Az irodalmi formák ideológiája  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46518
típus K
Vezető kutató Kovács Kálmán
magyar cím Az irodalmi formák ideológiája
Angol cím Ideology of the Literary Forms
zsűri Irodalom
Kutatóhely BTK Germanisztikai Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Bitskey István
Kemper Hans Georg
Lichtmann Tamás
Szendi Zoltán
Walter Erhart
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.494
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási projekt abból a megfontolásból indult ki, hogy az irodalmi forma szemantizált jelenség, hogy az irodalmi szöveg „másodlagos modell” (Lotman), azaz a természetes nyelv primér jelentései módosul(hat)nak a megformáltságban, s hogy a szöveg üzenetei csak a teljes művészi struktúrában nyernek kifejezést (Lotman). E folymatban maga a forma kap referenciális funkciót. A kutatások a tartalom-forma archaikus vitáin túllépve azt a kérdést járták körül, hogy mikor, s milyen módon szemantizálódnak azon irodalmi formai sajátosságok, melyeket gyakran “külső” jegynek, retorikai kategóriával élve kifejezésnek (elocutio, lexisz) gondolnak. A projekt első felében A formák ideológiájá-nak elméleti poblémáit vizsgálták a résztvevők. Az eredményeket 2003-ban az Ideologie der Form c. nemzetközi konferencián mutatták be, ahol összesen 12 előadás hangzott el. A konferencia anyaga a Peter Lang kiadó (Bern, Frankfurt/M. etc.) gondozásában jelent meg 2006-ban. A projekt második lépcsőjében a kutatási témát egy szűkebb területen (Heinrich Heine és kora) vizsgálták. Az eredményeket 2006-ban mutatták be a Rhetorik als Skandal c. nemzetközi konferencián 15 előadásban. Az előadások várhatóan 2006/7-ben jelennek meg, a düsseldorfi Heinrich-Heine-Intézet sorozatában (Heine-Studien).
kutatási eredmények (angolul)
The research project takes the idea as its starting point, that a literary form is a semanticised phenomenon and literary texts are “secondary models” (Lotman). That is, primary meanings of the natural language get modified when taking a form and the messages of a text are only expressed in the artistic structure as a whole (Lotman). In this process, the form itself receives a referential function. The investigations seek to transcend the archaic opposition between form and content and they also aim to highlight the question, how and when formal literary features, which are often considered “external” traits or expressions (elocutio, lexis), become semanticised. In the first part of the project, the participants focused on theoretical issues of the Ideology of Forms. The results were presented in 12 lectures on the international conference Ideologie der Form. The conference presentations were published by the Peter Lang Press (Bern, Frankfurt/M. et al) in 2006. In the second part of the project, the research field was restricted to a special topic (Heinrich Heine and his time). The results of these investigations were presented in 15 lectures on the international conference Rhetorik als Skandal. The presentations are to be published in 2006/2007 in the series of the Heinrich Heine Institute in Düsseldorf (Heine-Studien).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1471/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Burneva, Nikolina: Zur visuellen Rhetorik in Heines Reisebildern, In: Kálmán, Kovács (Hrsg.): Rhetorik als Skandal. Heine-Studien. Stuttgart: Metzler Verlag, Várható megjelenés, 2007
Katschthaler, Karl: Engführung. Die ästhetischen Stimmen von Adorno und Deleuze/Guattari, Kálmán Kovács (Hrsg.): Ideologie der Form (Frankfurt/M.: Peter Lang Verlag, 2006, 149-168.), 2006
Horváth, Andrea: Ideologie der Formlosigkeit. Zur écriture féminine, Kálmán Kovács (Hrsg.): Ideologie der Form (Frankfurt/M.: Peter Lang Verlag, 2006, 135-148.), 2006
Kemper, Hans-Georg: „Form ist Wollust“. Zur Semantik der Form vom Barock bis zum Expressionismus, Kálmán Kovács (Hrsg.): Ideologie der Form (Frankfurt/M.: Peter Lang Verlag, 2006, 9-54.), 2006
Kovács, Kálmán: Unordnung der Figuren und Tropen bei Heinrich Heine, Kálmán Kovács (Hrsg.): Ideologie der Form (Frankfurt/M.: Peter Lang Verlag, 2006, 55-72.), 2006
Kricsfalusi, Beatrix: Die erbarmungslose Welt der Text(il)arbeit, Kálmán Kovács (Hrsg.): Ideologie der Form (Frankfurt/M.: Peter Lang Verlag, 2006, 89-114.), 2006
Pabis, Eszter: Anmerkungen zur literarischen Polyphonie und zur sprachlichen Hybridisierung in der deutschsprachigen Prosa der Schweiz des 20. Jahrhunderts, Kálmán Kovács (Hrsg.): Ideologie der Form. Frankfurt/M.: Peter Lang Verlag, 115-134., 2006
Szendi, Zoltán: Zykluskompositionen in der Lyrik Rilkes, Kálmán Kovács (Hrsg.): Ideologie der Form (Frankfurt/M.: Peter Lang Verlag, 2006, 73-88), 2006
Berta, Erzsébet: "Form follow funktion" oder "form follow fiktion"? Die Ideologisierung der architektualen Form..., Kálmán Kovács (Hrsg.): Ideologie der Form (Frankfurt/M.: Peter Lang Verlag, 2006, 169-186)), 2006
Kovács, Kálmán (Hrsg.):: Ideologie der Form, Frankfurt/M.: Peter Lang Verlag, 2006, 186 lap., 2006
Kovács, Kálmán (Hrsg.):: Rhetorik als Skandal, Stuttgart: Metzler Verlag, várható megjelenés, 2007
Erhart, Walter: Schwankende Elementarbegriffe. Heines Vormärz-Rhetorik, In: Kálmán, Kovács (Hrsg.): Rhetorik als Skandal. Heine-Studien. Stuttgart: Metzler Verlag, Várható megjelenés, 2007
Goltschnigg, Dietmar: Heines polemische Rhetorik in der Auseinandersetzung mit seinen musikalischen Zeitgenossen, In: Kálmán, Kovács (Hrsg.): Rhetorik als Skandal. Heine-Studien. Stuttgart: Metzler Verlag, Várható megjelenés, 2007
Horváth, Andrea: Heines Frauenbilder, In: Kálmán, Kovács (Hrsg.): Rhetorik als Skandal. Heine-Studien. Stuttgart: Metzler Verlag, Várható megjelenés, 2007
Katschthaler, Karl: Heine und die Musik, In: Kálmán, Kovács (Hrsg.): Rhetorik als Skandal. Heine-Studien. Stuttgart: Metzler Verlag, Várható megjelenés, 2007
Kemper, Hans-Georg: Rhetorik und Magie in Heines Lyrik, In: Kálmán, Kovács (Hrsg.): Rhetorik als Skandal. Heine-Studien. Stuttgart: Metzler Verlag, Várható megjelenés, 2007
Kortländer, Bernd: Bernd: Poesie als Lüge, In: Kálmán, Kovács (Hrsg.): Rhetorik als Skandal. Heine-Studien. Stuttgart: Metzler Verlag, Várható megjelenés, 2007
Kovács, Kálmán: Heine in Ungarn durch Petőfi. Heines Rolle in der Petőfi-Konzeption von János Horváth, In: Kálmán, Kovács (Hrsg.): Rhetorik als Skandal. Heine-Studien. Stuttgart: Metzler Verlag, Várható megjelenés, 2007
Kricsfalusi, Beatrix: Heines Dramen, In: Kálmán, Kovács (Hrsg.): Rhetorik als Skandal. Heine-Studien. Stuttgart: Metzler Verlag, Várható megjelenés, 2007
Kurdi, Imre: Heines Testamente, In: Kálmán, Kovács (Hrsg.): Rhetorik als Skandal. Heine-Studien. Stuttgart: Metzler Verlag, Várható megjelenés, 2007
Liedtke, Christian: "Briefschreibungsordentlichkeit"? Beobachtungen zu Sprache und Stil in Heinrich Heines Briefen, In: Kálmán, Kovács (Hrsg.): Rhetorik als Skandal. Heine-Studien. Stuttgart: Metzler Verlag, Várható megjelenés, 2007
Munzar, Jiøí: Wie klingt H. Heine auf Tschechisch? Zu den Übersetzungen der Werke H. Heines ins Tschechische, In: Kálmán, Kovács (Hrsg.): Rhetorik als Skandal. Heine-Studien. Stuttgart: Metzler Verlag, Várható megjelenés, 2007
Pabis, Eszter: Rhetorik des Universalismus und des Partikularismus, In: Kálmán, Kovács (Hrsg.): Rhetorik als Skandal. Heine-Studien. Stuttgart: Metzler Verlag, Várható megjelenés, 2007
Sauerland, Karol: Mit Stereotypen gegen Stereotypen? Heines antinational-nationaler Stil, In: Kálmán, Kovács (Hrsg.): Rhetorik als Skandal. Heine-Studien. Stuttgart: Metzler Verlag, Várható megjelenés, 2007
Steinecke, Hartmut: Heine – „jüdische“ Sprache und Rhetorik?, In: Kálmán, Kovács (Hrsg.): Rhetorik als Skandal. Heine-Studien. Stuttgart: Metzler Verlag, Várható megjelenés, 2007
Kálmán Kovács: Bereiche der Metapher und narrative Ebenen in Heinrich Heines Prosa, In: Sprache(n) und Literature(n) im Kontakt (Szombathely-Wien: Praesens Verlag, 2005 [=Acta Germanistica Savariensia IX]; 21-30), 2005
vissza »