Infektív, genetikai és complement aktivációs tényezők szerepének vizsgálata az autoimmun betegségek patogenezisében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46496
típus K
Vezető kutató Fekete Béla
magyar cím Infektív, genetikai és complement aktivációs tényezők szerepének vizsgálata az autoimmun betegségek patogenezisében
Angol cím Investigation of the role of infective, genetic and complement activation factor in the pathogenesis of autoimmune disordes
zsűri Immun-, Tumor- és Mikrobiológia
Kutatóhely Belgyógyászati és Hematológiai Klinika (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Backhauszné dr. Takács Edit Katalin
Farkas Henriette
Jakab László
Kalabay László
Pozsonyi Teréz
Temesszentandrási György
Varga Lilian Ágnes
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.037
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az MBL2 gén polimorfizmusa az SLE kialakulásának rizikó faktora. 315 SLE-s betegben és 182 kontrollban az MBL2 polimorfizmust vizsgáltuk. Kimutattuk, hogy az MBL2 polimorfizmusában a homozigóta SLE-s betegekben szignifikánsan fiatalabb életkorban (p=0,017) kezdődik a betegség. XA/XA homozigótákban a fiatalkorban kezdődő SLE (≤20 év) előfordulási gyakorisága különösen magas volt és gyakrabban lehetett igazolni a bőr manifesztációk (p=0,003) és a pleuritis/pericarditis (p=0,013) kialakulását. A Parvovírus B19 (PVB19) elleni antitestek szerepét vizsgáltuk felnőttkori SLE-ben. 76 beteg szérumában kimutattuk, hogy a PVB19-IgM és/vagy –IgG antitest pozitivitás szignifikánsan gyakoribb a 30 év feletti SLE-ekben (p=0,003). 95 I-es és II-es típusú herediter angioneurotikus oedemas (HANO) betegen vizsgáltuk meg a C1-inhibitor autoantitestek (C1-INH-At) előfordulási gyakoriságát. Emelkedett IgM típusú C1-INH-At-eket találtunk a HANO-s betegek 31 %-ban (p<0,001). 217 HANO-s beteg adatait dolgoztuk fel a Helicobacter pylori (H. pylori) eradikáció szerepének tisztázására a rohamok megelőzésében. A sikeres eradikáció szignifikánsan csökkentette a hasi rohamok számát (p=0,006). 95 betegben igazoltuk, hogy a szérum antikoleszterin-antitest szintek szignifikánsan magasabbak HANO-ban, mint a 246 kontrollban (p<0,0001).
kutatási eredmények (angolul)
The polymorphism of the MBL2 gene is a risk factor for the development of SLE. We investigated the MBL2 polymorphisms in 315 SLE patients and 182 controls. Within the group of patients, we found that homozygotes for an MBL2 promoter polymorphism were significantly (p=0.017) younger at diagnosis than the other patients. The frequency of juvenile-onset SLE was high among XA/XA homozygotes (≤20 years) (17,4%) (p=0.004), as well as the development of cutan manifestations (p=0.003) and pleuritis/pericarditis (p=0.013). The role of antibodies was investigated against Parvovirus B19 in patients with adult onset SLE. We found higher anti-PVB19-IgM and/or –IgG antibody titers in patients older than 30 years (p=0.003) in 76 serum samples of SLE. Serum samples were taken and tested for C1-INH-Abs from 95 patients with type I or II hereditary angioedema (HAE) and 54 individuals. Elevated IgM C1-INH-Abs levels were found in 31% of HAE patients (p<0.001). 217 patients were studied to detect any relationship between H. pylori infection and the occurrence of abdominal attacks in HAE patients. Successful eradication of H. pylori significantly (p=0.0006) reduced the number of abdominal attacks. Serum IgG type anticholesterin-antibody levels were higher in 95 of HAE patients, compared to 246 controls (p<0,0001).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1459/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Jakab L, Laki J,Sallai K, Temesszentandrási Gy, Pozsonyi T, Kalabay L,Varga L,Gombos T, Madsen HO, Garred P,Gergely O, Füst Gy, Fekete B: A mannánkötő lektin polimorfizmusának szerepe SLE-ben, Magyar Immunológia 4(2):9-45, 2005
Temesszentandrási Gy,Jakab L, Pozsonyi T, Fekete B: Az anti-CCP meghatározás jelentősége SLE/RA overlap szindromában egy eset kapcsán, Magyar Immunológia 4(2):9-45, 2005
Jakab L; Laki J; Temesszentandrási Gy; Pozsonyi T; Kalabay L; Vatay Á; Sallai K; Varga L; Madsen HO; Garred P; Füst G; Fekete B: The role of mannose-binding lectin polymorphism in SLE, Autoimmunity Reviews 3/Suppl2: 112, 2004
Temesszentandrási Gy; Förhécz Zs; Pozsonyi T; Jakab L; Varga L; Vatay Á; Gombos T; Kárpáti S; Fekete B: Hypocomplementemic leukocytoclastic vasculitis with polyarthritis and mitral valvulopathy successfully treated with leflunomide, Autoimmunity Reviews 3/Suppl2: 78, 2004
Förhécz Zs; Temesszentandrási Gy; Pozsonyi T; Jakab L; Varga L; Vatay Á; Kárpáti S; Gombos T; Fekete B: Polyarthritrisszel és mitrális valvulopathiával szövődött szisztémás hypocomplementaemiás urticariavasculitis sikeres kezelése leflunomiddal, Magyar Immunológia 3/3: 30, 2004
Jakab L; Laki J; Temesszentandrási Gy; Pozsonyi T; Kalabay L; Sallai K; Varga L; Vatay Á; Madsen HO; Garred P; Füst Gy; Fekete B: A mannánkötő lektin polimorfizmusának szerepe SLE-ben, Magyar Immunológia 3/3: 38, 2004
Jakab L,Laki J, Sallai K, Temesszentandrási Gy, Pozsonyi T,Kalabay L, Varga L, Gombos T, Madsen HO, Garred P, Gergely P, Füst Gy, Fekete B: Connection between mannose-binding lectin and SLE, Annual meeting of the Austrian Society for Allergology and Immunology, Graz, Austria, 2005
Jakab L,Farkas H, Varga L, Lengyel G,Temesszentandrási Gy, Kalabay L, Pozsonyi T, Fekete B: Szerzett angioodema társulása krónikus C-hepatitisszel, Allergológia és Klinikai Immunológia 8:68, 2005
Temesszentandrási Gy,Förhécz Zs, Pozsonyi T,Jakab L, Varga L,Vatay Á, Gombos T,Kárpáti S, Fekete B: Hypocomplementemic leukocytoclastic vasculitis with polyarthritis and mitral valvulopathy was succesfully treated with leflunomide, Annual meeting of the Austrian Society for Allergology and Immunology, Graz, Austria, 2005
Temesszentandrási Gy,Förhécz Zs, Pozsonyi T,Jakab L, Varga L,Vatay Á, Gombos T,Kárpáti S, Fekete B: Hypocomplementemic leukocytoclastic vasculitis with polyarthritis and mitral valvulopathy was succesfully treated with leflunomide, Annual meeting of the Austrian Society for Allergology and Immunology, Graz, Austria, 2005
Temesszentandrási Gy, Pozsonyi T,Förhécz Zs, Jakab L, Kalabay L, Farkas H, Varga L, Fekete B: Hypocomplementaemias urticariform vascukitis leflunomiddal sikeresen kezelt esete, Allergológia és Klinikai Immunológia 8:89, 2005
Jakab L, Laki J, Sallai K, Temesszentandrási Gy, Kalabay L, Pozsonyi T, Varga L, Blaskó B, Bíró A, Madsen HO, Radics K,Garred P, Gergely P, Füst Gy, Czirják L, Fekete B: Connection between mannose-binding lectin polymorphisms and early onset SLE, 1st Joint Meeting of European National Societies of Immunology, 16th European Congress of Immunology (Sept 6-9, 2006, Paris), Book of Abstract p168., 2006
Temesszentandrási Gy, Pozsonyi T, Kalabay L, Jakab L, Sallai K, Füst G, Fekete B, Jakab Lá: The putative pathologic role of human parvovirus B19 infection in adult SLE, 1st Joint Meeting of European National Societies of Immunology, 16th European Congress of Immunology (Sept 6-9, 2006, Paris), Book of Abstract p168., 2006
Füst G, Széplaki G. Visy B, Cervenak L, Harmat G, Miklós K, Németh J, Karádi I, Farkas H, Varga L:: C1-inhibitor autoantibodies in hereditary angioedema. Strong correlation with the severity of disease., 1st Joint Meeting of European National Societies of Immunology, 16th European Congress of Immunology (Sept 6-9, 2006, Paris), Book of Abstract p168., 2006
Jakab L, Laki J, Sallai K, Temesszentandrási Gy, Kalabay L, Pozsonyi T, Varga L, Blaskó B, Bíró A, Madsen HO, Radics K,Garred P, Gergely P, Füst Gy, Czirják L, Fekete B: A mannóz-kötő lektin polimorfizmus és a fiatalkori SLE kialakulása közti kapcsolatról., MAKIT XXXIV. Kongresszusa Gyula 2006 május 25-27. Magy Allerg Klin Immunol (AKI) 2006, 9: 103, 2006
Temeszszantandrási Gy, Pozsonyi T, Kalabay L, Jakab L, Sallai K, Füst G, Fekete B, Jakab Lá: Parvovirus B19 elleni antitestek előfordulása és jelentősége felnőttkori SLE-ben, MAKIT XXXIV. Kongresszusa Gyula 2006 május 25-27. Magy Allerg Klin Immunol (AKI) 2006, 9: 103, 2006
Farkas H, Temeszentandrási György, Széplaki G, Varga L, Karádi I, Fekete B, Jakab L: Új terápiás lehetőségek herediter angioneuroticus oedemában és azon túl, MAKIT XXXIV. Kongresszusa Gyula 2006 május 25-27. Magy Allerg Klin Immunol (AKI) 2006, 9: 103, 2006
Farkas H, Temesszentandrási Gy, Visy B, Harmat L, Varga L, Füst G, Széplaki G, Fekete B, Karádi I, Jakab L: A decade of human C1-inhibitor concentrate therapy, 5th C1 Inhibitor Deficiency Workshop (Bp 31 May – 3 June 2007) Book of Abstracts p34, 2007
Varga L, Széplaki G, Kókai J, Laki J, Wieslander J, Daha M, Garred P, Madsen HO, Németh É, Felvinci R, Visy B, Harmat G, Füst G, Farkas H: Total lectin pathway (LP) activity of complement is depressed in hereditary angioedema (HAE), 5th C1 Inhibitor Deficiency Workshop (Bp 31 May – 3 June 2007) Book of Abstracts p34, 2007
Gács J, Kelemen Zs, Németh É, Varga L, Jakab L, Temesszentandrási Gy, Fekete B, Karádi I, Farkas H: Immunpatomechanizmusú betegségek előfordulása a hereditaer angioneuroticus oedémában, MAKIT XXXV. Kongresszusa, in: Allergol Klin Immunol 2007,10:61, 2007
Farkas H: Új eredmények a hereditaer angioneuroticus oedema kutatásában, MIT XXXVI. Vándorgyűlése, Hajdúszoboszló. In: Magyar Immunológia 2007. p 17., 2007
Varga L, Kelemen Zs, Visy B, Németh É, Széplaki G, Gács J, Füst Gy, Farkas H: A komplementszintek jelentősége hereditaer angioneuroticus oedemában, MIT XXXVI. Vándorgyűlése, Hajdúszoboszló. In: Magyar Immunológia 2007. p 17., 2007
Kelemen Zs, Farkas H, Visy B, Németh É, Széplaki Z, Füst Gy, Gács J, Varga L: Complement levels in hereditary angioedema., 5th C1INH Deficiency Workshop Budapest 2007 in: Book of Abstracts p44., 2007
Kalabay L, Gráf L, Vörös K, Jakab L, Benkő Zs, Telegdy L, Fekete B, Prohászka Z, Füst G: Human serum fetuin A/alpha2HS-glycoprotein level is associated with long-term survival in patients with alcoholic liver cirrhosis, comaprison with the Child-Pugh and MELD scores, BMC Gastroenterology 2007, 7: 15 1-9, 2007
Jakab L, Varga L, Temesszentandrási Gy, Farkas H, Kalabay L, Pozsonyi T, Füst Gy, Fekete B: C1-inhibitor-ellenes antitestek SLE-ben, Magyar Immunol. 2007, 6(4):24., 2007
Varga L, Széplaki G, Visy B, Füst G, Harmat G, Miklós K, Németh J, Cervenak L, Karádi I, Farkas H: C1-inhibitor (C1-INH) autoantibodies in hereditary angioedema. Strong correlation with the severity of disease in C1-INH concentrate naïve patients, Mol Immunol. 2007 Feb; 44(6):1454-60., 2007
Blaskó B, Széplaki G, Varga L, Ronai Z, Prohászka Z, Sasvari-Szekely M, Visy B, Farkas H, Füst G: Relationship between copy number of genes (C4A, C4B) encoding the fourth component of complement and the clinical course of hereditary angioedema (HAE), Mol Immunol. 2007 Apr;44(10):2667-74., 2007
Varga L, Bíró A, Széplaki G, Tóth L, Horváth A, Füst G, Farkas H: Anti-cholesterol antibody levels in hereditary angioedema, J Cell Mol Med. 2007 Nov-Dec;11(6):1377-83, 2007
Jakab L, Laki J, Sallai K, Temesszentandrási Gy, Pozsonyi T, Kalabay L, Varga L, Gombos T, Blaskó B, Bíró A, Madsen HO, Radics J, Gergely P, Füst G, Czirják L, Garred P, Fekete B: Association between early onset and organ manifestations of systemic lupus erythematosus (SLE) and a down-regulating promoter polymorphism in the MBL2 gene, Clin Immunol 2007. 125/3: 230-236, 2007
Visy B, Füst G, Bygum A, Bork K, Longhurst H, Bucher C, Bouillet L, Cicardi M, Farkas H.: Helicobacter pylori infection as a triggering factor of attacks in patients with hereditary angioedema, Helicobacter. 2007 Jun;12(3):251-7., 2007

 

Projekt eseményei

 
2020-10-05 13:55:40
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Belgyógyászati Klinika III. sz. (Semmelweis Egyetem), Új kutatóhely: Belgyógyászati és Hematológiai Klinika (Semmelweis Egyetem).
vissza »