Immuno-inflammatorikus mechanizmusok antifoszfolipid szindróma atherothromboticus folyamataiban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46517
típus K
Vezető kutató Soltész Pál
magyar cím Immuno-inflammatorikus mechanizmusok antifoszfolipid szindróma atherothromboticus folyamataiban
Angol cím Immunopathological mechanism in atherothrombotic processes af antipospholipid syndrome
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely ÁOK Belgyógyászati Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Budainé Dr. Tóth Judit
Kovács Ildikó
Szegedi Gyula
Szomják Edit
Tóth László
Veres Katalin
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.031
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A fő célkitűzés az atherothrombosis és a gyulladás kapcsolatának vizsgálata volt. Az antifoszfolipid szindróma mellett az oxidált-LDL ellenes antitestek szerepét is tanulmányoztuk. A T-helper1/T-helper2 ballance adatokat adott a B-sejt aktivációs cytokinek szerepére akut és stabil coronaria betegségben. Az immun-medált paramétereket összevetettük az endothel dependens vasodilatáció, az artéria carotis intima-média falvastagság illetve az artériás stiffness angiológiai paraméterekkel. Elsőként mutattuk ki, antifoszfolipid szindrómában, hogy az endothel funkció károsodik, a carotis intima- média falvastagság növekszik (Lupus). Metodikai aspektussal vizsgálva összefüggést találtunk az artéria brachiális flow-mediált vasodilatáció és az augmentációs index pozitív korrelációs kapcsolatára. Intracytoplazmatikus cytokinek meghatározásával adatokat szolgáltattunk a B-sejt aktivációs mechanizmusokra plakk immuno-inflammatórkius folyamataiban (Scand J. Immunol). Elsőként határoztuk meg a magyarországi perifériás érbetegek reprezentatív mintájában az antifoszfolipid antitestek előfordulását (Érbetegségek). Az immunmediált folyamatok angiológiai hatásának vizsgálatát kiterjesztettük Rheumatoid Arthritisben és Sclerodermában szenvedő betegekre is (Rheumatology). Az oxidált-LDL ellenes antitesteket vizsgálva meghatároztuk prediktív értékét a stabil coronaria betegek betegségének instabillá válásában. (Thromb and Haem.)
kutatási eredmények (angolul)
The primary aim was to study the association between atherothrombosis and inflammation. The prototype of the study was the antiphospholipide syndrome. Besides antiphospholipid antibodies, we also analyzed the possible role of oxidized LDL antibodies in atherothrombotic processes. By specifying the Th1/Th2 ballance, we tried to find evidence to the role of B cell activating cytokines in acute and stable CAD. We searched correlations between immunoinflammatic, and such angiologic parameters like endothel dependent vasodilatation, carotid intima media thickness and arterial stiffness parameters. We were the first to demonstrate in antiphospholipid syndrome the dysfunction of the endothel, the increase of carotid intima media thickness (Lupus). We found positive correlation between brachial artery flow mediated vasodilatation and augmentation index. We found a possible role of B cell activated mechanisms in immunoinflammatoric processes of atherosclerotic plaque in acute and stable coronary artery disease (Scand. J. Immunol), investigating them separately. We expanded the examination of angiological effects of immune mediated processes to patients suffering from rheumatoid arthritis and scleroderma (Rheumatology). We analysed the predictive role of antibodies to oxidized LDL in the outcome of acute coronary syndrome, and we detected its predictive value in turning a stable coronary artery disease into an unstable clinical state. (Thromb and Haem.)
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1470/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kerekes Gy, Bodolay E,Soltész P, Tóth J, Lakos G, Szegedi Gy: Arteria brachialis endotheliummal összefüggő és attól függetlenül károsodott vazodilatációja primer antifoszfolipid szindrómában, Magyar Belorv. Arch., Suppl., 2004/2., 2004
Kerekes Gy, Bodolay E,Sipka S, Szomják E, Veres K, Zeher M, Szegedi Gy, Soltész P.: Endothel diszfunkció és a korai atherosclerosis nem differenciált colleganosisban, Orvosi Hetilap 146 (17) 791-795, 2005, 2005
Kerekes Gy, Szekanecz Z, Der H, Soltesz P.: Endothelial dysfunctioin and early atherosclerosis in rheumatoid arthritis, Annals of the rheumatic diseases 64: 186-186, 2005
Soltész Pál: Az antifoszfolipid szindróma, Háziorvosi Továbbképző Szemle, 2006
Szomják E, Dér H, Veres K, Kerekes Gy, Tóth J, Ifj. Péter M, Bakó Gy, Soltész P.: Perifériás érbetegeink klinikai adatainak elemzése, különös tekintettel a kokr- és nembeli sajátosságokra valamint az intervenciós radiológiai beavatkozások késői eredmé, Magyar Belorvosi Archívum, 2006
Veres K, Szomják E, Kerekes Gy, Dér H, Szerdahelyi Sz, Tumpek J, Szegedi Gy, Soltész P.: Foszfolipid ellenes antitestek alsó végtagi perifériás érbetegekben., Érbetegségek, 2006
Dér H, Kerekes Gy, Veres K, Szomják E, Szegedi Gy, Soltész P.: Artéria brachialis flow-mediált vasodilatáció és az augmentációs index (ALX80) összehasonlító vizsgálata, Érbetegségek, 2006
Soltész Pál: Antifoszfolipid szindróma, Motesz Magazin, 2006
G Szűcs, O Tímár, Z Szekanecz, H Dér G Kerekes, S Szamosi Y Shoenfeld, G Szegedi, P Soltész: Endothelial dysfunction precedens atherosclerosis in systemic sclerosis-relevance for prevention of vascular complication, Rheumatology, 2007
H Dér, G Kerekes, K Veres, P Szodoray, J Tóth, G Lakos, G Szegedi, P Soltész: Impaired endothelial function and increased carotid intima-media thickness in association with elevated von Willebrand antigen level in primary antiphospholipid syndrome, Lupus, 2007
P Soltész, K Veres, R Laczik, H Dér, I Csípő, O Tímár, E Szomják, G Szegedi, P Szodoray: Evaluation of antibodies to oxidized low-density lipoprotein and assessment of C-reactive protein in acute coronary syndrome and stable coronary artery diseases, Thrombosis and Haemostasis, 2007
Pál Soltész, Katalin Veres, Edit Szomják, György Kerekes, Henrietta Dér, Zsuzsa Sándor, Balázs Dezső, Katalin Dévényi, Zoltán Szekanecz: Catastrophic antiphospholipid syndrome (Asherson's syndrome) associated with cytokeratin 7-positive endometrial cancer, IMAI Vol 9, 2007
Soltész Pál, Prohászka Zoltén, Füst György, Dér Henrietta, Kerekes György, Szodoray Péter, Zeher Margit, Szekanecz Zoltán: Vasculopathiák autoimmun vonatkozásai, Orvosi Hetilap, 2007
Z Szekanecz, G Kerekes, H Dér, Zs Sándor, Z Szabó, A Végvári, E Simkovics, L Soós, Á Szentpétery, T Besenyei, G Szűcs,S Szántó, L Tamási, GY Szegedi, Y Shoenfeld, P Soltész: Accelerated Atherosclerosis in Rheumatoid Arthritis, Annals of the New York Academy of Sciences, 2007
Timar O., Soltesz P., Szamosi Sz., Der H., Szanto S., Szekanecz Z., Szucs G.: Increased arterial stiffness as the marker of vascular involvement in systemic sclerosis, Journal of Rheumatology, 2008
E Kiss, P Soltész, H Dér, Zs Kocsis, T Tarr, H Bhatoa, Y Shoenfeld, Gy Szegedi.: Reduced flow-mediated vasodilatation is a good marker of cardiovascular complications in lupus patients., Journal of Autoimmunity, 2006
P. Szodoray, O Tímár, K Veres, H. Dér, E. Szomják, G. Lakos, M. Alexa, B. Nakken, G. Szegedi, P. Soltész: (Th1/Th2 Imbalance, Measured by Circulating and Intracytoplasmic Inflammatory Cytokines- Immunological Alterations in Acute Coronary Syndrome and Stable Coronary Artery D, Scand. J. Immunology, 2006
K Veres, K Papp, G Lakos, E Szomják, Z Szekanecz, Gy Szegedi, P Soltész:: Association of HELLP syndrome with primary anti-phospholipid syndrome- case report. Clin., Rheumatology, 2006
vissza »