A Dél-dunántúli német kisebbség etnikai földrajzi vizsgálata, különös tekintettel Somogy megyére  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
46540
típus K
Vezető kutató Szenyéri Zoltán
magyar cím A Dél-dunántúli német kisebbség etnikai földrajzi vizsgálata, különös tekintettel Somogy megyére
Angol cím Ethnic geographical examination of the german minority of Southern Transdanubia concerning Somogy county
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely MTA Földrajztudományi Kutatóintézet
résztvevők Szots Zoltán
projekt kezdete 2004-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.160
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A vállalt céloknak megfelelően az első években a szakirodalom tanulmányozásán, a kartogramok egységes elkészítésén volt a hangsúly. A kutatás második fontos célkitűzéseként a rendelkezésre álló népességtörténeti források, népszámlálások felhasználásával áttekintettük, hogyan alakult a dél-dunántúli németség lélekszáma és aránya az egyes településeken a betelepítésektől napjainkig. Saját empirikus adatgyűjtésünk leginkább arra vonatkozott, hogy a németséget érintő kollektív megtorlás időszakáról (1944-1948) rendelkezzünk saját adatbázissal. Mind a népszámlálások, mind a sajátos kutatói módszerek számos ellentmondást hordoznak magukban, ezért határoztuk el ismét, hogy kérdőíves adatgyűjtést alkalmazunk a somogyi németség XXI. század eleji azonosságtudatára, társadalmi-gazdasági helyzetére vonatkozóan. A somogyi falvakban, Kaposszekcsőn, Dombóváron elvégzett felmérés alapján egyre kevesebben fogják a hivatalos népszámlálásokon önmagukat német anyanyelvűnek tartani, s megfelelő identitástudatú közösségben kiemelkedő lehet a nemzetiségi bevallások aránya. Kaposszekcsőn és Kercseligeten sor került egy teljes körű, a falu egészét jelentő adatgyűjtésre is. A részletes vizsgálatunk már túlmutat az etnikai földrajz keretein, s egy teljesebb társadalmi-gazdasági kérdőívezésre törekedtünk. A kutatás folyamán igen nagy terjedelmű publikációs anyag keletkezett, amely most az OTKA támogatásának hála, egy kötetben megjelenhetett.
kutatási eredmények (angolul)
According to the set objectives, in the first two years of the research, the examination of literature, preparation of cartograms. As the second most important objective of the research, using the available demographic and census data, I examined the population and ratio of the German minority of the Southern-Transdanubian region from their settling to the present. My empirical research was designed to collect information, and to form an own database about the period of the communal reprisal against the Germans. The census data, as well as the characteristic research methods are contradictory, therefore, questionnaires were decided to be used to collect data on the self-identification and the socio- and economic situation of the German minority in Somogy at the beginning of the 21st century. Based on the results of the research carried out in Somogy, as well as in Kaposszekcső and Dombóvár, it is predictable that even in a community with strong national identity the number of people declaring themselves native German speakers is on the decrease, whereas the number declaring themselves ethnic German might be outstanding. In Kaposszekcső and Kercseliget the entire community was involved in the research. The results point beyond the boundaries of ethnic geography , therefore , a more adequate socio- economic questionnaire was required. Owing to the support of OTKA, the significant ammount of material collected during the research can be published in a single volume.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1484/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szenyéri Zoltán: Német sorsok a Dél-Dunántúlon (1700-2001), Dombóvár, 2004
Szenyéri Zoltán: A német nemzetiségű lakosság létszáma és területi megoszlása a Dél-Dunántúlon a 2001. évi népszámlálás alapján, Földrajzi Értesítő (nyomás alatt), 2004
Szenyéri Zoltán: Honfoglalás, kiűzetés, megmaradás. Fejezetek a dél-dunántúli németség történetéből 1700-2007, Dombóvár, 2008
vissza »