Cianobakteriális tömegprodukciók toxintartalmának vizsgálata magyarországi vízterekben és a környezeti faktorok cianotoxintermelés-szabályozó hatásának fiziológiai és bioanalitikai vizsgálata izolált cianobaktérium törzseken.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46493
típus F
Vezető kutató Vasas Gábor
magyar cím Cianobakteriális tömegprodukciók toxintartalmának vizsgálata magyarországi vízterekben és a környezeti faktorok cianotoxintermelés-szabályozó hatásának fiziológiai és bioanalitikai vizsgálata izolált cianobaktérium törzseken.
Angol cím The investigation of the toxin content of cyanobacterial mass production in Hungarian water bodies. Physiological and bioanalytical measurement of the effect of environmental factors on toxin production in isolated cyanobacterial strains.
zsűri Ökológia és evolúció 1
Kutatóhely TTK Növénytani Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Bácsi István
Gáspár Attila
Tóth Szilvia
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.768
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A magyarországi vízvirágzások, algák és cianobaktériumok okozta tömegprodukciók toxicitásának feltérképezése során megvizsgáltuk milyen planktonikus fajok okoznak tömegprodukciót és milyen toxinok megjelenése jellemző a magyarországi vízterekre. A magyarországi vízterekben elsősorban a cianobaktériumok idéznek elő vízvirágzást és a toxikus tömegprodukciók során a mikrocisztin variánsok megjelenésére lehet a legnagyobb valószínűséggel számítani. Célunk volt továbbá olyan módszerek kidolgozása, amelyek a leggyakoribb cianobakteriális toxinok nyomonkövetését, termelésének tanulmányozását lehetővé teszik valós biológiai mátrixokból. A téma kapcsán a legnagyobb kihívást jelentette, hogy a leggyakoribb cianotoxinok analízisére egy adott módszer nem létezett, amivel egyidőben (szimultán) lehet különböző kémiai karakterű cianotoxinokat detektálni. Az általunk elsőként kidolgozott kapilláris elektroforézises módszer a fent említett problémát oldotta meg. A cianobakteriális toxintermelés laboratóriumi vizsgálata során, a cilindrospermopszin-termelést vizsgáltuk kén-, foszfor-, illetve nitrogénéhezés körülményei között, az intracelluláris toxinkoncentrációk tanulmányozásával a vegetatívsejtekben és a heterocisztában. A tápelem-éhezéses kísérleteink során a növekedési rátától független toxintartalmat mértünk a cilindrospermopszin-termelő Aphanizomenon ovalisporum szervezetben.
kutatási eredmények (angolul)
Mass developments of algae and cyanobacteria mainly caused by eutrophication of aquatic ecosystems both in fresh water and in marine environments are a worldwide problem. Besides the ecologically important suppression of other cyanobacterial blooms hold a high risk for human and animal health due to the ability of several species to produce potent toxins. The cyanobacterial and algal toxins are a diverse group of natural toxins, both from the chemical and the toxicological points of view. The present research project focuses on occurrences and importance of mass production of toxic algae and cyanobacteria and their toxins in domestic waters using our developed analytical methods. In addition, we focus mainly on the alteration of cyanotoxin-production under different environmental conditions.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1457/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Torokne A, Asztalos M, Bankine M, Bickel H, Borbely G, Carmeli S, Codd GA, Fastner J, Huang Q, Humpage A, Metcalf JS, Rabai E, Sukenik A, Suranyi G, Vasas G, Weiszfeiler V.: Interlaboratory comparison trial on cylindrospermopsin measurement., Anal Biochem. 2004 Sep 15;332(2):280-4., 2004
Vasas G., Gáspár A., Páger Cs., Surányi Gy., Máthé Cs.,Hamvas M.,Borbely G.: Analysis of cyanobacterial toxins (anatoxin-a, cylindrospermopsin, microcystin-LR) by capillary electrophoresis, Electrophoresis 2004, 25, 108-115, 2004
Bácsi I., Vasas G., Surányi Gy., M-Hamvas M., Máthé Cs., Tóth E., Grigorszky I., Gáspár A., Tóth Sz., Borbely G.: Alteration of cylindrospermopsin production in sulfate-or phosphate-starved cyanobacterium Aphanizomenon ovalisporum, FEMS Microbiol. Lett. 259 (2). 303-310., 2006
Vasas G, D. Szydlowska, A. Gáspár, M. Welker, M. Trojanowicz, G. Borbély: Determination of Microcystins in Environmental Samples Using Capillary Electrophoresis, J Bioch. Bioph. Meth. 2006,, 2006
Máthé, Cs., M-Hamvas M., Vasas G., Surányi Gy., Bács I., Beyer D., Tóth Sz., Tímár M., Borbély G.: Microcystin-LR, a cyanobacterial toxin, induces growth inhibition andhistological alterations in common reed (Phragmites australis /Cav./Trin. Ex Steud.) plants regenerated from embryogenic calli., New Phytologist 2007 176 Issue: 4 Pages: 824-835, 2007
Vasas G., Borics G., Mikóné Hamvas M., Nagy L.Zs., Bácsi I., Borbély Gy: Prymnesium parvum (Carter) algavirágzás és halpusztulás a hajdúszoboszlói Öregtavon - az első toxikus eukarióta algavirágzás észlelése Magyarországról, Hidrológiai Közlöny 87/6:183-185., 2007
Bácsi István, Vasas Gábor, Surányi Gyula, M-Hamvas Márta, Máthé Csaba, Tóth Szilvia, Borbély György: A kénéhezés hatása az Aphanizomenon ovalisporum cianobaktérium növekedésére és ATP-szulfuriláz enzimének aktivitására, XLVI. Hidrobiológus Napok konferencia-kiadványa, 2004
Bácsi István, Vasas Gábor, Surányi Gyula, Tóth Eszter, Tóth Szilvia, Borbély György: Az Aphanizomenon ovalisporum cianobakérium periplazmatikus alkalikus foszfatáz enzimének vizsgálata foszforéhezés körülményei között, Hidrológiai Közlöny 2004. 84. 17-19, 2004
Bácsi I., Vasas G., Surányi Gy., M-Hamvas M., Máthé Cs., Tóth E., Tóth Sz., Borbély Gy.: A kénéhezés hatása az Aphanizomenon ovalisporum cianobaktérium növekedésére és ATP-szulfuriláz enzimének aktivitására, Hidrológiai Közlöny, vol. 84. no. 5.-6. p. 17.-19., 2005
Vasas G, D. Szydlowska, A. Gáspár, M. Welker, M. Trojanowicz, G. Borbély: Determination of Microcystins in Environmental Samples Using Capillary Electrophoresis, 6h Balaton Symposium kiadványa, Siófok, Hungary, September 7-9,, 2005
vissza »