Multilineáris (többutas) kalibrációs eljárások alkalmazása és fejlesztése élelmiszer- és környezettudományi mérések kiértékeléséhez  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46484
típus K
Vezető kutató Rajkó Róbert
magyar cím Multilineáris (többutas) kalibrációs eljárások alkalmazása és fejlesztése élelmiszer- és környezettudományi mérések kiértékeléséhez
Angol cím Using and developing multilinear (multi-way) calibration procedures to evaluate measurements of food and environmental sciences
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Biológiai Rendszerek Műszaki Intézete (Szegedi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.571
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt során HPLC–FT-IR mérések kvalitatív és kvantitatív kiértékeléséhez OSSS-IU-PARAFAC algoritmus kifejlesztését; a görbeillesztés nélküli komponensprofil-kinyerés módszer implementálását és továbbfejlesztését; meloxikám-mannit binér rendszer kioldódási tulajdonságai kapcsán mulitilineáris módszerek alkalmazhatóságának vizsgálatát; meloxikám kioldódódási tulajdonságának javításához különböző gyógyszer-technológiák vizsgálatához XRD mérési eredmények kiértékelését; kalibrációs módszerek általános vizsgálatát (ezen belül PLS regressziós módszerhez objektív háttérváltozó meghatározó módszer fejlesztését); McReynolds polaritási skála vizsgálatához PCR és PLS felhasználásával változószelekciót és modellezést; városi ózonkoncentráció változás vizsgálata kapcsán PCA, PCR és PLS alkalmazásával osztályozást és modellezést; híg vizes oldatok Raman spektrumának háttérkorrekcióját; EEM-TSFS spektrumok korrigálást és vizsgálatát; valamint élelmiszerekben történő hőterjedés kapcsán modellépítést és paraméter-meghatározást végeztem el, ill. valósítottam meg.
kutatási eredmények (angolul)
In this project OSSS-IU-PARAFAC algorithm was developed for evaluating HPLC-FT-IR measurements. Self modeling curve resolution (SMCR) method was implemented as Matlab script and improved. Applicability of multilinear chemometric methods used for exploitation of dissolution properties of meloxicam-mannitol binary systems was investigated. Chemometric evaluation of XRD measurements to study different pharmaceutical technologies for improving the dissolution of meloxicam was done. General review of calibration methods including the objective determination of latent variables for PLS modeling was accomplished. McReynolds polarity scale was studied by variable selection and model building methods using PCR and PLS. Prediction of ozone concentration in ambient air using multivariate methods (PCA, PCR and PLS) was achieved. Background correction/elimination of Raman spectra of thin water solutions was developed. Rayleigh scattering correction and transforming of EEM and TSFS spectra were completed. As well as modelling heat penetration curves in thermal processes and determination of thermal parameters were realized.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1451/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Rajkó R: Spektrális adattömbök komponens-profiljainak kinyerése, In: Műszaki Kémiai Napok'04, Veszprém: 2004. pp. 322-325., 2004
Eszes F; Rajkó R: Ch. 15. Modelling heat penetration curves in thermal processes, In: Richardson P (ed.) Improving the Thermal Processing of Foods, Cambridge: Woodhead Publishing Ltd., 2004, pp. 307-333., 2004
Lengyel A; Héberger K; Paksy L; Bánhidi O; Rajkó R: Prediction of ozone concentration in ambient air using multivariate methods, Chemosphere 57: 889-896, 2004
Eszes F; Rajkó R; Szabó G: Energia felhasználás csökkentése változó közeghőmérsékletű hőkezeléssel, In: Proceedings of The 11th Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged: 2004, pp. 69-74., 2004
Rajkó R: A kemometria alkalmazhatósága az élelmiszer- és környezettudományban, VI. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, SZTE SZÉF Szeged, 2004. május 20-21., 2004
Rajkó R: Kemometriai módszerek geometriája, Vegyészkonferencia 2004, 47. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Bioanalitika 2004 Szimpózium össszevont konferencia és továbbképzés, Balatonföldvár, 2004. jún 30-júl 2., 2004
B. Li; A.G. Ryder; R. Rajkó; B.H. Ray; B. Kissane: Raman analysis of cell culture process, CBAS Quaterly Meeting, DCU, Dublin, Ireland, October 10-11, 2006., 2006
R. Rajkó; A.G. Ryder; B. Li; B. Kissane: Eliminating water signal from Raman spectra, CBAS Quaterly Meeting, DCU, Dublin, Ireland, October 10-11, 2006., 2006
A.G. Ryder; B. Li; R. Rajkó; B. Kissane: Rapid, qualitative, and quantitative analysis of complex media. Fluorescence analysis of cell culture media, CBAS BMS4 Meeting, NUIG, Galway, Ireland, December 14, 2006., 2006
P. Szabó-Révész P.R. Nassab; R. Rajkó: Dissolution properties of meloxicam-mannitol binary system, 5th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Geneva, Switzerland, March 27-30, 2006., 2006
Eszes Ferenc, Rajkó Róbert, Szabó Gábor: Hagyományos és modern füstölés-főzés energetikai összehasonlítása., The 12th Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, 26 September 2005., pp. 149-153., 2005
R. Rajkó: Chemometrics: past, present and future of my research, Seminar Lecture, Department of Chemistry, National University of Ireland-Galway, Galway, Ireland, February 1, 2006., 2006
F. Eszes, R. Rajkó, G. Szabó: Determination of thermal parameters under industrial conditions., Hungarian Agricultural Engineering 18: 26-28, 2005
Róbert Rajkó; Parya Reisi Nassab; Péter Kása Jr.; Piroska Szabó-Révész: Applicabilities and pitfalls of multilinear chemometric methods used for evaluating dissolution testing data: A case study of meloxicam-mannitol binary systems, Analytical Chemistry, In preparation to submit, 2007
R. Rajkó, T. Körtvélyesi, K. Sebők-Nagy, M. Görgényi: Theoretical characterization of McReynolds’ constants., Analytica Chimica Acta 554: 163-171, 2005
R. Rajkó, K. István: Analytical solution for determining feasible regions of Self-Modeling Curve Resolution (SMCR) method based on computational geometry., Journal of Chemometrics 19: 448-463, 2005
István Krisztina, Rajkó Róbert, Keresztury Gábor: Towards the solution of the eluent elimination problem in HPLC/IR measurements by chemometric methods., Journal of Chromatography A 1104: 154-163, 2006
Rajkó Róbert: Kemometriai módszerek a hazai kemometria kutatás és oktatás tükrében, Analitikai Ankét a 8. Labortechnika kiállítás keretében, Budapest, 2006. február 21-22., 2006
Rajkó Róbert: Kemometriai módszerek alkalmazása a gyógyszer-technológiában, Előadóülés, EGIS Nyrt., Budapest, 2006. március 29., 2006
R. Rajkó: Quick introduction to chemometrics, Seminar Lecture, Department of Chemistry, National University of Ireland-Galway, Galway, Ireland, May 15, 2006., 2006
Rajkó Róbert: Kemometriai módszerek alkalmazása minőségi és mennyiségi analitikai információk kinyerésére., Tanszéki Szemináriumi Előadás, SZTE TTK Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék, Szeged, 2005. október 20., 2005
A.G. Ryder; R. Rajkó; B. Li; B. Kissane; S. Pavlovic: Rapid, qualitative, and quantitative analysis of complex media. XRF and chemometrics, CBAS BMS4 Meeting, NUIG, Galway, Ireland, December 14, 2006., 2006
Rajkó Róbert: A kemometria kulcskérdése: Görbeillesztés nélküli görbefelbontás lehetőségei és módszerei., MTA Automatikus Elemzés és Kemometriai Munkabizottság ülése, Budapest, 2005. szeptember 29., 2005
István Krisztina: A Raman és IR spektroszkópia válogatott alkalmazásai a kromatográfiában, PhD disszertáció, SZTE Szeged, 2004
R. Rajkó: Natural duality in minimal constrained self modeling curve resolution, Journal of Chemometrics, in press, 2006
R. Rajkó: Generalized Inverses (Theory and Applications. Second edition) by A. Ben-Israel and T.N.E. Neville (deceased). Book review, Acta Scientiarum Mathematicarum (Szeged) 71: 435-438, 2005
Amir Bashiri-Shahroodi; Róbert Rajkó; Piroska Szabó-Révész: Preparation of solid dispersion by dropping method to improve dissolution rate of meloxicam as poorly water-soluble drug, Drug Development and Industrial Pharmacy, Submitted for publication, 2006
Parya Reisi Nassab; Róbert Rajkó; Piroska Szabó-Révész: Physicochemical characterization of meloxicam-mannitol binary systems, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 41: 1191-1197, 2006
N.M. Faber; R. Rajkó: How to avoid over-fitting in multivariate calibration – the conventional validation approach and an alternative, Analytica Chimica Acta, Submitted for publication, 2006
N.M. Faber; R. Rajkó: An evergreen problem in multivariate calibration, Spectroscopy Europe 18: 24-28, 2006
vissza »