési zóna levegőtényezőjének.
Results in English
Depogas and three syngases were examined than biogases. Gasification of biomass gives a possibility to get a good quality syngas which has excellent firing and emissions properties. Combined utilization of syngas, depogas and natural gas are realistic options for use of renewable energy of the existing fossil fuel system. Mixing of syngas and depogas to natural gas influences to the adiabatic flame temperature and the firing parameters, too. Therefore the firing of biogases is more advantageous than secondary gas (with separated pipeline). It is given reasons for significant different Wobbe index. So it is possible to reduce the NOx. On the basis of the staged combustion technological and environment protection tests of the utilization of examined biogaseses, as mixed gas, we can come to the conclusion that a max. 40-60% biogas content of biogas-natural gas mixture can be recommended for the purpose of the utilization of the chemical heat of the gas mixture. The ratio depends on the heating value of biogases. The NOx reduction is ~ 40% (compared to normal natural gas firing) such a rate of secondary gas. It is disadvantageous effect at the recommended mixture that the CO2 content of flue gas increases. We can state that at the same secondary heat flow the NOx reduction is approximately equivalent at burning of different experimental gases -natural gas. The primary air factor has a significant role in the NOx reduction at this combustion method.
Full text http://real.mtak.hu/1445/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kapros, T., Szűcs, I., Wopera, Á: Fosszilis energiahordozók környezetbarát eltüzelése, Miskolci Egyetem Közleménye. A sorozat, Bányászat, 67. Miskolci Egyetemi Kiadó, p.14., 2004
Wopera, Á., Szűcs, I., Wagnerova. E.: Utilization of Biogas, 2nd World Conference of Biomass for Energy, Industry and Climate Protection.Roma, p.4., 2004
Wagnerová, E., Wopera, Á: Vlastnosti a využitie skládkového plynu., Alternetivni Energie. 5. p. 12, 2004
Wopera, Á., Nagy G., Wagnerova, E.: Kibocsátási paraméterek laboratóriumi viszgálata földgáz-biogáz vegyestüzelés esetén., IV. Környezettudományi Tanácskozás. Győr. p.58-64., 2004
Wopera, Á., Mikó, J.:: Combustion of Natural Gas-Syngas by Staged Firing, 7 th International Conference on Heat Engines and Environmental Protection. Balatonfüred. p.135-142, 2005
Wopera, Á.,Szűcs, I., Szemmelveisz,K.:: Combustion of Natural Gas-Syngas by Low NOx-Formation, 14 th European Biomass Conference&Exhibition. Paris.p.1-4., 2005
Valler Krisztina, Woperáné Serédi Ágnes: Biomassza elgázosításából származó szintézisgáz hasznosításának lehetőségei, Tudományos Diákköri Konferencia, Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar, 2005
Woperáné dr. Serédi Ágnes, Valler Krisztína: Biomassza elgázosításából származó szintézisgáz hasznosítása, Magyar Energetika,XIV. 3.sz.,p.7-12., 2006
Krisztína Valler, Ágnes Wopera, Árpád B. Palotás: Co-combustion of Synthesis Gas and Natural Gas, 3th European Combustion Meeting, ECM. Crete, Greece., 2007
Á. Wopera, K. Valler, E. Wagnerová: Combustion of Syngases with Natural Gas, 15th European Biomass Conference&Exhibition, Berlin,(megjelenés alatt), 2007
Wopera, Á., Valler, K., Palotás, Á.B.: Combustion of Various Compound Syntheses Gases with Natural Gas, 8th International Conference on Heat Engines and Environmental Protection, Balatonfüred, p. 57-62, 2007
Back »