A nyálmirigyek szekréciós tevékenysége ép és kóros körülmények között, különös tekintettel a hyposalivatióval járó állapotokra.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46511
típus K
Vezető kutató Zelles Tivadar
magyar cím A nyálmirigyek szekréciós tevékenysége ép és kóros körülmények között, különös tekintettel a hyposalivatióval járó állapotokra.
Angol cím Secretory function of salivary glands in normal and pathological conditions with especial regard to the hyposalivation
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely Orálbiológiai Tanszék (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Boros Ildikó
Fejérdy Pál
Márton Krisztina
Nagy Ákos Károly
Nagy Gábor
Varga Gábor
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.454
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A nyálmirigyek dysfunktioja és struktúrális változásai következtében kialakuló hyposalivatio az idős korúak jelentős hányadát érinti. Primer Sjögren szindrómában (pSS) a labiális mirigyekben az SP, NPY, GAL immunreaktív (IR) idegrostok száma csökkent, míg a VIP, TH IR fokozódott. Csak a pSS mintákban volt kimutatható nagyszámú SP és NPY IR immunokompetens sejt. SS-ben a kevert nyál szekréció csökkenése ellenére a palatinális szekréció nem változott. Kiemelendő, hogy az AQP5 döntően a humán labiális mirigyek apikális plazma membránján lokalizálódik. A szekréció leállítása nem idézi elő az AQP5 translokációját. Gusztatorikus ingerlés 2-3-szorosra fokozza a kevert és a labiális nyál szekréciót. A labiális nyálban amiláz aktivitás detektálható, ami stimulációra fokozódik. NO patkány parotis amiláz szekrécióját nem befolyásolja. Sialadenektomia-t követően a kisnyálmirigyek funkcionális aktivitása fokozódik patkányoknál. A szájüregben ilyenkor is detektálható EGF in situ regeneráció lehetőségére utal. Nyers szója táplálás patkány parotis jelentős hypertrófiáját/hyperpláziáját idézi elő. Ez az új általunk leírt modell a parotisban zajló proliferáció mechanizmusának tanulmányozását segíti elő. A sejt proliferáció és az azt követő apoptózis közötti szoros összefüggés mutatható ki patkányok gl. parotisában
kutatási eredmények (angolul)
The majority of elderly population suffers from hyposalivation due to dysfunction and structural alterations of salivary glands. In labial glands of primary Sjögren’s syndrome the number of the SP, NPY, GAL immunoreactive (IR) nerve terminals was decreased, while the number of VIP and TH IR nerve fibres was increased. A large number of immunocompetent cells showed IR for SP and NPY in pSS. Despite the decrease in the flow rate of whole saliva in SS patients, palatal secretion was not changed. It was pointed out that AQP5 predominantly localized in the apical plasma membrane of human labial glands. Cessation of the secretion was not associated with translocation of AQP5 between intracellular structures and the apical plasma membrane. Gustatory stimulation resulted in a 2-3 hold increase of both whole and labial gland secretion. Amylase activity was detected in labial gland saliva which was further increased by stimulation. Amylase secretion does not appear to be modulated by endogenous nitric oxide. Functional activity of rat minor salivary glands was increased following ablation. Presence of EGF in the oral cavity of sialadenectomized animals suggests the existence of an in situ regeneration mechanism. Raw soy feeding induced marked hypertrophy/hyperplasia of rat parotid. Soy-hypertrophy is a valuable new model to understand the mechanism of parotid tissue proliferation. A close relationship has been established between parotid cell proliferation and subsequent apoptosis.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1467/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Batbayar B; Zelles T; Vér Á; Fehér E: Plasticity of the different neuropeptide-containing nerve fibres in the tongue of the diabetic rat, J Periph Nerv Syst 9: 205-223, 2004
Blazsek J; Varga G; Zelles T: Time-dependent changes of salivary secretory markers in sialoadenectomized rats, Abstract#3 7th European Symposium on Saliva, Egmond aan Zee, Netherlands May 11-14, 2005
Gresz V; Horváth A; Zelles T: Immunolocalization of AQP5 in human labial glands after stimulation of secretion, Abstaract# 12 7th European Symposium on Saliva, Egmond aan Zee, Netherlands, May 11-14., 2005
Szőke E; Boros I; Tollas Ö; Fehér E; Dobó-Nagy Cs; Zelles T: Proliferation-apoptosis balance in salivary gland hypertrophy models, Abstract#0643 IADR PEF Symp., Dublin, Sep 13-16, 2006
Zelles T; Boros I; Szőke E; Varga G: Effect of high isoflavone content diet on the salivary glands, Abstract#0637 IADR PEF Symp., Dublin, Sep 13-16, 2006
Márton K; Boros I; Madléna M; Fejérdy P; Nagy G: Effect of new dentures on whole and palatal salivary flow rate, Abstract #3351 J Dent Res 83 (Spec Iss A), 2004
Boros I; Keszler P: Sialorrhea: fokozott nyáltermelés és nyálfolyás. Egy alábecsült probléma az orvosi gyakorlatban, Fogorv Szle 99: 99-109, 2006
Boros I;Keszler P; Zelles T: Sialology in the focus biomedical research. The impact of salivary diagnostics monitoring the oral and systemic health, Abstract#245 Fogorv Szle 99, 2006
Nagy K; Szlávik V; Rácz G; Óvári G; Vág J; Varga G: Human submandibular gland (HSG) cell line as a model for studying salivary gland Ca2+ signalling mechanisms, Acta Physiol Hung 94: 301-313, 2007
Tollas ÖL; Nagy G: Gyógyszermellékhatások az orofaciális régióban I.rész, Magyar Fogorvos 1: 5-11, 2005
Tollas ÖL; Nagy G: Gyógyszermellékhatások az orofaciális régióban II.rész, Magyar Fogorvos 2: 65-69, 2005
Batbayar B; Nagy G; Zelles T; Fehér E: Immunohisto- and cytochemical examinations in labial salivary glands from Sjögren's syndrome patients with sensory neuropathy, Abstract#6 Z Gastroenterol 42, 2004
Márton K; Madléna M; Nagy G: Xerostomia and its relationship to different dryeness symptoms in Hungarian patients, Abstract #730 J Dent Res 85(Spec Iss.B), 2006
Márton K; Madléna M; Nagy G: Smoking and xerostomia, an epidemiological study in Hungary, Abs#1405 J Dent Res 86(Spec Iss. A), 2007
Fábián TK; Tóth Zs; Fejérdy L; Kaán B; Csermely P; Fejérdy P: Photo-acoustic stimulation increases the amount of Hsp70 kDa heat shock protein (Hsp 70) in human whole saliva. A pilot study, Int J Psychophysiol 52: 211-216, 2004
Fejérdy L; Tóth Zs; Kaán B; Fábián TK; Csermely P; Fejérdy P: Lokális hő stimuláció és mechanikai stressz hatása emberi kevert nyál molekuláris chaperon (Hsp70) koncentrációjára. Előzetes vizsgálatok, Fogorv Szle 97: 204-210, 2004
Fábián TK; Fejérdy P; Minh Tú Mguyen; Sőti Cs; Csermely P: Potential immunological functions of salivary Hsp70 in mucosal and periodontal defense mechanisms, Arch Immunol Ther Exp 55: 91-98, 2007
Zelles T (szerk): Orálbiológia, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, p. 256., 2007
Zelles T: A nagy nyálmirigyek, pp.157-168 in: Zelles T (szerk) Orálbiológia, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, p. 256., 2007
Boros I: A kis nyálmirigyek, pp.171-177 in: Zelles T (szerk) Orálbiológia, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, p. 256., 2007
Keszler P: A táplálkozás hatása az orális szövetekre, pp.215-221 in: Zelles T (szerk) Orálbiológia, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, p. 256., 2007
Nagy G: Nyálmirigyek a széniumban, pp.95-98 in: Fejérdy P; Nagy G; Orosz M (szerk) Gerosztomatológia, az időskor fogászata. Semmelweis Kiadó, Budapest, p. 218., 2007
Szőke E; Boros I; Tollas Ö; Fehér E; Zelles T: Apoptosis during the salivary gland enlargement, Abstract#109 Z Gastroenerol 45, 2007
Barbayar B; Nagy G; Kovesi G; Zelles T; Feher E: Morphological basis of sensory neuropathy and neuroimmunomodulation in minor salivary glands of patients with Sjögren s syndrome, Arch of Oral Biol 49: 529-538, 2004
Márton K; Boros I; Fejérdy P; Madléna M: Evaluation of unstimulated flow rates of whole and palatal saliva in healthy patients wearing comlpete dentures and in patients with Sjögren's sydrome, J Prosthet Dent 91: 577-581., 2004
Barta A; Tarján I; Kittel Á; Horváth K; Pósa A; László F; Kovács A; Varga G; Zelles T ; Whittle BJR: Endotoxin can decrease isolated rat parotid acinar cell amylase secretion in a nitric oxide-independent manner, Eur J Pharmacol 524: 169-173, 2005
Feher E; Batbayar B; Vér A; Zelles T: Changes of the different neuropeptide-containing nerv fibers and immunocells in the diabetic rat's alimentary tract, Ann N Y Acad Sci 1084: 280-295, 2006
Boros I; Keszler P; Tóth Zs; Csikós Gy; Zelles T: Amylase activity is present in human minor labial gland, Abstact#7 7th European Symposium on Saliva, Egmond aan Zee, Netherlands, May 11-14., 2005
Zelles T; Boros I; Nagy G; Dobó-Nagy Cs.; Tollas Ö; Fehér E: Caspase-3 activity in parotid gland hypertrophy induced by raw soya, Abstract#65 7th European Symp. on Saliva, Egmond aan Zee, Netherlands, May 11-14., 2005
Márton K; Madléna M; Bánóczy J;Varga G; Fejérdy P; Sreebny L; Nagy G: Unstimulated whole saliva flow rate in relation to sicca symptoms in Hungary, Oral Dis (közlésre elfogadva), 2007
Szlávik V;Vág J; Markó K; Demeter K; Madarász E; Oláh I; Zelles T; O'Connel BC; Varga G: Matrigel induced acinar differentiation is followed by apaoptosis in HSG cells, J Cell Biochem 103: 284-295, 2007
Szőke E; Boros I; Zelles T; Fehér E: Effect of raw soya diet on the rat parotid gland, Acta Alimentaria Hungarica (közlésre elküldve), 2007
Márton K; Boros I; Varga G; Zelles T; Fejérdy P; Zeher M; Nagy G: Evaluation of palatal saliva flow rate and oral manifestations in patients with Sjögren's syndrome, Oral Dis 12: 480-486, 2006
vissza »