Szignálátvitelhez kapcsolódó gének izolálása Gibberella fujikuroiból  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46529
típus K
Vezető kutató Ádám Attila
magyar cím Szignálátvitelhez kapcsolódó gének izolálása Gibberella fujikuroiból
Angol cím Clonong of genes connected to signal transduction of Gibberella fujikuroi
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Növényvédelmi Intézet, Mikrobiológiai és Környezettoxikológiai Csoport (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Dobolyi Csaba
Keszthelyi Anita
Oláh Brigitta
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.708
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Összefoglalás A gomba MAP (mitogén aktivált protein) kináz gének szekvenciaelemzésével a szerzők új alcsoport-specifikus YSAPK és YERK MAP kináz motívumokat azonosítottak és PCR-alapú klónozási rendszert dolgoztak ki a fonalas gombák körében. Meghatározták a Fusarium proliferatum két MAP kináz génje (Fphog1 és Fpmk2) genomi szekvenciáját. Az YSAPK alcsoportba tartozó ∆Fphog1 mutáns funkcionális vizsgálata és komplementálása igazolta a gén abiotikus stressztoleranciában (hő-, só-, ozmotikus, UV-C és hidrogén-peroxid stressz) betöltött fontos szerepét. A só- és ozmotikus stressz esetében a szerzők igazolták, hogy az Fphog1 gén a programozott sejthalál (PCD) negatív regulátora. A rendelkezésre álló adatok szerint ez az első közlemény a HOG-típusú MAP kinázok apoptózisban játszott szerepéről. A só- ill. ozmotikus stressznek kitett ∆Fphog1 mutáns micéliumsejtekben négy ismert apoptózis marker fokozott jelenlétét azonosították: aktív oxigénformák képződése, mitokondriális membránpotenciál változása, sejtmagok dezintegrációja és a DNS fragmentációja. A Fusarium verticillioides YERK2 alcsoportba tartozó ∆Fvmk2 MAPK mutánsa fokozott szenzitivitást mutatott a sejtfal dezintegrációját kiváltó anyagokkal (kongó vörös, SDS) szemben. A mutáns szenzitívebb volt az alkohol- és formamid-kezeléssel szemben is. A gomba apoptózis modell illetve az Fvmk2 MAPK gén alkohol- és formamid-toleranciában játszott szerepe gyakorlati felhasználási lehetőségeket kínál a jövőben.
kutatási eredmények (angolul)
Based on multiple sequence alignment of fungal mitogen activated protein kinase (MAPK) genes, new YSAPK and YERK MAPK subgroup specific motifs were identified within filamentous species. Using this approach, a nested PCR-based cloning strategy was developed to clone genomic sequences of two MAP kinase genes (Fphog1 and Fpmk2) from Fusarium proliferatum. Functional analysis and complementation of three independent ∆Fphog1 mutants verified the fundamental role of this MAPK gene in multiple abiotic stress tolerance (heat, salt, osmotic, UV-C and hydrogen peroxide stresses). Detailed analysis of the effect of salt (NaCl) and osmotic (sorbitol) stressors identified Fphog1 gene as a negative regulator of programmed cell death (PCD). According to our knowledge this is the first report on the role of a HOG-type MAPK gene in the regulation of apoptosis. Four apoptosis markers were detected in mycelial cells of ∆Fphog1 mutant strain: increased level of active oxygen species (AOS), changes in mitochondrial membrane potential, nuclear disintegration and DNA fragmentation. The ∆Fvmk2 mutant of F. verticillioides showed increased sensitivity to treatments with cell wall disintegrating compounds such as SDS and congo red. This mutant was also sensitive to ethanol and formamide treatments. The fungal apoptosis model and the role of Fvmk2 MAPK in alcohol and formamide tolerance offer practical possibilities in the future.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1476/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ádám, A.L., Kohut, G., Hornok L. (2005b): PCR-based strategies for subgroup-specific cloning of MAP kinase genes from filamentous fungi., 1st Central European Forum for Microbiology (CEFORM), October 26-28, 2005, Keszthely, Hungary. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 52(S), 1-2., 2005
Ádám, A.L. Kohut, G., Láday, M. (2005a): Identification of New Molecular Hallmarks for YSAPK MAPKs: Application for Cloning Strategies in Different Fungal Filamentous Species, Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 40, 233-249., 2005
Ádám, A.L., Kohut, G., Hornok, L. (2008): Cloning and characterization of a HOG-type MAP kinase encoding gene from Fusarium proliferatum., Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 43 (közlésre elfogadva), 2008
Ádám, A.L., Kohut, G., Hornok, L. (2008): Fphog1, a HOG-type MAP kinase gene, is involved in multistress response in Fusarium proliferatum, Journal of Basic Microbiology (közlésre elfogadva), 2008
vissza »