Szénkalitka (fullerén) és hosszú szénláncú, (C30) fordított fázisú szorbensek és szorpciós viszonyok a folyadékkromatográfiában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46476
típus K
Vezető kutató Ohmacht Róbert
magyar cím Szénkalitka (fullerén) és hosszú szénláncú, (C30) fordított fázisú szorbensek és szorpciós viszonyok a folyadékkromatográfiában
Angol cím Carbon-cage (fullerene) and long chain reversed phase adsorbents (C30) and investigation of the sorption equuilibrium in liguid chromatography
zsűri Kémia 1
Kutatóhely Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Braun Tibor
Felinger Attila
Márk László
Matus Zoltán
Szabó Zoltán
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.562
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás negyedik évében a fullerén kutatások területén két területen értünk el jelentős előrelépést. Fullerének, mint kromatográfiás állófázisok vizsgálatában kimutattuk, hogy szilikagél alapú, fullerén C60 borított szorbensek kiválóan alkalmazhatók hidrofil biomolekulák (foszfopeptidek, glikált peptidek, flavonoidok) koncentrálására, sómentesítésére, frakcionálására. Vizsgáltuk ezen újszerű szorbensek terhelhetőségét, alkalmasságát fehérjeszerkezet meghatározásában. Megállapítottuk, hogy a szokásos fordított fázisú szorbensekhez hasonlítva hidrofil biomolekulák prekoncentrálására sokkal hatásosbban alkalmazhatóak. Fullerének, mint a MALDI-TOF tömegspekrometriában alkalmazható mátrixvegyületek vizsgálatánál bizonyítottuk, hogy a MALDI Tof eljárással csak nehezen analizálható szteroidhormonok (ösztrogének, androgének) ionizálására kitűnően felhasználhatók. C30-as tölteteinket további alkalmazásokban vörösboranalitikában alkalmaztuk. Nagyszámú borminta analízisével kimutattuk, hogy a vörösborok polifenoltartalma erősebben függ a borkészítés technológiájától (a borásztól), mint földrajzi, vagy időjárási körülményektől. Kísérletesen, a C30 állófázisok hatékony elválasztási tulajdonságát kihasználva, elsőként bizonyítottuk, hogy a transz rezveratrol (mely a vörösborok fő kardioprotektív hatóanyaga) oxidádációs terméke közeli UV fény hatására az eddig ismert cisz-rezveratrol mellett egy a szénláncban hármas kötéssel rendelkező polifenol (3,4’,5-trihidroxidifenilacetilén).
kutatási eredmények (angolul)
In the fourth year of our investigations we achieved new results in two fields of fullerene research. It has been demonstrated, that C60 fullerene coated silica stationary phases are excellent for the preconcentration, desalting, fractionating of hydrophilic biomolecules (flavonoids, phosphopeptides, glycopeptides). The loadability of these new phases has been studied. The new phases were found to be excellent for sequence coverage studies of proteins and tryptic digest of proteins. Fullerenes have been used for matrix materials in MALDI TOF mass spectrometry. The ionization of estrogens and androgens were more affective by using C60 or C70 fullerenes as matrices, than any other commonly used matrix material. Our new C30 packings have been extensively used for red wine analysis. It has been found that the most important factor in wine making for high polyphenol contentof wine is the oenologist, rather than geographic or meteorological factors. Exploiting the high separation power of the new C30 phase a new oxidation product of trans-resveratrol has been found. By irradiation of trans resveratrol not only the well known cis-resveratrol has been formed but we detected and described a new tripe-bond polyphenol: 3,4’,5-trihydroxy-diphenylacetylene.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1447/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Z. Szabo, R. OHMACHT, C. W. Huck, W.M. Stöggl, G.K.Bonn:: Evaluation of efficiency and pore structure relationship of reversed phase packings, Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2004. szeptember 22-24., 2004
Márk L., Avar P., OHMACHT R.:: Evaluation of efficiency and pore structure relationship of reversed phase packings, Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2004. szeptember 22-24., 2004
L.Mark, M.S. Pour Nikfardjam, P.Avar1, R.OHMACHT:: A Validated HPLC Method for the Quantitative Analysis of Trans-Resveratrol and Trans-Piceid in Hungarian Wines, J.Chromatogr.Sci. (2005), 43 445-449, 2005
Márk L., Avar P., OHMACHT R.:: Determination of Resveretrol and Piceid in wines, Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2004. szeptember 22-24., 2004
Szabó Z., OHMACHT R., Szabó L., Böddi K.:: Ion-pair chromatographic determination of anions on C30 stationary phase, Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2004. szeptember 22-24., 2004
Avar P., OHMACHT R., Márk L.:: Analysis of the bioactive compounds of wines, Orvosi és Gyógyszrészeti Szemle (Marosvásárhely) 58, 51/1, 2005, 2005
Nagy, V., Agocs, A., Szabó Z., OHMACHT R., Deli J: Comparative study on the Carotenoid Composition of the Peel and the Pulp of Different Citrus Species, 6th Balaton Symposium on High-Performance Separation,. September 7-9, 2005, Siófok 51/1, 2005, 2005
OHMACHT R., Szabo Z., Huck C.H., Bonn G.K.: A New Approch for the Characterisation of Chemically Modified Stationary Phases, 6th Balaton Symposium on High-Performance Separation,. September 7-9, 2005, Siófok 51/1, 2005, 2005
Szabó Z., Böddi K.; Márk L.; Szabó L.Gy.; Ohmacht R.:: New HPLC method for determination of nitrate ion from nettle (urtica dioica sp.),, 6th Balaton Symposium on High-Performance Separation,. September 7-9, 2005, Siófok 51/1, 2005, 2005
Márk L.; Szabó Z.; Ferenczi T.; Ohmacht R.; Braun T.:: HPLC-MS Analysis of Biocompatible C60 and Fullerene Derivatives,, 6th Balaton Symposium on High-Performance Separation,. September 7-9, 2005, Siófok 51/1, 2005, 2005
Márk L.; Avar P.; Pour Nikfardjam M.S.; OHMACHT R:: HPLC-MS Analysis of Resveratrol and Piceid Isomers in Hungarian red Wines,, 6th Balaton Symposium on High-Performance Separation,. September 7-9, 2005, Siófok 51/1, 2005, 2005
Montsko G., Szabó Z., OHMACHT R., Mark L.:: Rapid method for wine polyphenol profiling using laser desorption time of flight mass spectrometry, 25th Informal Meeting on Mass Spectrometry, 2007, Book of Abstracts: MoPo01, 2007
Péter Gulyássy, Katalin Böddi, Lajos Markó, László Márk, István Wittmann, Róbert Ohmacht, Zoltán Szabó: Improvement of the sequence coverage applying different matrices, solid phase extraction (SPE) and HPLC separation of the tryptic digest of human serum albumin (HSA) by matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (MALDI)-A comprehensive study, 7th Balaton Symposium on High-Performance Separation,. September 5-7, 2007, Siófok Book of Abstracts: P-43, 2007
Avar P., Pour Nikfardjam M.S., Kunsági M.S., Montskó G., Szabó Z., Böddi K., Ohmacht R., Márk L.:: Antioxidant Analysis of Hungarian Red Wines, 7th Balaton Symposium on High-Performance Separation,. September 5-7, 2007, Siófok Book of Abstracts: P-4, 2007
Z. Szabo, R. OHMACHT, C. W. Huck, W.M. Stöggl, G.K.Bonn:: Influence of the Pore Structure on the Properties of Silica based Reversed Phase Packings for LC, J.Separat. Sci. (2005), 28 313-324, 2005
Huck, Ch.W.,* OHMACHT R., Szabo Z.,. Bonn G.K.: Near infrared spectroscopy, cluster and multivariate analysis—characterisation of silica materials for liquid chromatography, J. Near Infrared Spectrosc. 14(2006)51-57), 2006
M.S.Pour Nikfardjam, L.Mark, P.Avar, M..Figler, R.OHMACHT: Polyphenols, anthocyanins, and trans-resveratrol in red wines from the Hungarian Villany region, Food Chemistry (2006) 98 453-462, 2006
Z. Szabo, K. Böddi, L. Mark, L. Gy. Szabo, R. Ohmacht: Analysis of nitrate ion in nettle (Urtica dioica L.) by ion-pair chromatographic method on C30 stationary phase, J. Agricult & Food Chemistry 54(2006)4082-4086, 2006
Avar P.; Pour Nikfardjam M.S.; Kúnsági-Máté S.;Montskó G.; Szabó Z.; Böddi K.; OHMACHT R.; Márk L.; :: Investigation of Phenolic Components of Hungarian Wines, Int.J.Mol.Sci 2007, 8, 1028-1038, 2007
Benko B, Laufer R, OHMACHT R: HPLC analysis of microsomal metabolism of K-48, ACTA CHROMATOGRAPHICA (2007) 61-72, 2007
Braun, T., Márk, L., OHMACHT, R., Uma S.: Olive oil as biocompatible solvent, Full. Nanotubes. Carb. Nanostr.15(2007)311-314, 2007
P.,Montsko G., M.S.Pour Nikfardjam, OHMACHT R., Mark L: Chemical analysis of polyphenol components in wines of Villany, Hungary, Hungarian Epidemology 4(2007) 23-27, 2007
Montsko G, Boros B, Takatsy A, OHMACHT R, Glasl S, Krenn L, Mark L, Reznicek G.: Separation of sesquiterpenes from yarrow (Achillea millefolium L. s. l.) by HPLC-MS on non-porous columns., Chromatographia, 67 (2008) 467-470, 2008
Montsko G., M.S.Pour Nikfardjam, Szabo Z.,. Böddi, K., Lóránd T., OHMACHT R., Mark L.:: Determination of products derived from trans-resveratrol UV photoisomerisation by means of HPLC–APCI-MS, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 196 (2008) 44–50, 2008
vissza »