A temporális reprezentáció narratív szerveződése: Pszichikus időélmény mintázatok spontán és indukált módon elbeszélt élettörténeti epizódokban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46522
típus K
Vezető kutató Ehmann Bea
magyar cím A temporális reprezentáció narratív szerveződése: Pszichikus időélmény mintázatok spontán és indukált módon elbeszélt élettörténeti epizódokban
Angol cím Narrative Organization of Temporal Representation: Patterns of Psychological Time Experience in Spontaneous and Induced Autobiographical Episodes
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely MTA Pszichológiai Kutatóintézet
résztvevők Erős Ferenc
László János
Pólya Tibor
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.707
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt





 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat legfőbb elméleti hozama, hogy feltérképeztük, és a nyelvi markerek azonosítása révén automatikus számítógépes tartalomelemzésre alkalmassá tettük a pszichológiai időélmény aspektusait. Az időélmény pszichológiájával foglalkozó szakirodalom áttekintése és továbbgondolása révén két modellt alkottunk arra, hogy a különböző témakörökben vizsgált szövegek időélmény aspektusai milyen pszichológiai állapotokat tükröznek, milyen egyéb pszichológiai konstruktumokkal mutatnak összefüggést, valamint milyen változásokat jeleznek előre. A modelleket eddig összesen öt különféle empirikus területen alkalmaztuk: /1/ az időélmény-típus összefüggése más személyiségvonásokkal normál személyek esetében; /2/ a pszichológiai traumák feldolgozottságának szintje traumatikus mintákban; /3/ az idő-aspektusok szerepe a magyar és az európai történelem eseményeinek kognitív és emocionális reprezentációjában /4/ a téri és idői mentális mozgások azonosíthatósága krónikus állapotokban, és ezek összefüggése a kezelésben maradás („compliance”) előre jelezhetőségével /5/ pszichés állapotok telemetrikus monitorozása olyan izolált kiscsoportok esetében, ahol a pszichometriai eljárások kevéssé alkalmazhatóak (hosszú távú űrutazások legénységénél).
kutatási eredmények (angolul)
Various aspects of psychological time experience have been theoretically mapped and made suitable for automatic computerized content analysis. Two models (word and phrase frequency, and structural) were developed for identifying psychological states and predicting changes on the basis of text analysis. The two theoretical models were applied in 5 empirical fields: /1/ Psychological correlations of time experience as a personality trait; /2/ Diagnosing and follow-up the process of elaboration of individual and group traumatic experiences; /3/ Temporal markers in the representation of national and European history, and its impact on national and European identity; /4/ Predictability of compliance to medical treatment in chronic conditions on the basis of spatial and temporal mental movements identified in self reports; /5/ Telemetric monitoring of psychic conditions in isolated small groups (e.g. in long-term space missions).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1473/
döntés eredménye
igen





 

Közleményjegyzék

 
Bea Ehmann, Vera Garami, Matyas Naszodi, Balazs Kis and János László: Psychological correlates of subjective time experience: Narrative psychological content analysis of short autobiographical recalls, Society for Text and Discourse: 17th Annual Meeting, Univ. of Glasgow, Scotland, July 8th to July 11th, 2007, Programme Abstracts, p. 49, 2007
Ehmann Bea: A LAS VERTIKUM időmodulja, II. Magyar számítógépes nyelvészeti konferencia, Szeged 2004. Cikkgyűjtemény. 257-261, 2004
Ehmann Bea: A pszichológiai idő kutatásáról, Pszichológia, 2004, 24, 4 : 317-324, 2004
Ehmann Bea: Time related word categories and narrative patterns in life story recalls, 7th International Conference on Philosophy, Psychiatry and Psychology, „Time, Memory and History“. Heidelberg, September 23-26, 2004. Absztrakt kötet, 31-32., 2004
Ehmann Bea és László János: Az európai és a magyar történelem szubjektív időperspektívájának szerkezetvizsgálata 500 fős rétegzett magyarországi mintán, Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, Debrecen, 2004
Ehmann Bea: Élettörténeti traumkról szóló rövid beszámolók idői szerveződésének vizsgálata az INTEX tartalomelemző szoftverrel, III. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia tanulmánykötete, 299-307 o., MSZNY 2005, Szeged, 2005
Ehmann Bea, Garami Vera, Szabó Júlia: NooJ fejlesztések a szubjektív időélmény tartalomelemzéses vizsgálatára., IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Cikkgyűjtemény, 277-284. o., 2006
EHMANN BEA: Traumatikus élettörténeti beszámolók idői szerkezete, Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése 2006 május 25-27. Budapest, p. 57., 2006
GARAMI VERA, EHMANN BEA: Felgyorsult és lelassult időélmény mint pszichológiai kórképek jellemzője: irodalmi művek tartalomelemzéses vizsgálata., MAKOG XV. Modell és valóság. A Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány éves konferenciája, Eger, 2007, website, 2007
Garami Vera, Ehmann Bea: Történelemkönyvek és az idő viszonya: beszámoló a NooJ program segítségével végzett tartalomelemzéses vizsgálatokról, V. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Cikkgyűjtemény, 282-291. o., 2007, 2007
Ehmann Bea, Garami Vera, Rózsa Sándor, Demetrovics Zsolt: Mentális téri és idői mozgások énelbeszélésekben., Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Nyíregyháza, Magyarország, 2008.05.22-2008.05.24. p. 35., 2008
Ehmann B, Garami V.: Énbevonódás és idői aspektusok nyelvi jegyei laikusok történelemről szóló elbeszéléseiben., Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Nyíregyháza, Magyarország, 2008.05.22-2008.05.24. p. 191., 2008
Ehmann Bea and Garami Vera: NooJ-Aided Semantic Mapping: Linguistic Markers of Subjective Time Experience in Self Reports., 2008 NooJ Conference Hungarian Academy of Sciences, Budapest, June 8-10; http://www.nooj4nlp.net/programme, 2008
Ehmann Bea, Garami Vera: Narrative Psychological Content Analysis: Textual Measures of Self-Involvement in Lay Recalls of Historical Events., 15th General Meeting of the European Association of Experimental Social Psychology, Opatija, Croatia, June 10-14. p. 189., 2008
Ehmann, B., Demetrovics, Zs.: Temporal-spatial markers in self-narratives as possible predictors of medical therapy success of drug users., 18th Annual Meeting of the Society for Text and Discourse, Memphis, USA, 12-15 July, p. 53, 2008
Ehmann, B., Garami, V.: Time markers as indicators of self-involvement in learned and lived historical events, 11th International Conference on Language and Social Psychology, Arizona, July 16-20, p.20., 2008
Ehmann Bea, Balázs Hedvig, Bujdosó Karolina, Demetrovics Zsolt: Application of the Thematic Apperception Test (TAT) to measure the resonse to methadone maintenance therapy., European Society for Drug Research, 19th Annual Conference, 2-4 October 2008, Budapest, Hungary, Book of Abstracts, p. 10., 2008
Ehmann, B., Balázs, L., Fülöp, É., Hargitai, R., Kabai, P., Pólya, T., Vincze, O., László, J.: Content Analytic Monitoring of Psychological Status of Crew on Long-Term Space Mission, Paper to be presented at the 17th IAA Humans in Space Symposium Moscow, Russia, June 7-11, 2009, 2009
Czigler István, Ehmann Bea, Englander Tibor, Király Ildikó, Kónya Anikó, Váriné Szilágyi Ibolya: Az idő élménye: Észlelés, döntés, emlékezés, elbeszélés, jövőkép, L'Harmattan Kiadó, Budapest, in press, 2009
Ehmann Bea, Garami Vera: Az énbevonódás nyelvi markerei történelmi eseményekről szóló laikus elbeszélésekben, Vincze O., Bigazzi S. (szerk.): Élmény, történet: A történetek élménye. Pszichológiai Horizont 4. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 41-51., 2008
BEA EHMANN, VERA GARAMI, MÁTYÁS NASZÓDI, BALÁZS KIS, JÁNOS LÁSZLÓ: Subjective Time Experience: Identifíing Psychological Correlates by Narrative Psychological Content Analysis, Empirical Text and Cultural Research 3, 2007, 14-25, 2007
Ehmann Bea: Az énelbeszélés idői szerkezetei, Demetrovics Zs., Kökönyei Gy., Oláh A. (szerk.): Személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig. Tanulmányok Kulcsár Zsuzsanna tiszteletére, Trefort Kiadó, Bp. 309-324, 2007
Ehmann Bea, Kis Balázs, Naszódi Mátyás, László János: A szubjektív időélmény tartalomelemzéses vizsgálata. A LAS-Vertikum időmodulja, Pszichológia, 2205/2. 133-142., 2005
Ehmann Bea: Tartalomelemzési módszerek a szubjektív időélmény vizsgálatára laikus beszélők szövegeiben, Magyar Pszichológiai Szemle, 2004, 59, 3 : 345-361, 2004
EHmann Bea: A szubjektív időélmény mintázatainak pszichoanalitikus és narratív pszichológiai párhuzamai, Pszichológia, 24, 4, 403-425, 2004
László János és Ehmann Bea: A narratív pszichológiai tartalomelemzés új eljárása: A LAS Verticum, In Erős F. (szerk.): Az elbeszélés az élmények kulturális és klinikai elemzésében. Budapest: Akadémiai Kiadó. 75-87., 2004
László János és Ehmann Bea: A narratív pszichológiai tartalomelemzés új eljárása: A LAS Verticum, Magyar Pszichológiai Szemle, LIX, 3, 363-375, 2004
Ehmann Bea: Laikus történetek időstruktúrája, László, J., Kállai, J., és Bereczkey T. (szerk.): A reprezentáció szintjei, Gondolat Kiadó, Budapest, pp. 357-372, 2004, 2004




vissza »