Az interleukin-15 receptor molekuláris kölcsönhatásainak vizsgálata humán sejtvonalakon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46497
típus F
Vezető kutató Dóczy-Bodnár Andrea
magyar cím Az interleukin-15 receptor molekuláris kölcsönhatásainak vizsgálata humán sejtvonalakon
Angol cím Investigation of molecular interactions of interleukin-15 receptor on human cell lines
zsűri Molekuláris és Szerkezeti Biológia, Biokémia
Kutatóhely ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Lengyel Róbert
Mocsár Gábor
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.360
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az IL-15 citokin fontos szerepet játszik a T sejtek működésében és homeosztázisában. Receptora felépítésében a citokin-specifikus alfa lánc és az IL-2R felépítésében is részt vevő béta és gamma alegység vesz részt. Modern biofizikai módszerekkel (FRET, CLSM, FCS, NSOM stb.) vizsgáltuk az IL-15R összeszerelődését és sejtfelszíni elrendeződését humán T sejteken. Kimutattuk, hogy a Kit225 FT7.10 humán T limfóma eredetű sejteken a magas affinitású heterotrimer IL-15R komplex előre összeszerelt állapotban van jelen. Korábban hasonló eredményt kaptunk a heterotrimer IL-2 receptorra vonatkozóan. Igazoltuk a két alfa alegység molekuláris kolokalizációját és együttes laterális diffúzióját, ami asszociációjuk stabil voltára utal (legalábbis a néhány 10 ms-os időskálán). Eredményeink alapján megalkottuk az IL-2/15R rendszer dinamikus heterotetramer modelljét: a releváns citokin kötődése a receptor alegységek átrendezésével alakítja ki a megfelelő nagy affinitású heterotrimert. Kimutattuk, hogy az IL-15Ralfa és az IL-2Ralfa nagyméretű (néhány 100 nm-es) domének mellett kisméretű, csak néhány molekulából álló klaszterekben (vagy akár egyedi molekulaként) is megtalálható a vizsgált T limfóma sejteken. Kimutattuk, hogy az IL-2/15R és az MHC molekulák közös szuperklasztereket alkotnak a T sejtek lipid tutajaiban. Ezen klasztereket mind sejtvonalakon, mind pedig klinikai mintákból származó primer T sejteken azonosítottuk. Kimutattuk, hogy a szöveti környezet módosíthatja a mintázatokat.
kutatási eredmények (angolul)
IL-15 plays an important role in T cell homeostasis and function. Its receptor consists of the cytokine-specific alpha chain and the beta and gamma subunits, also utilized by IL-2R. By using modern biophysical methods (FRET, CLSM, FCS, NSOM) we have studied assembly and cell surface organization of IL-15R in human T cells. It was demonstrated that similar to the heterotrimeric IL-2R, the high affinity heterotrimeric IL-15R complex is preassembled even in the absence of its ligand in Kit225 Ft7.10 cells. We have shown co-localization of the two alpha chains at the molecular level, as well as their co-mobility indicating stability of their association (at least at the time scale of several tens of milliseconds). Based on our data, we have envisaged a dynamic heterotetrameric model of the IL-2/15R system, where binding of the appropriate cytokine rearranges receptor subunits to form the appropriate high-affinity receptor trimer. In addition to large clusters (several hundreds nanometers), we have revealed that IL-15Ralpha and IL-2Ralpha may also exist in small clusters (or even as monomers) at the surface of studied T cells. We have shown that IL-2/15R and MHC glycoproteins form supramolecular clusters in lipid rafts of T cells. These motifs were identified in cell lines as well as in primer T cells derived form clinical samples. We have shown that tissue environment can rearrange these protein patterns.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1460/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Panyi G., Vámosi G., Bodnár A., Gáspár R., Damjanovich S.: Looking through ion channels: recharged concepts in T cell signaling, Trends in Immunol. 2004. 25: 565-569., 2004
Bodnár A, Damjanovich S, Vámosi G.: Nanotechnológia a biofizikában, Fizikai Szemle, 2004, 10: 325-328., 2004
*Bene L., *Bodnár A., Damjanovich S, Vámosi G, Bacsó Z, Aradi J, Berta A, Damjanovich J. *megosztott első szerzők: Membrane topography of HLA I, HLA II, and ICAM-1 is affected by IFN-gamma in lipid rafts of uveal melanomas, Biochem Biophys Res Commun. 322: 678-683, 2004
*Vámosi G., *Bodnár A., Vereb G., Jenei A., Goldman C. K., Dubois S., Langowski J., Tóth K., Mátyus L., Szöllősi J., Waldmann T. A. And Damjanovich S. *megosztott első szerzők: Interleukin-2 and -15 receptor alpha subunits are co-expressed in a supramolecular receptor cluster in lipid rafts of T-cells, Proc Natl Acad Sci USA. 101: 11082-11087., 2004
de Bakker BI, Bodnár A, van Dijk EMHP, Vámosi G, Damjanovich S, Waldmann TA, van Hulst NF, Jenei A, Garcia-Parajo M.: Nanometer-scale organization of the alpha subunits of the receptors for IL2 and IL15 in human T lymphoma cells, J Cell Sci, 121: 627-633., 2008
Bene L, Kanyári Z, Bodnár A, Kappelmayer J, Waldmann TA, Vámosi G, Damjanovich L.: Colorectal carcinoma rearranges cell surface protein topology and density in CD4+ T cells, Biochem Biophys Res Commun. 361: 202-207, 2007
Bodnár A, Nizsalóczki E, Mocsár G, Szalóki N, Waldmann TA, Damjanovich S, Vámosi G: A biophysical approach to IL-2 and IL-15 receptor function: localization, conformation and interactions, Immunol Lett, (in press, Epub ahead of print; PMID: 18280585), 2008
Bodnár A., Vámosi G., Tóth K., Jenei A., Mátyus L., Damjanovich S.: Non-random patterns of membrane proteins and their role in transmembrane signaling., In: Biophysical aspects of transmembrane signaling. Springer Series in Biophysics. Vol. 8. (ed. Damjanovich S.) Springer, Berlin, Heidelberg, 71-95., 2005
Szentesi G, Vereb G, Horváth G, Bodnár A, Fábián A, Matkó J, Gáspár R, Damjanovich S, Mátyus L, Jenei A.: Computer program for analyzing donor photobleaching FRET image series., Cytometry A, 67(2):119-128, 2005
*Vámosi G, *Bodnár A, Vereb G, Szöllősi J, Damjanovich S. *megosztott első szerzők: Role of Lipid Microdomains in the Formation of Supramolecular Protein Complexes and Transmembrane Signaling, in: Lipid Rafts and Caveolae: From Membrane Biophysics to Cell Biology (ed. Fielding CJ), New York, John Wiley & Sons, 141-174., 2006
Vámosi G*, Bodnár A*, Damjanovich S, Nagy P, Varga Z, Damjanovich L. *megosztott első szerzők: The role of supramolecular protein complexes and membrane potential in transmembrane signaling processes of lymphocytes., Immunol Lett. 104: 53-58., 2006
vissza »