Changing Regional Identity - Changing Local Society: Communicative Networks between Western Migrants amd Local Population in Two West Hungarian Villages  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
46539
Type F
Principal investigator Járosi, Katalin
Title in Hungarian Változó regionális identitás - átalakuló helyi társadalom: helyi lakosok és nyugati migránsok kommunikációs hálózatai két nyugat-magyarországi településen
Title in English Changing Regional Identity - Changing Local Society: Communicative Networks between Western Migrants amd Local Population in Two West Hungarian Villages
Panel Society
Department or equivalent Department of Communication and Media Studies (University of Pécs)
Starting date 2004-01-01
Closing date 2007-06-30
Funding (in million HUF) 4.397
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az Európai Etnológia módszereivel lefolytatott kutatás a rezidenciaturizmus, az élmény- és jóléti migráció társadalmi, kulturális, politikai és gazdasági hatásait elemzi Belsô-Somogyi falvak példáján: A rendszerváltozás óta Magyarország egyre több falvába költöznek jól szituált, tehetősebb középkorú és idős nyugat-európaiak. A szocializmus idején elsősorban mezőgazdasági termények termelésével és azok ipari felhasználásával foglalkozó, lakó és munkahelyként szolgáló falvak utcái és külterületei a rendszerváltozás után az őslakosok szeme láttára és befolyása nélkül újfajta használati oldalukról mutatkoznak meg. Ezek a migránsok a falut nem elsôsorban a mindennapi megélhetésük, hanem szabadidős tevékenységük, kikapcsolódásuk színhelyéül választják. A falvak helyi lakosai általában üdvözlik a nyugati beköltözőket, mivel a házakat új tulajdonosaik megmentik az enyészettől, és így felértékelődik a falu az ő portáikra nézve is. Az ilyen falvak jövevényei kulturális sokszínűséggel töltik meg azt a helyet, amit a helyiek eddig a mindennapi életük élésére másképp használtak. A helyiek szemében az eddigi falusi tér új vizuális és használati oldalairól mutatkozik meg: olyan új kreatív és kollektív tevékenységek színterévé válik, melyek eddig nem voltak jelen a település mindennapjaiban. Ez a migráció megnöveli a faluhoz való kötődést a helyi lakók számára is, mert a külföldiek – mintegy tükröt tartva nekik – működőképes faluhasználati és életmódbeli lehetőségeket jelenítenek meg.
Results in English
This study carried out with methods of European Ethnology analyses the social, cultural, political and economic effects of a new phenomenon in Hungarian villages (district of Somogy, south-western Hungary): “residence tourists” as well as migrants looking for prosperity and new experiences are leaving Western Europe in order to settle former agricultural areas in Hungary, and this without any influence of indigenous people. In this way the function of villages changes completely from a place where farmers and workers were earning their livelihood to a place of leisure time and relaxation activities. The Hungarian village inhabitants mostly welcome this new migration furnishing the villages with new visual and social experiences and new fields of applications. This new rural migration increases the value of villages even in the eyes of Hungarian village people.
Full text http://real.mtak.hu/1483/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Járosi Katalin: Felkerekedni egy másik világba. Rezidenciaturisták, élmény- és jóléti migránsok magyarországi falvakban, REGIO 17. évfolyam, 2006. 3. szám: 116-139, 2006
Járosi Katalin: Rezidenciaturizmus, élmény- és jóléti migráció., Kovács Éva szerk.: Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. (Regio Könyvek)Néprajzi Múzeum, PTE-BTK Kommunikáció- és Mé, 2007
Salgó Kornélia/ Járosi Katalin: A megtalált falu - fotókiállítás, kiállításösszefoglalóval (magyar és német nyelven), PTE BTK Aula, Ifjúság útja 6./Somogysimonyi-Polgármesteri Hivatal, 2006
Back »