Theoretical and numerical investigation of fitine elasto-plastic deformation  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46488
Type K
Principal investigator Szabó, László
Title in Hungarian Véges rugalmas-képlékeny alakváltozás elméleti és numerikus vizsgálata
Title in English Theoretical and numerical investigation of fitine elasto-plastic deformation
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Department of Applied Mechanics (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Kaszanitzky, Mátyás
Ladányi, Gábor
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 4.350
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az OTKA kutatási téma keretében az alábbi kutatási eredmények születtek: -A mikropoláris testek rugalmas-képlékeny alakváltozásának számítására végelemes eljárás dolgoztunk ki háromdimenziós testek és és kis alakváltozások esetén. -A Mises-féle képlékenységi feltételt kiterjesztettük a mikropoláris anyagokra, a rugalmas torzítási energia alapján. -A kétdimenziós rugalmasságtani feladatok és a peridynamikus modell számítására meshless eljáráson alapuló program kidolgására került sor. -A Prandtl-Reuss modell anyagegyenleteinek integrálására egzakt eljárásokat dolgoztunk ki lineárisan keményedő modellek esetén. -Egykristályok véges rugalmas-képlékeny alakváltozára javasolt modellekben a rugalmas alakváltozás leírására vonatkozó anyagegyenleteket elemeztük különböző csúszási rendszerek esetén
Results in English
The research work within in the present OTKA can be summarized as follows: -A 3D finite elment program was developed for micropolar elastoplasticity at small deformations. -The classical Mises yield function has been extended to micropolar solids based on elastic distorsional energy. -The nonlocal peridynamic material model was analysed by the meshless method. and a two dimesional computer code was developed -A new exact integration method for Prandtl-Reuss model with linear isotropic-kinematic hardening has been presented. -The constitutive relations of single crystal elastoplasticity was investigated, and its elastic model was analysed by different test examples (one and two slips system)
Full text http://real.mtak.hu/1453/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kossa Attila, Szabó László: Using logarithmic stress rate in computational single crystal elastoplasticty, 35th Solid Mechanics Conference , Kraków, Sept. 4-8., 2006
Kossa Attila, Szabó László: Logarithmic stress rates in single crystal elastoplasticty, 6th European Solids Mech Conference, Budapest, 2006
Gombos Ákos , Szabó László: Computational aspects of micropolar elastoplasticty, ESMC 2006, 6th European Solids Mech. Conf. Budapest, 2006
Ladányi Gábor: Numerical analysis of peridynamic material with moving least square method, ECOMAS Thematic Conf. on Meshless Methods, 2005, 2005
Gombos, Szabó László: Computational aspects of micropolar elastoplasticty, 35th Solid Mechanics Conference , Kraków, Sept. 4-8., 2006
Ladányi Gábor: Analisys of peridynamic material model with RBF method, ESMC, 2006, 6th European Solids Mech. Conf. Budapest, 2006
Back »