Árpád-kori oklevéltár, 1197-1300. II.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46499
típus K
Vezető kutató Solymosi László
magyar cím Árpád-kori oklevéltár, 1197-1300. II.
Angol cím Collection of charters of the age of the Árpáds, 1197-1300. II.
zsűri Történelem
Kutatóhely Mediavisztikai Tanszék (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
résztvevők Dreska Gábor
Rácz György
Szovák Kornél
Zágorhidi Czigány Balázs
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.266
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az Árpád-kori oklevéltár (1197–1300) kutatási program célja az volt, hogy az adott korszakban a középkori Magyarországon kiállított, illetve a külföldön kiadott magyarországi vonatkozású oklevelek szövegéből elektronikus adatbázis és több kötetből álló forráskiadvány készüljön. Ebből a több pályázati ciklus során teljesíthető hatalmas munkából számítógépre került az 1197–1270 között keletkezett kiadott és kiadatlan, mintegy 5000 oklevél szövege, és megkezdődött a források kritikai kiadása. Elsőként elkészült és digitális kiadásban megjelent a nemzetközi szempontból is páratlan értékű Regestrum Varadinense (1208–1235) közel 400 bejegyzést tartalmazó anyaga. A munka során előkerült Györffy Györgyné eddig ismeretlen kézirata, amely a kiadásban már megjelent Árpád-kori magánokleveleket vette számba. A középkorkutatás általános igényei elkerülhetetlenné tették, hogy sajtó alá rendezük és a tavasz folyamán megjelentessük a mintegy 3900 Árpád-kori magánoklevélről tájékoztató jegyzéket.
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the research programme entitled Collection of charters of the Arpadian age (1197-1300) was to prepare an electronic data base and a several-volume publication of sources based on the texts of the charters edited in the medieval Kingdom of Hungary and on other charters edited abroad and related to Hungary. From this huge work to be implemented during several project cycles, the texts of some 5,000 published and unpublished charters from the period between 1197–1270 were computerized, and their critical edition started. The digital publication of the internationally appreciated and unrivalled Varad Register (1208–1235) containing about 400 notes has been completed. In the course of the work we discovered a so far unknown manuscript by Györgyné Györffy, taking stock of the already published private charters of the Arpadian age. The general requirements of medievalism made it imperative to edit this inventory giving information on 3,900 private charters of the Arpadian age, and to publish it in spring 2009.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1461/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Solymosi László: Rapport sur la situation de la diplomatique en Hongrie. Le bilan du XXe siècle et l’état de l’année 2005., In: Archiv für Diplomatik 52 (2006) pp. 517-529, 2006
Solymosi László: Pilissziget vagy Fülöpsziget? A pálos remeteélet 13. századi kezdeteihez, In: Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára. Szerk. Angi János–Barta János. Multiplex Media–DUP, DE, Debrecen, pp. 11-23, 2005
Solymosi László: Die Entwicklung der Schriftlichkeit im Königreich Ungarn vom 11. bis zum 13. Jahrhundert., In: Schriftkultur Donau und Adria bis zum 13. Jahrhundert. Hg. v. Reinhard Härtel et alii. (Schriftenreihe der Akademie Friesach 8) Wieser, Klagenfurt pp. 483–526., 2008
Solymosi László: Írásbeliség és társadalom az Árpád-korban. Diplomatikai és pecséttani tanulmányok., Argumentum Kiadó, Budapest, pp. 370, 2006
Solymosi László: Kápolnavivők az Árpád-korban., In: Memoriae tradere. Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerk. Füzes Ádám–Legeza László. Mikes Kiadó, Budapest, pp. 323-331, 2006
Solymosi, László: Siegelgebrauch beim Gottesurteil., In: De litteris, manuscriptis, inscriptionibus ... Festschrift zum 65. Geburtstag von Walter Koch. Hgg. v. T. Kölzer et alii. Böhlau, Wien–Köln–Weimar. pp. 505-523, 2007
Solymosi László: Szakrális rendeltetésű szolgálónépek az Árpád-korban., In: Tanulmányok a 950 éves tihanyi alapítólevél tiszteletére. Szerk. Érszegi Géza. Tihany. pp.13-30, 2007
Solymosi László: Jelentés a magyar diplomatika helyzetéről. A 20. század mérlege és a 2005. évi állapot., In: Századok 141 (2007) pp. 505-515, 2007
Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára I. (1244–1398). (Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai, Források, feldolgozások 6.) Győr, pp. 21-29 és passim, 2007
Solymosi László: Az esztergomi káptalan Árpád-kori pecsétjei., In: Történeti Tanulmányok. XII. Szerk. Takács Péter. (Acta Universitatis Debreceniensis, Series Historica LVI.) DE, Debrecen, pp. 7-24, 2004
Solymosi László és Szovák Kornél: Váradi Jegyzőkönyv – Regestrum Varadinense – The Varad Register (1208–1235)., Arcanum. Budapest. CD-ROM., 2009
Solymosi László: La pratique du transfixe dans la Hongrie du XIIIe siècle., In: Bibliothèque de l’École des chartes 162 (2004) pp. 533-551, 2004
Solymosi László: Die Anfänge der weltlichen Gerichtsbarkeit und die Urkundenausfertigung in Ungarn., In: La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII–XV). A cura di Giovanna Nicolaj. Roma, Città del Vaticano pp. 445-462., 2004
Solymosi László: Az esztergomi őrkanonok 13–14. századi okleveleinek leltára 1421-ből., In: Studia professoris – professor studiorum. Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. Szerk.Almási Tibor et alii. Budapest pp. 285-296., 2005
vissza »