A hazai talajosztályozás korszerűsítése és nemzetközi megfeleltetése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46513
típus K
Vezető kutató Csákiné Michéli Erika
magyar cím A hazai talajosztályozás korszerűsítése és nemzetközi megfeleltetése
Angol cím Improvement and international correlation of the Hungarian soil classification system
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Talajtani és Agrokémiai Tanszék (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Büttner Sarolta
Stefanovits Pál
Szabóné Kele Gabriella
Szegi Tamás András
Tóth Gergely
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-06-30
aktuális összeg (MFt) 12.074
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A talajosztályozás emberi gondolkodás eredménye. A kor tudásának, igényeinek és a helyi viszonyoknak megfelelően fejlődik. A digitális igényeket követve, a szigorúbb definíciókra és adatokra épülő új diagnosztikus szemlélet terjedt el. E szemléletre épül a nemzetközi korrelációs rendszer a (WRB, World Reference Base for Soils Resources) is, amely eszköze a tudományos talajtani ismeretátadásnak, és az európai harmonizált talajadatbázisoknak. Célkitűzéseink szerint hazai talajgenetikai osztályozásunkat korszerűsítettük a következő szerint: - talajaink egyértelmű elkülöníthetése, osztályba sorolása; - az osztályozási egységek nemzetközi standardokkal való megfeleltetése - digitális adatrendszerekbe való illeszthetőség - gyakorlat számára hasznos információ tartalom. A pályázat legfontosabb eredménye maga a korszerűsített osztályozás, amelynek alapegységei, felépítése a következők: Alapdefiníciók (az osztályozási egységek egyértelmű elkülönítésére alkalmazott szintek, tulajdonságok, anyagok) a diagnosztikus szemlélet módot követve definíciókkal és határértékekkel kerültek pontosabb megfogalmazásra, esetenként bevezetésre. Típusok: Az osztályozás alapegységei. Megfogalmazásuk a határozó kulcsban általános leírásból és osztályozási követelményekből tevődik össze. A határozó kulcs az eredmények egyik legfontosabb egysége. Altípus és változati tulajdonságok: További fontos (átmeneti, kémiai, fizikai, genetikai) tulajdonságok jellemzésére szolgál)
kutatási eredmények (angolul)
Soil classification as other classifications is a result of human thinking. It is reflecting the current status of knowledge and tries to serve the local needs New diagnostic systems have been developed with precise definitions and limits. The international correlation system, the WRB (WRB, World Reference Base for Soils Resources) is based on the diagnostic principles. According to the objectives the Hungarian Classification system has been improved as follows: - Precise delineation of taxa - Correlation with international standards - Compatible with digital databases - serving practical information needs The major result is the improved system itself that comprises of the following architecture: Definitions with numerical limits (for precise delineation of horizons and properties) Soil Types, the central units, defined by newly constructed classification key. The types are defines by general descriptions, definitions and limits. Subtype and variety properties (qualifiers) for further characterization of the types.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1468/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tamás Hermann, Gergely Tóth, Erika Michéli and Ferenc Máté: Conversion of soil classification information to land evaluation information: the role of digital soil maps, CD kiadván (12 oldal). Digital Soil Mapping Workshop. Szeptember 14-17. Montpellier, France, 2004
Dobos, E., Micheli, E. Bialkó, T.,: WRB qualifier based mapping of soils. A case study in Hungary., 5th International Congress of ESSC. Palermo. June 25-30., 2007
Michéli E., P. Schad, O. Spaargaren, F. Nachtergaele, D. Dent (eds).: World Reference Base for Soil Resources. 2nd Edition, FAO/ISRIC/IUSS, Rome. ISBN 92-5-105511-4, 2006
Szegi Tamás, Michéli Erika, Fuchs Márta, Kele Gabriella, Vajdulák Mihály: , 2004: Charachterization and classification high smectite contene soils in Hungary., International Conference „Soil Classification 2004”, Karelia, Russia,, 2004
M. Fuchs, B. Simon, E. Micheli: Soil organic matter as a criteria in soil classification systems., Cereal Research Communications, Vol. 33 No. 1. 365-368. pp., 2005
Michéli E., Fuchs M., Szegi T., Kele G., Vajdulák M.: A nagy agyagtartalmú talajok osztályozási problémái., Talajvédelem, Budapest. 278-281. p., 2005
M. Fuchs, T. Szegi, E. Micheli: Genesis and Classification Problems of Vertisols in Hungary. 2005, ASA-CSSA-SSSA International Annual Meetings, Salt Lake City, USA. Konferencia kiadványa, 2005
Micheli E.: A talajosztályzozás fejlődése és helyzete a 21 .században, : Stefanovits P., Micheli E. (Szerk.): A talajok jelentősége a 21 .században. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, (ISBN 963 508 4773) 2005. (309-331)., 2005
Micheli E., Dobos E., Jones A.: The diagnostic categories and the qualifiers of the WRB as informatiom sources ..., Proc 5th International Congress of European Society for Soil Conservation. Palermo, Italy 2007, 2007
M. Fuchs, E. Michéli, P. Hegymegi, T. Tóth: National Classification of “Hydromorphic” and Salt affected soils and their correlation with the WRB., The 18th World Congress of Soil Science, Philadelphia, USA., 2006
M. Fuchs, P. Owens, E. Micheli, W. McFee: Correlation of Major Soils of Indiana Using Soil Taxonomy and the World Reference Base for Soil Resources. 20with the WRB, ASA-CSSA-SSSA International Annual Meetings, Indianapolis, USA. Konferencia kiadványa, 2006
E. Micheli: What is new in the WRB 2006?, ASA-CSSA-SSSA International Annual Meetings, Indianapolis, USA. Konferencia kiadványa, 2006
E. Michéli, M. Fuchs, P. Hegymegi, P. Stevanovits: Classification of the major soils of Hungary and their correlation with the World Reference Base for Soil Resourc, Agrokémia és Talajtan, Vol. 55 No 1. 19-28. pp, 2006
M. Fuchs, E. Michéli, T. Szegi, P. Hegymegi: Transport processes within vertisol pedons, Cereal Research Communications, Vol 34, p.179-182, 2006
Sz. Kele G., Fuchs M., Hegymegi P., Michéli E.: Javaslatok a csernozjom talajok osztályozásának módosítására, Talajtani Vándorgyűlés Sopron Előadások és poszterek összefoglalója, 2006
Fuchs M., Michéli E., Waltner I.: Javaslat új talajtípusra a magyar talajosztályozásban, III. Magyar Földrajzi Konferecia Budapest, 2006
Zoltán Horváth, Erika Michéli, Andrea Mindszenty and Judit Berényi-Üveges: 2005 : Soft-sediment deformation structures in Late Miocene–Pleistocene sediments on the pediment of the Mátra Hills, Tectonophysics, Volume 410:81-95, Elsevier, 2006
Deckers J; Spaargaren O; Nachtergaele F; Berding F; Ahrens R; Michéli E; Schad P.: Rationale for the Key and the Qualifiers of the WRB 2006., Eurasian Soil Science. 38: 6-13., 2005
MICHÉLI E:: The World Reference Base for Soil Resources, Encyclopedia of Soil Science Series: Encyclopedia of Earth Science Series , Chesworth, Ward (Ed.) , 900 p., ISBN: 1-4020-3994-8, 2007
Fuchs, M., Waltner, I., és Michéli, E.,: A hazai hidromorf talajok osztályozásának és nemzetközi megfeleltetésének kérdései., Talajvédelem Különszám. Talajtani vándorgyűlés, Sopron 2006. p. 184-192., 2007
Fuchs, M., Szőcs, A., László, P., Láng, V., és Michéli, E.,: A Bodrogköz vízhatás alatt álló talajainak osztályozási problémái., Talajvédelem Különszám. Talajtani vándorgyűlés, Nyíregyháza, 2008. május 28-29. Talajvédelmi Alapítvány, Budapest, 153-159. p., 2008
P.Hegymegi, E. Michéli: Definitions and descriptions of moisture regimes in different soil classification systems, III. Alpok-Adria Tudományos Konferencia Dubrovnik, Horvátország, Kiadványa, 2004
Dobos. E., Micheli E. L. Montanarella: The population of a 500-m resolution soil organic matter spatial information system for Hungary., Lagacherie et al. 2007. Digital soil mapping: An introductory perspective. Development in Soil Science. Vol 31. Elsevier B.V. The Netherlands. Pp.487-497., 2007
vissza »